Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHSL 900 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC LONG-REACH HEDGE TRIMMER PHSL 900 A1
HÆKKEKLIPPER MED LANGT SKAFT
Oversættelse af den originale driftsvejledning
LANGE STEEL-HEGGENSCHAAR
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 315259
TAILLE-HAIES SUR PERCHE
Traduction des instructions d'origine
LANGSTIEL-HECKENSCHERE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHSL 900 A1

 • Seite 1 ELECTRIC LONG-REACH HEDGE TRIMMER PHSL 900 A1 HÆKKEKLIPPER MED LANGT SKAFT TAILLE-HAIES SUR PERCHE Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d‘origine LANGSTIEL-HECKENSCHERE LANGE STEEL-HEGGENSCHAAR Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 315259...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 3 7/10...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Indhold Introduktion Introduktion ......... 5 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Anvendelse ........5 parat. Generel beskrivelse ..... 6 Du har besluttet dig for et produkt af hø- Leveringsomfang ......6 jeste kvalitet.Dette apparats kvalitet blev Oversigt .......... 6 kontrolleret under produktionen og det Funktionsbeskrivelse ......
 • Seite 6: Generel Beskrivelse

  Brugeren er ansvarlig for ulykker eller 12 Rørskaft på apparathus skader på andre mennesker eller deres 13 Indstilleligt håndtag ejendele. 14 Sikringsskyder Producenten påtager sig intet ansvar for 15 Sikkerhedsafbryder skader, der forårsages på grund af ukor- 16 Tænd/sluk-kontakt (ikke synligt) rekt brug eller forkert betjening.
 • Seite 7: Tekniske Data

  Hækkeklipper tændt, men kører uden belastning). med langt skaft .... PHSL 900 A1 Sikkerhedsinformationer Nominel indgangsspænding U . 230-240V~, 50 Hz Optaget effekt P ......900 W Dette afsnit beskriver de grundlæggende...
 • Seite 8: Symboler På Emballagen

  Symboler på emballagen Bær skæresikkert arbejdstøj. Maks. anbefalet grentykkelse Brug snitsikre handsker. Bortskaf emballagen og produktet miljøvenligt. Hold eventuelle tilskuere på afstand fra maskinen. Recyclingsymbol: Bølgepap Brug ikke hækkeklipperen i regnvejr Generelle sikkerhedsinforma- tioner eller til våde hække. Langt hår skal samles. Hold hår på Lær alle betjeningselementer at ken- afstand af bevægelige dele.
 • Seite 9: Generelle Sikkerhedsinformationer For El-Værktøjer

  Generelle sikkerhedsinforma- stik, der passer til kontakterne, nedsæt- tioner for el-værktøjer ter risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jord- forbundne overflader som f.eks. ADVARSEL! Læs alle sikkerheds- informationer og anvisninger. rør, radiatorer, komfurer og Forsømmelighed ved overholdelse køleskabe. Hvis din krop er jordfor- af sikkerhedsinformationer og bundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Seite 10 4) Brug og håndtering af el-værk- ved brug af el-værktøjet kan medføre alvorlige personskader. tøjet: b) Brug personligt beskyttelsesudstyr og hav a) Overbelast ikke maskinen. altid beskyttelsesbriller på. Brug altid det el-værktøj, der Brug af personligt beskyttelsesudstyr er beregnet til det arbejde, der som f.eks.
 • Seite 11: Øvrige Sikkerhedshenvisninger

  indsatsværktøj osv. iht. disse skæreområdet. Under arbejdet kan instrukser. Tag herved hensyn til ledningen blive skjult af buskads og arbejdsforholdene og det arbejde, skæres igennem ved et uheld. der skal udføres. Brug af el-værktøjet g) Hold alle kropsdele på til andre end de fastsatte formål kan afstand af kniven.
 • Seite 12: Montering

  - Kontrollér for skader; vær opmærksom på mulige farer, som - kontrollér med henblik på løse dele, du ikke kan høre på grund af støjen fra og fastgør alle løse dele; hæksaksen. - udskift beskadigede dele med nye, eller få dem repareret. Vedligeholdelse og opbevaring Bær egnet tøj! Bær ikke løstsiddende a) Når hæksaksen tages ud af drift med...
 • Seite 13: Betjening

  at maskinen er funktionsdyg- i hak. Fikser begge rørelementer med stjernegrebet (11). tig. Tænd/sluk-kontakten og sikkerhedsafbryderen må Skru kun stjernegrebet (11) ikke fastlåses. De skal slukke løst fast med hånden! Skrues for motoren, når afbryderen stjernegrebet på med maksimal slippes. Hvis en afbryder er kraft, beskadiges rørskaftet.
 • Seite 14: Forskydning Af Bæreøjet

  Tryk knivbeskyttelsen ( 21) sammen på • Hvis knivene blokeres af faste genstan- det sted, der er markeret med Parkside“og de, sluk omgående for maskinen, træk fjern den. netstikket ud og fjern genstanden. •...
 • Seite 15: Læg Redskabet Ned

  Læg redskabet ned Klipning af hække: Det anbefales at klippe hække i trapezlig- • Læg redskabet på jorden med motor- nende form for at forebygge, at de neder- huset nederst. ste grene mister deres blade. Dette svarer • Knivbjælken ( 1) skal lægges på...
 • Seite 16: Vedligeholdelse Og Rengøring

  i hænderne. Du kan dog forlænge brugs- • Rengør grundigt tiden med egnede handsker eller regel- knivbjælken efter hver mæssige pauser. Vær opmærksom på, at brug. Gnid den med personlige anlæg til dårligt kredsløb, lave en klud fugtet med olie udetemperaturer eller store gribekræfter eller sprøjt den med en ved arbejdet kan reducere brugstiden.
 • Seite 17: Transport

  Bortskaffelse/ med en gasledning kan føre til eksplosion. Beskadigelse miljøbeskyttelse af en vandledning kan føre til Aflever maskine, tilbehør og emballage til materielle skader og elektrisk stød. miljøvenligt genbrug. Transport Apparater må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Transportér aldrig apparatet, Aflever apparatet på en genbrugsstation. mens det er tændt! Fare for kvæstelser! De anvendte plast- og metaldele kan sor-...
 • Seite 18: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Kontrol af stikkontakt, kabel, led- Netspænding mangler ning, stik og sikring. Evt. repara- tion gennem elektriker. Maskinen starter Tænd/sluk-kontakt ( ikke defekt Reparation gennem service-center Kulbørster slidte Motor defekt Kablet skal kontrolleres eller udskif- Elkabel beskadiget tes af vort service-center Maskinen arbejder Intern løs forbindelse...
 • Seite 19: Garanti

  Garanti Garantiydelsen gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti gælder ikke Kære kunde! for produktdele som er udsat for en normal På dette apparat yder vi 3 års garanti fra nedslidning og derfor kan anses som slid- købsdato. dele (f.eks. blade) eller for beskadigelser Skulle der forekomme defekter på...
 • Seite 20: Reparations-Service

  Service-Center tinget benytte den adresse, som du får meddelt. Sørg for, at forsendelsen ikke sker ufrankeret, som voluminøs pakke, Service Danmark ekspres eller som en anden specialfor- Tel.: 32 710005 sendelse. Indsend apparatet inkl. alle E-Mail: grizzly@lidl.dk ved købet medfølgende tilbehørsdele IAN 315259 og sørg for en tilstrækkelig sikker trans- Importør...
 • Seite 21: Introduction

  Sommaire Introduction .......21 Décaler l’œillet de transport .... 31 Fins d’utilisation ......22 Retirer la protection de la lame ..31 Description générale ....22 Mise en marche et arrêt Volume de la livraison ....22 de l’appareil ......... 31 Vue synoptique ......22 Travail avec le taille haie électrique ..
 • Seite 22: Fins D'utilisation

  Fins d’utilisation Vue synoptique L’appareil est uniquement destiné à la coupe 1 Porte-lames de sécurité et au débroussaillage des haies, buissons et 2 Boîte de transmission arbustes dans le domaine domestique. Toute 3 Levier de sécurité autre utilisation qui n’est pas autorisée expres- 4 Levier à...
 • Seite 23: Description Du Fonctionnement

  (compte tenu de toutes les parties Données techniques constituantes du cycle de fonctionne- ment, telles que les temps d’arrêt de Taille-haies sur perche . PHSL 900 A1 l’outil et de fonctionnement au repos, Tension d’entrée en plus du temps de déclenchement).
 • Seite 24: Symboles Apposés Sur L'appareil

  Symbole d’interdiction et indica- Ne laissez pas les cheveux longs tions relatives à la prévention de détachés. Tenez les cheveux à dommages. distance des pièces mobiles. Avant d’effectuer un travail sur Danger de mort par décharge l‘appareil, débranchez le cordon électrique!Tenez vous à...
 • Seite 25: Instructions De Sécurité Générales

  Symbole de recyclage : c) Ennuis de santé engendrés par les Carton ondulé vibrations affectant les bras et les mains si l’appareil est utilisé pendant Instructions de sécurité une longue période ou s’il n’est pas générales employé de manière conforme ou cor- rectement entretenu.
 • Seite 26 c) Maintenir les enfants et les per- Si l’usage d’un outil dans un sonnes présentes à l’écart pen- emplacement humide est inévi- dant l’utilisation de l’outil. Les table, utiliser une alimentation distractions peuvent vous faire perdre protégée par un dispositif à le contrôle de l’outil.
 • Seite 27: Consignes De Sécurité Supplémentaires

  e) Ne pas se précipiter. Garder d) Conserver les outils à l’arrêt une position et un équilibre hors de la portée des enfants adaptés à tout moment. et ne pas permettre à des per- Cela permet un meilleur contrôle de sonnes ne connaissant pas l’ou- l’outil dans des situations inattendues.
 • Seite 28: Mises En Garde De Sécurité Des Taille-Haies

  Mises en garde de sécurité b) Si un remplacement du câble d’alimen- des taille-haies tation est nécessaire, celui-ci doit être effectué par le fabricant ou son reven- deur afin d’éviter toutes menaces pour IMPORTANT la sécurité. LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE c) Maintenez l’outil électrique uniquement AVANT L’UTILISATION sur les surfaces isolées des poignées,...
 • Seite 29: Montage

  Maintenance et conservation g) Portez une protection auditive et une protection oculaire. a) Lorsque le taille-haie est arrêté pour h) Pour éteindre l’appareil en cas maintenance, inspection ou stockage, d’urgence, relâchez l’interrupteur Mar- arrêtez le moteur, débranchez le cor- che/Arrêt. don d‘alimentation et assurez-vous que toutes les pièces en rotation se sont Commande...
 • Seite 30: Mise En Service

  Assurez-vous avant chaque Le bouton de sécurité (10) s‘enclenche alors. Fixez les deux éléments de tuyau utilisation que l’appareil avec l‘étoile pivotante (11). est en état de marche. Il ne faut pas que l’interrupteur Vissez l‘étoile pivotante (11) de marche/arrêt et l’inter- seulement à...
 • Seite 31: Fixer La Bande D'épaule

  Appuyez sur la protection de la taille-haie ( 22). lame ( 21) à l‘endroit marqué • Tenez toujours l’appareil à deux „Parkside“ et retirez-la. mains, avec une main sur la poignée arrière et une sur la poignée...
 • Seite 32: Déposer Appareil

  avant ( 13). Vos pouces et vos de boîte de vitesse ( 2) et le doigts doivent être enroulés autour de point de jonction avec le tube la poignée et la tenir fermement. avant ( • Assurez-vous que la bande d’épaule ( 19) soit ajusté...
 • Seite 33: Travailler En Sécurité

  haut. Si vous taillez du haut vers le la condition physique, une mauvaise bas, les branches fines se déplacent irrigation sanguine, de basses tempé- vers l’extérieur et il peut se former des ratures extérieures ou des travaux né- endroits peu fournis ou des trous. cessitant de grandes forces diminuent 2.
 • Seite 34: Fixation Murale

  Rangement peuvent attaquer les pièces de plas- tique de l’appareil. • Conservez l’appareil toujours propre. • Rangez le taille haie dans un endroit Après chaque utilisation de l’appareil, sec dans le protège-lame fourni et vous devez : conservez-le hors de portée des en- - nettoyer la lame (avec un fants.
 • Seite 35: Pièces De Rechange

  Pièces de rechange Vous obtiendrez des pièces de rechange et des accessoires à l‘adresse www.grizzly-service.eu Si vous ne disposez d‘aucun accès Internet, veuillez téléphoner au centre de SAV (voir «Service-Center » page 37). Veuillez tenir prêts les numéros de commande indiqués ci- dessous.
 • Seite 36: Garantie

  Garantie Volume de la garantie L’appareil a été fabriqué avec soin, selon Chère cliente, cher client, de sévères directives de qualité et il a été Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 entièrement contrôlé avant la livraison. ans, valable à compter de la date d’achat. En cas de manques constatés sur ce La garantie s’applique aux défauts de produit, vous disposez des droits légaux...
 • Seite 37: Service Réparations

  Service-Center • En cas de produit défectueux vous pou- vez, après contact avec notre service clients, envoyer le produit, franco de Service France port à l’adresse de service après-vente Tel.: 0800 919270 indiquée, accompagné du justificatif E-Mail: grizzly@lidl.fr d’achat (ticket de caisse) et en indi- IAN 315259 quant quelle est la nature du défaut et quand celui-ci s’est produit.
 • Seite 38: Inleiding

  Inhoud Inleiding Inleiding ........38 Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Gebruik ........38 Algemene beschrijving ....39 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Omvang van de levering ....39 een hoogwaardig product gekozen. Overzicht ........39 Dit apparaat werd tijdens de productie op Funktiebeschrijving ......
 • Seite 39: Algemene Beschrijving

  lijk een leeftijdsbeperking voor gebruikers 8 Draaister, vastleggen. Gebruik de heggenschaar niet middelste buisschacht als het regent of als de heg nat is. 9 middelste buisschacht De gebruiker is voor ongevallen of schade 10 Beveiligingsknop, aan derden aansprakelijk. middelste buisschacht De producent is niet verantwoordelijk voor 11 Draaister, verlengbuis beschadigingen, die door onrechtmatig...
 • Seite 40: Technische Gegevens

  Technische gegevens verschillen. De noodzaak bestaat, Lange steel-heggenschaar ..PHSL 900 A1 veiligheidsmaatregelen ter bescherming netspanning U ..230-240 V~, 50 Hz van de operator vast te leggen, die op prestatievermogen P ....900 W...
 • Seite 41: Symbolen Op Het Apparaat

  Trek de stekker uit het stopcontact Opgelet! Neervallende voorwerpen. In het bijzonder bij het snoeien bo- voordat u aan het apparaat werkt. ven ooghoogte. Aanduidingsteken met informatie over hoe u het apparaat beter kunt Opgelet! Gevaar voor gebruiken. verwondingen door in werking zijnde messen.
 • Seite 42: Algemene Veiligheidsvoorschriften

  Algemene Algemene veiligheidsvoorschriften veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap Maakt u zich eerst met alle bedie- ningsonderdelen vertrouwd, alvorens WAARSCHUWING! Lees u met het apparaat begint te werken. alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Oefen het hanteren en werken met Verzuim bij de naleving van het apparaat en laat een vakman de veiligheidsinstructies en of een frequent gebruiker u functie,...
 • Seite 43 2) Elektrische veiligheid: verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok. a) De aansluitstekker van het Indien de werking van het elektrische gereedschap moet elektrische gereedschap in het stopcontact passen. De in een vochtige omgeving niet vermijdbaar is, stekker mag op geen enkele manier veranderd worden.
 • Seite 44 d) Verwijder het b) Gebruik geen elektrisch instellingsgereedschap of gereedschap, waarvan de schroefsleutels voordat u schakelaar defect is. Elektrisch het elektrische gereedschap gereedschap, dat niet meer in- of inschakelt. Gereedschap of een uitgeschakeld kan worden, is gevaarlijk en moet gerepareerd sleutel, die zich in een draaiend apparaatonderdeel bevindt, kan tot worden.
 • Seite 45: Speciale Veiligheidsinstructies Voor Heggenscharen

  is gemakkelijker te bedienen. metalen onderdelen van het apparaat g) Gebruik het elektrische onder spanning zetten en leiden tot gereedschap, toebehoren, elektrocutie. inzetgereedschap, enz. in d) Inspecteer zorgvuldig het oppervlak overeenstemming met deze dat u wilt maaien en verwijder aanwijzingen. Neem daarbij de alle draden of andere vreemde arbeidsomstandigheden en de voorwerpen.
 • Seite 46 de heggenschaar. Maak u vertrouwd werkzaamheden aan de heggen- met alle bedieningselementen en schaar uitvoert; met het correct gebruik van de - de positie van het mes instelt; heggenschaar. - de heggenschaar zonder toezicht b) Laat nooit kinderen de heggenschaar achterlaat.
 • Seite 47: Montage

  van de heggenschaar steeds De voorste buisschacht ( 6) mon- de beschermende afdekking teren: 3. Verwijder de afdekkap (23) van opzetten. Een zorgvuldige omgang met het apparaat vermindert het de voorste buisschacht (6). Draai gevaar voor verwondingen door het de draaister (8/11) los. Schuif mes.
 • Seite 48: Uitzwenken Van De Mesbalk

  9 standen mogelijk. Druk de mesbescherming ( 21) op de 5. Laat vervolgens de vergrendel- met „Parkside“ gemarkeerde plek samen hendel (3) los en zorg ervoor dat en verwijder ze hij terug in zijn beginpositie klikt. Aan- en uitschakelen...
 • Seite 49: Werken Met De Elektrische Heggenschaar

  chine onmiddellijk uit, trek de stekker Let voor u het apparaat inschakelt uit het stopkontakt en verwijder dan op dat het niet in aanraking komt met andere voorwerpen. het voorwerp. • Werk altijd van het stopcontact weg. 1. Vorm uit het uiteinde van het verleng- Bepaal daarom uw werkrichting voor- snoer een lus en haak deze in de trek- dat u met de werkzaamheden begint.
 • Seite 50: Veilige Werkwijze

  onbeschadigd blijven totdat de heg 2. Nu kunt u de buisschacht naar keuze 45° / 90° naar rechts of de gewenste hoogte bereikt heeft. Alle naar links draaien (zie schaal andere loten worden tot op de helft aan het apparaat). geknipt.
 • Seite 51: Onderhoud En Reiniging

  Onderhoud en • Reinig na elk gebruik zorgvuldig het mesblad. reiniging Wrijf het blad met een Laat onderhoudswerkzaamheden geöliede vod schoon of die niet in deze handleiding worden besproei het met een me- beschreven uitvoeren door ons ser- taal-verzorgingsspray. • De drijfwerk is onderhoudsvrij.
 • Seite 52: Transport

  milieubescherming schok en brand, contact met een gasleiding kan leiden tot Breng het apparaat, de toebehoren en de een ontploffing. Beschadiging verpakking naar een geschikt recyclage- van een waterleiding kan lei- punt. den tot materiële schade en Machines horen niet bij huishoude- een elektrische schok.
 • Seite 53: Foutmeldingen

  Foutmeldingen Mogelijke oorzaak Probleem Oplossing van de fout Stopkontakt, kabel, leiding, stekker Netspanning ontbreekt kontroleren, eventueel reparatie door elektricien Machine start Aan-/uitschakelaar ( niet defekt Reparatie door het servicecenter Koolborstels versleten Motor defekt Controleer de kabel, laat deze eventu- Stroomkabel beschadigd eel vervangen door ons servicecenter Toestel werkt met Intern loszittend contact...
 • Seite 54: Garantie

  Garantie meld worden. Na het verstrijken van de garantieperiode tot stand komende repara- Geachte cliënte, geachte klant, ties worden tegen verplichte betaling van U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te de kosten uitgevoerd. rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit product heeft Omvang van de garantie u tegenover de verkoper van het product...
 • Seite 55: Reparatieservice

  en met een aanwijzing op het defect naar • Gelieve voor alle aanvragen de ons servicefiliaal te zenden. kassabon en het artikelnummer (IAN 315259) als bewijs van de aankoop Ongefrankeerd – als volumegoed, per klaar te houden. expresse of via een andere speciale ver- zendingswijze –...
 • Seite 56: Einleitung

  Inhalt Einleitung ........56 Trageöse verschieben ..... 66 Bestimmungsgemäße Messerschutz entfernen ....66 Verwendung ......57 Ein- und Ausschalten ....... 66 Allgemeine Beschreibung ...57 Arbeiten mit der Heckenschere ..66 Lieferumfang........57 Gerät ablegen ....... 67 Übersicht ........57 Ausleger schwenken ....... 67 Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 57: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Bestimmungsgemäße Lieferumfang Verwendung Langstielheckenschere (dreiteilig) Das Gerät ist nur für das Schneiden und Messerschutz Trimmen von Hecken, Büschen und Ziersträu- Schultergurt chern im häuslichen Bereich bestimmt. Jede Rundgriff andere Verwendung, die in dieser Betriebs- Schutzbrille anleitung nicht ausdrücklich zugelassen Montagematerial wird, kann zu Schäden am Gerät führen Betriebsanleitung und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer...
 • Seite 58: Funktionsbeschreibung

  Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei Technische Daten sind alle Anteile des Betriebszyklus zu be- rücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in de- Langstiel-Heckenschere ..PHSL 900 A1 nen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, Nenneingangs- und solche, in denen es zwar eingeschaltet spannung U ....230-240 V~, 50 Hz ist, aber ohne Belastung läuft).
 • Seite 59: Symbole Auf Dem Gerät

  Gefahrenzeichen mit Anga- Tragen Sie lange Haare nicht offen. ben zur Verhütung von Per- Halten Sie Haare fern von sich sonenschäden durch einen bewegenden Teilen. elektrischen Schlag. Lebensgefahr durch Stromschlag! Gebotszeichen mit Angaben zur Halten Sie sich mindestens 10m Verhütung von Schäden von Überlandleitungen fern.
 • Seite 60: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Allgemeine Allgemeine Sicherheitshin- Sicherheitshinweise weise für Elektrowerkzeuge Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten, WARNUNG! Lesen Sie alle machen Sie sich mit allen Bedien- Sicherheitshinweise und An- teilen gut vertraut. Üben Sie den weisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise Umgang mit dem Gerät und lassen Sie sich Funktion, Wirkungsweise und Anweisungen können elekt- rischen Schlag, Brand und/oder...
 • Seite 61 Steckdose passen. Der Stecker 3) Sicherheit von Personen darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine a) Seien Sie aufmerksam, achten Adapterstecker gemeinsam mit Sie darauf, was Sie tun, und ge- schutzgeerdeten Elektrowerk- hen Sie mit Vernunft an die Ar- zeugen.
 • Seite 62 Tragen Sie geeignete Kleidung. Gerät nicht benutzen, die mit Tragen Sie keine weite diesem nicht vertraut sind oder Kleidung oder Schmuck. diese Anweisungen nicht gele- Halten Sie Haare, Kleidung sen haben. Elektrowerkzeuge sind und Handschuhe fern von sich gefährlich, wenn sie von unerfahrenen bewegenden Teilen.
 • Seite 63: Zusätzliche Sicherheitshinweise

  Zusätzliche tem Gerät. Ziehen Sie zusätzlich Sicherheitshinweise den Stecker aus der Steckdose. Ein Moment der Unachtsamkeit bei a) Schließen Sie das Gerät nach Mög- Benutzung der Heckenschere kann zu lichkeit nur an eine Steckdose mit Feh- schweren Verletzungen führen. lerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit Sicherheitshinweise für einem Auslösestrom von nicht mehr als Heckenscheren...
 • Seite 64: Montage

  welcher von sich bewegenden Teilen er- h) Machen Sie sich stets vertraut mit Ihrer fasst werden kann. Es wird empfohlen, Umgebung und achten Sie auf mögliche feste Handschuhe, rutschfeste Schuhe Gefahren, die Sie wegen der Geräusche und Schutzbrille zu tragen. der Heckenschere nicht hören können.
 • Seite 65: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme häuse (12) mit einer leichten Drehbe- wegung auf. Der Sicherungsknopf (10) rastet dabei Tragen Sie beim Arbeiten mit ein. Fixieren Sie die beiden Rohrele- dem Gerät geeignete Klei- mente mit dem Drehstern (11). dung, Handschuhe, Augen-, Kopf- und Gehörschutz und Verschrauben Sie den schnittfeste Arbeitsschuhe.
 • Seite 66: Schultergurt Befestigen

  (3) wieder los und achten Sie darauf, dass er wieder in seine Ausgangsposition zurückschnappt. Drücken Sie den Messerschutz ( 21) an der mit „Parkside“ gekennzeichneten Stelle Schultergurt befestigen zusammen und entfernen Sie diesen. Ein- und Ausschalten Warnung! Tragen Sie den Gurt niemals diagonal über Schulter...
 • Seite 67: Gerät Ablegen

  Ausleger schwenken • Um Augenverletzungen zu vermeiden, tragen Sie beim Arbeiten mit der He- ckenschere die mitgelieferte Schutzbril- Achtung! le ( 22). Das Getriebegehäuse ( • Halten Sie das Gerät immer mit beiden wird während des Betriebes Händen gut fest, mit einer Hand am heiß.
 • Seite 68: Sicheres Arbeiten

  reduziert, so bildet sich eine dichte Ver- Durchblutungsstörungen der Hände füh- ren (Weißfingerkrankheit). Sie können die zweigung und ein guter Sichtschutz aus. 1. Schneiden Sie zuerst die Seiten einer He- Benutzungsdauer jedoch durch geeignete cke. Bewegen Sie dazu die Heckensche- Handschuhe oder regelmäßige Pausen re mit der Wachstumsrichtung von unten verlängern.
 • Seite 69: Lagerung

  • Halten Sie Lüftungsschlitze und Motor- • Sie können das Gerät mit der Öffnung gehäuse des Gerätes sauber. Verwen- an der Unterseite an die Schraube den Sie dazu ein feuchtes Tuch oder ansetzen und das Gerät auf Anschlag eine Bürste. Das Gerät darf weder mit nach unten ziehen.
 • Seite 70: Garantie

  Garantiezeit und gesetzliche Geben Sie das Gerät an einer Verwer- tungsstelle ab. Die verwendeten Kunststoff- Mängelansprüche und Metallteile können sortenrein getrennt Die Garantiezeit wird durch die Gewähr- werden und so einer Wiederverwertung leistung nicht verlängert. Dies gilt auch zugeführt werden. Fragen Sie hierzu unser für ersetzte und reparierte Teile.
 • Seite 71: Reparatur-Service

  Achtung: Bitte senden Sie Ihr Gerät gerei- folgenden Hinweisen: • Bitte halten Sie für alle Anfragen den nigt und mit Hinweis auf den Defekt an Kassenbon und die Identifikationsnum- unsere Service-Niederlassung. mer (IAN 315259) als Nachweis für Unfrei - per Sperrgut, Express oder mit den Kauf bereit.
 • Seite 72: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 71). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Sollten weitere Ersatzteile erforderlich sein, entnehmen Sie die Teilenummer bitte der Explosionszeichnung.
 • Seite 73: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Langstiel-Heckenschere Baureihe PHSL 900 A1 Seriennummer 201905000001 - 201905072920 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen...
 • Seite 74: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Hækkeklipper med langt skaft af serien PHSL 900 A1 Serienummer 201905000001 - 201905072920 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt...
 • Seite 75: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  CE originale Nous certifions par la présente que le Taille-haies sur perche de construction PHSL 900 A1 Numéro de série 201905000001 - 201905072920 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité...
 • Seite 76: Vertaling Van De Originele Ce- Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Lange steel-heggenschaar bouwserie PHSL 900 A1 Serienummer 201905000001 - 201905072920 aan de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in...
 • Seite 77: Eksplosionstegning

  Explosionszeichnung · Eksplosionstegning Vue éclatée · Explosietekening PHSL 900 A1...
 • Seite 80 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 03/2019 Ident.-No.: 75021084032019-DK/BE/NL IAN 315259...