Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58212 Bedienungsanleitung Seite 7

Vorschau ausblenden

Werbung

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z NIMI.
OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała, nie pozwalaj dzieciom używać produktu.
OSTRZEŻENIE: Montaż i demontaż produktu mają wykonać tylko osoby dorosłe.
OSTRZEŻENIE: Nie usuwaj i nie zatykaj otworu pływaka, póki pompa filtrująca jest w ruchu.
OSTRZEŻENIE: W czasie pracy pompy filtrującej uważaj, żeby twoje ręce i włosy nie zbliżyły
się do Odkurzacza basenowego.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj pompy filtrującej w czasie korzystania z basenu.
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do konserwacji należy sprawdzić, czy pompa filtrująca
jest odłączona od zasilania, bo w przeciwnym razie narażasz się na poważne uszkodzenie
ciała lub nawet śmierć.
UWAGA: Zanim nad basenem rozłożysz pokrywę basenową, wyjmij urządzenie z basenu.
UWAGA: Przed użyciem dokładnie sprawdź wszystkie części. Jeżeli któraś część jest
uszkodzona, lub brakuje jej przy zakupie, zawiadom Bestway przez biuro obsługi klienta, adres
którego wymieniony jest w niniejszej instrukcji.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
Lista części
P6134
P6532
P6357
P6356
P6354
UWAGA: Rysunek może odbiegać od właściwego produktu, wymiary na rysunku nie są wymiarami rzeczywistymi.
Nr
Nazwa
Nr
P6353
Głowica ssąca
P6334
Super-próżniowa
P6354
P6134
dysza szczotkowa
P6355
P6532
Korpus odkurzacza
P6352
Słupki
P6124
Pokrywa odkurzacza
P6356
P6357
UWAGA: Przy zamówieniach części zamiennych prosimy o podanie numeru części.
Instrukcje montażu
1. Nasuń Głowicę ssącą (lub Super-próżniową dyszę szczotkową) na Pokrywę
odkurzacza. (Zob. Rys. 1 i Rys. 2)
2. Przyłącz jeden Słupek do Korpusu odkurzacza, sprawdzając, czy zawleczki
sprężynowe zatrzaskują się w uprzednio wywierconych otworach. (Zob. Rys. 3)
3. Zamontuj po kolei pozostałe trzy Słupki zatrzaskując zawleczki sprężynowe w
uprzednio wywierconych otworach. (Zob. Rys. 4)
4. Podłącz Węża do Korpusu odkurzacza i wsuń go do oporu, następnie zablokuj go
Zaciskiem węża. (Zob. Rys. 5)
5. Przyłącz drugi koniec węża do twojego basenu naziemnego za pomocą Złącza
węża.
UWAGA: Dostarczamy dwa rodzaje Złącza węża, żeby można było dopasować je
do twojego basenu.
a. W przypadku basenu wyposażonego w Korki zatykające: usuń zatyczkę z Zaworu
spływowego i włóż Złącze węża. Podłącz węża do Złącza węża. (Zob. Rys. 6)
b. W przypadku basenu wyposażonego w Zawory łączące: usuń Sitko filtrujące z
basenu i nakręć Złącze węża na Łącznik Sitka filtrującego. Podłącz węża do
Złącza węża. (Zob. Rys. 7)
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 5
Rys. 7
Rys. 6
Rys. 9
Działanie urządzenia
1. Zanurz zmontowany Odkurzacz basenowy i jego węża w wodzie naziemnego
basenu i pozwól, żeby napełnił się wodą, wypychając powietrze z niego.
(Zob. Rys. 8)
2. Zamontuj pompę filtrującą, zgodnie z jej instrukcjami obsługi. Włącz Pompę
filtrującą, żeby uruchomić Odkurzacz basenowy.
UWAGA: Jeśli pompa filtrująca pracuje na sucho, a woda nie wpływa do jej środka,
otwórz Zawór odpowietrzający, aby wypuścić powietrze z pompy. Kiedy woda
zaczyna wypływać z pompy, zakręć Zawór odpowietrzający.
3. Wyczyść całą powierzchnię dna basenu.
4. Po sprzątaniu odłącz Pompę filtrującą od zasilania, i usuń brudy z Worka
zbierającego. (Zob. Rys. 9)
UWAGA: Wewnętrzny worek zbierający służy do zatrzymywania liści i większych
zanieczyszczeń. Nigdy nie używaj Odkurzacza basenowego bez założonego worka
zbierającego; jego brak może doprowadzić do zatkania pompy filtrującej. Nie
zapominaj o regularnym opróżnianiu worka zbierającego, co zapewni maksymalną
siłę ssania.
Przechowywanie.
1. Demontuj produkt.
2. Umyj i dokładnie wysusz wszystkie części.
3. Przechowuj produkt w jego oryginalnym opakowaniu, w suchym i ciepłym miejscu.
OSTRZEŻENIE
P6355
P6353
P6352
Nazwa
Wąż
Złącze węża
(Przymocować do basenów z Korkami zatykającymi)
Złącze węża
(Przymocować do basenów z Zaworami łączącymi)
Zaciski do węża
Worek zbierający
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 8
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ UTASÍTÁSOKAT.
FIGYELMEZTETÉS: A balesetveszély elkerülése végett ne engedje meg a gyermekeknek, hogy a
terméket használják.
FIGYELMEZTETÉS: A termék össze- illetve szétszerelését csak felnőtt személyek végezzék.
FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el és ne zárja el az úszó nyílását a szivattyú működése közben.
FIGYELMEZTETÉS: A szűrőszivattyú működése alatt ügyeljen arra, hogy a keze és a haja ne
kerüljön túl közel a medence porszívóhoz.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a szűrőszivattyút, ha a medencében személyek tartózkodnak.
FIGYELMEZTETÉS: A karbantartás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a szűrőszivattyú ne legyen
a konnektorhoz csatlakoztatva, mivel ellenkező esetben testi sérülés, sőt halál veszélye áll fenn.
FIGYELEM: Amennyiben a medencére a medencetakarót kívánja tenni, a terméket vegye ki a
medencéből.
FIGYELEM: A használatuk előtt ellenőrizze, hogy az összes tartozék megvan-e. Bármelyik
alkatrész sérüléséről vagy annak hiányáról a vásárláskor értesítse a Bestway cég ügyfélszolgálati
irodáját a használati utasításban megadott címen.
ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
Alkatrészek listája
P6124
P6134
P6532
P6334
FIGYELEM: Az ábra nem feltétlenül az eredeti terméket mutatja be, a méretarányok a valóditól eltérhetnek.
Szám
Elnevezés
P6353
P6354
P6355
Porszívótest
P6352
Tartóoszlopok
Porszívó fedél
P6356
FIGYELEM: A Medence porszívó alkatrészeinek megrendelésekor kérjük adja
meg az alkatrész számát.
Összeszerelési utasítások
1. Csúsztassa rá a Szívófejet (vagy a Super-vákuumos kefés fejet) a Porszívó fedélre.
(Ld. 1. Ábra és 2. Ábra)
2. Csatlakoztassa az egyik Tartóoszlopot a Porszívótesthez, ellenőrizve, hogy a két
rugós cövek bekattanjon az előre kifúrt lyukakba. (Ld. 3. Ábra)
3. Szerelje fel a másik három Tartóoszlopot is egymás után, a rugós cövekeiket
bekattintva az előre kifúrt lyukakba. (Ld. 4. Ábra)
4. Csatlakoztassa a Tömlőt a Porszívótesthez és csúsztassa be egészen ütközésig,
majd rögzítse a Tömlőkapoccsal. (Ld. 5. Ábra)
5. A Tömlő másik végét kapcsolja össze a Tömlőcsatlakozó segítségével a föld feletti
medencével.
FIGYELEM: A készlet két különféle típusú Tömlőcsatlakozót tartalmaz, a megfelelő
típusút alkalmazza a medencéhez.
a. Az Elzáró dugaszokkal felszerelt medence esetében: távolítsa el a dugaszt a
medence Leeresztő szelepéből és helyezze be a
Tömlőcsatlakozót. A tömlőt csatlakoztassa a tömlőcsatlakozóhoz. (Ld. 6. Ábra)
b. A Csatlakozó dugaszokkal felszerelt medence esetében: távolítsa el a Szűrőszitát
a medence belsejéből és csavarja rá a Tömlőcsatlakozót Szűrőszita
csatlakozójára. A tömlőt csatlakoztassa a tömlőcsatlakozóhoz. (Ld. 7. Ábra)
1. Ábra
5. Ábra
6. Ábra
Működés
1. Az összeszerelt Medence porszívót és a tömlőjét merítse be a föld feletti
medencébe és várja meg, míg a készülék megtelik vízzel, hogy a benne lévő levegő
teljesen eltávozzon belőle. (Ld. 8. Ábra)
2. Szerelje fel a szűrőszivattyút a használati útmutatójában leírtak szerint. Kapcsolja
be a Szűrőszivattyút, hogy a Medence porszívó működésbe lépjen.
FIGYELEM: Ha a szűrőszivattyú szárazon működik, abba nem folyik víz, nyissa ki a
Légtelenítő szelepet, hogy a levegő a szűrőszivattyúból eltávozhasson. Amikor a víz
elkezd kifolyni, zárja el a Légtelenítő szelepet.
3. Takarítsa fel a medence fenekét borító anyagot.
4. A takarítás befejezése után húzza ki a Szűrőszivattyú csatlakozó dugóját a
konnektorból, majd a Gyűjtőzsákból szórja ki a szennyeződéseket. (Ld. 9. Ábra)
FIGYELEM: A belső gyűjtőzsák a falevelek és nagyobb méretű szennyeződések
összegyűjtésére szolgál. Sohasem használja a Medence porszívót a gyűjtőzsák
nékül; annak hiánya a szűrőszivattyú eldugulását okozhatja. A gyűjtőzsákot
rendszeresen ürítse ki, hogy a maximális szívóhatás biztosítva legyen.
Tárolás
1. Szerelje szét a terméket.
2. Az összes alkatrészt alaposan mossa el és szárítsa meg.
3. A terméket eredeti csomagolásában, meleg, száraz helyen tárolja.
7
FIGYELMEZTETÉS
P6353
P6357
P6356
P6354
Szám
Szívófe
P6334
P6134
(Erősítse az Elzáró dugaszokkal rendelkező medencékhez)
P6532
(Erősítse a Csatlakozó szelepekkel rendelkező medencékhez)
P6124
P6357
2. Ábra
3. Ábra
7. Ábra
8. Ábra
9. Ábra
P6124
P6355
P6352
P6334
Elnevezés
Tömlő
Tömlőcsatlakozó
Tömlőcsatlakozó
Tömlőkapcsok
Gyűjtőzsák
4. Ábra
S-S-001158

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58212