Herunterladen Diese Seite drucken

Garantinis Dokumentas - Parkside 600 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Drechselmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

17. Garantinis dokumentas

Gerbiami klientai,
mūsų gaminių kokybė griežtai tikrinama. Tačiau, jei nepaisant to, šis įrenginys blogai veiktų, mes dėl to labai apgailestautumėme ir prašytu-
me kreiptis į mūsų techninės priežiūros tarnybą šioje garantinėje kortelėje nurodytu adresu. Su mumis taip pat galite susisiekti telefonu toliau
nurodytu techninės priežiūros tarnybos iškvietimo numeriu. Norint pareikšti garantines pretenzijas, galioja:
• Šios garantinės sąlygos reguliuoja papildomas garantines paslaugas. Jūsų įstatymais numatytos teisės reikšti garantines pretenzijas ši
garantija neliečia. Mūsų garantinės paslaugos Jums yra nemokamos.
• Garantinės paslaugos apima tik trūkumus, atsiradusius dėl medžiagų arba gamybos klaidų, ir apsiriboja tik šių trūkumu šalinimu arba
įrenginio keitimu. Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų įrenginiai nėra skirti naudoti komerciniams, amatiniams arba pramoniniams tikslams.
Todėl garantinė sutartis negalioja, kai įrenginys naudojamas komercinėse, amatininkų arba pramoninėse įmonėse arba panašiems
darbams. Be to, mūsų garantija negalioja transportavimo pažeidimų kompensavimui, pažeidimams dėl montavimo instrukcijos nesilai-
kymo arba netinkamo įrengimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo (pvz., prijungimo prie klaidingos tinklo įtampos arba srovės rūšies),
piktnaudžiavimo arba netinkamo naudojimo (pvz., įrenginio perkrovos arba neleistinų darbo įrankių arba priedų naudojimo), techninės
priežiūros ir saugos nuostatų nesilaikymo, svetimkūnių patekimo į įrenginį (pvz., smėlio, akmenų arba dulkių), jėgos naudojimo arba
pašalinio poveikio (pvz., pažeidimų nukristus) bei naudojant atsirandančio įprasto susidėvėjimo.
Teisės reikšti garantines pretenzijas taip pat netenkama, jei jau buvo lįsta į įrenginio vidų.
• Garantinis laikotarpis yra 3 metai ir jis pradeda galioti nuo įrenginio pirkimo datos. Prieš baigiantis garantiniam laikotarpiui, garantines
pretenzijas reikia pateikti per dvi savaites nuo defekto aptikimo momento. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, garantinės pretenzijos
nepriimamos. Dėl įrenginio remonto arba pakeitimo nei pailgėja garantinis laikotarpis, nei dėl atliktų tokių paslaugų šiam įrenginiui arba
galimai įmontuotoms atsarginėms dalims įsigalioja naujas garantinis laikotarpis. Tai taip pat galioja ir teikiant paslaugas vietoje.
• Norėdami pareikšti garantines pretenzijas, nemokamai atsiųskite mums sugedusį įrenginį toliau nurodytu adresu. Pridėkite originalų
pirkimo kvitą arba kitą pirkimą patvirtinantį dokumentą su data. Todėl padėkite kasos čekį kaip patvirtinantį dokumentą į saugią vietą!
Kuo tiksliau aprašykite reklamacijos priežastį. Jei įrenginio defektas įeina į mūsų garantiją, Jūs nedelsdami gausite suremontuotą arba
naują įrenginį.
Be to, mes už tam tikrą mokestį šaliname ir tuos įrenginio defektus, kurie į garantijos apimti neįeina arba jau nebeįeina. Tam atsiųskite įrengi-
nį mūsų techninės priežiūros tarnybos adresu.
Aptarnavimo telefonu (LT):
+800 4003 4003
(0,00 €/Min.)
Tarnyba elektroninio pašto (LT):
service.LT@scheppach.com
Tarnyba adresą (LT):
Stokker Kaunus
Islandijos pl. 5
LT-49179 Lietuva
Ties www.lidl-service.com galite atsisiųsti šį ir daugelį kitų žinynų, gaminio vaizdo įrašų ir įdiegimo programi-
nę įrangą.
Su QR kodu pateksite tiesiai į „Lidl" serviso puslapį (www.lidl-service.com) ir, įvedę gaminio kodą (IAN)
322988_1901, galėsite atverti naudojimo instrukciją.
20
LT

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 600 A1