Honeywell Home D15S Einbauanleitung Seite 28

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
8
Feilsøking
Feil
Vann renner fra fjærkapsel
For lavt, eller ikke noe vanntrykk
9
Reservedeler
Gå inn på homecomfort.resideo.com/europe for reservedeler
10 Tilbehør
For tilbehør besøk homecomfort.resideo.com/europe
NO
Årsak
Defekt membran
Fjærhetten er ikke skrudd helt inn
O-ring avglemt i membranstempelet
under montering
Avstengingsventilene oppstrøms eller
nedstrøms for trykkreduksjonsventilen er
ikke helt åpne
Trykkreduksjonsventilen er ikke innstilt
på ønsket utløpstrykk
Trykkreduksjonsventilen er ikke montert i
strømningsretningen
28
Løsning
Bytt membran
Etterstram skruene
Sett inn O-ring
Åpne avstengningsventilene helt
Utløpstrykket innstilles.
Monter trykkreduksjonsventilen i
strømningsretningen (se pil på hus)
MU0H-1049 GE23 R0919

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Honeywell Home D15S

Diese Anleitung auch für:

Home d15snHome d15shHome d15si

Inhaltsverzeichnis