Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58212 Bedienungsanleitung Seite 4

Vorschau ausblenden

Werbung

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
LUO SEURAAVAT OHJEET JA NOUDATA NIITÄ.
VAROITUS: Onnettomuusriskin vähentämiseksi älä anna lasten käyttää tätä tuotetta.
VAROITUS: Vain aikuiset saavat koota ja purkaa tämän tuotteen.
VAROITUS: Älä poista tai tuki kohon aukkoa, kun suodatinpumppu on käynnissä.
VAROITUS: Pidä kädet ja hiukset kaukana allasimurista, kun suodatinpumppu on
käynnissä.
VAROITUS: Älä käytä suodatinpumppua, kun altaassa on ihmisiä.
VAROITUS: Varmista, että suodatinpumppu on irrotettu verkkovirrasta ennen minkään
huoltotöiden aloittamista. Muuten aiheutuu vakava onnettomuus- ja kuolemanvaara.
HUOMAA: Poista tuote altaasta ennen kuin asetat peiton altaan päälle.
HUOMAA: Varmista ennen käyttöä, että kaikki osat ovat mukana. Ilmoita tässä
oppaassa ilmoitettuun Bestwayn asiakaspalvelun osoitteeseen, jos ostetusta
tuotteesta on puuttunut osia tai jotkin osat ovat olleet vahingoittuneita ostohetkellä.
SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET
Osat
P6134
P6532
P6357
P6356
P6354
HUOMAA: Piirros ei ehkä vastaa todellista tuotetta eikä ole mittakaavassa.
Nro
Nimi
Nro
P6353
Imupää
P6334
P6354
Harjasuutin
P6134
P6355
P6532
Imurin runko
P6352
Putket
P6124
Imurin kansi
P6356
P6357
HUOMAA: Jos haluat tilata varaosia allasimuriin, ilmoita meille osanumero.
Kokoamisohjeet
1. Työnnä imupää (tai harjasuutin) imurin kanteen. (Katso Kuva. 1 ja 2)
2. Liitä yksi putki imurin runkoon varmistaen, että molemmat jousitapit napsahtavat
valmiisiin reikiin. (Katso Kuva. 3)
3. Liitä muut kolme putkea vuorollaan napsauttamalla jousitapit valmiisiin reikiin.
(Katso Kuva. 4)
4. Kytke letku imurin runkoon, työnnä se mahdollisimman pitkälle ja
kiristäletkunkiristimellä. (Katso Kuva. 5)
5. Liitä letkun toinen pää maanpäälliseen altaaseen käyttämällä letkun sovitinta.
HUOMAA: Toimitamme kaksi erityyppistä letkun sovitinta. Käytä altaaseesi sopivaa
sovitinta.
a. Tulpilla varustetut altaat: Irrota tulppa altaan poistoventtiilin sisäpuolelta ja kiinnitä
letkun sovitin. Liitä letku letkun sovittimeen. (Katso Kuva. 6)
b. Liitinventtiileillä varustetut altaat: poista roskasiivilä altaan sisältä ja ruuvaa letkun
sovitin kiinni roskasiiviläliittimeen. Liitä letku letkun sovittimeen. (Katso Kuva. 7)
Kuva. 1
Kuva. 2
Kuva. 5
Kuva. 7
Kuva. 6
Kuva. 9
Käyttö
1. Upota koottu allasimuri letkuineen maanpäälliseen altaaseen ja anna sen täyttyä
vedellä, kunnes kaikki ilma on poistunut. (Katso Kuva. 8)
2. Säädä suodatinpumppu sen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Aktivoi allasimuri
käynnistämällä suodatinpumppu.
HUOMAA: Jos suodatimpumppu käy kuivana eikä siihen virtaa vettä, tyhjennä ilma
pumpusta avaamalla ilmaventtiili. Kun vettä alkaa virtaamaan ulos, sulje ilmaventtiili.
3. Pyyhi koko altaan vuorauksen pinta puhtaaksi.
4. Kun olet valmis, irrota suodatinpumppu sähköverkosta ja poista roskat
roskapussista. (Katso Kuva. 9)
HUOMAA: Sisäinen roskapussi on suunniteltu sieppaamaan lehdet ja suuremmat
roskat. Älä koskaan käytä allasimuria ilman roskapussia. Muuten suodatinpumppu
voi tukkeutua. Muista tyhjentää roskapussi säännöllisesti varmistaaksesi parhaan
imutuloksen.
Säilytys
1. Pura tuote.
2. Puhdista ja kuivaa kaikki osat perusteellisesti.
3. Säilytä tuote alkuperäisessä pakkauksessa lämpimässä ja kuivassa paikassa.
VAROITUS
P6124
P6355
P6353
P6352
Nimi
Letku
Letkun sovitin
(Liitetään altaisiin tulpalla)
Letkun sovitin
(Liitetään altaisiin liitinventtiilillä)
Letkunkiristimet
Roskapussi
Kuva. 3
Kuva. 4
Kuva. 8
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
RESPECTEER DE VOLGENDE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING: Om het risico van verwondingen te beperken, mogen kinderen dit product
niet gebruiken.
WAARSCHUWING: Alleen een volwassene mag dit product assembleren en deassembleren.
WAARSCHUWING: Verwijder of belemmer de stroomopening niet wanneer de filterpomp in
werking is.
WAARSCHUWING: Houd de handen en haar uit de buurt van de Zuigkit wanneer de
filterpomp in werking is.
WAARSCHUWING: Gebruik de filterpomp niet wanneer er personen in het zwembad zitten.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de filterpomp losgekoppeld is vooraleer onderhoud te
plegen, om ernstige risico's van verwondingen of zelfs de dood te vermijden.
OPM.: Haal het product uit het zwembad vooraleer het zwembad af te dekken.
OPM.: Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn voor het gebruik. Contacteer de
klantendienst van Bestway op het adres aangegeven in de handleiding, in geval van schade
of ontbrekende onderdelen op het moment van de aankoop.
BEWAAR DE INSTRUCTIES
Overzicht Onderdelen met Referenties
P6134
P6532
P6334
OPM.: De tekening komt mogelijk niet overeen met het eigenlijke product, niet op schaal.
Nr.
Naam
Aanzuigmond
P6353
P6354
P6355
Lichaam zuiger
P6352
Afdekking
P6356
OPM.: Om wisselonderdelen voor de zwembadzuiger te bestellen, vermeld het
onderdeelnummer.
Instructies Voor de Assemblage
1. Schuif de Aanzuigmond (of Superzuigmond met borstel) op de Afdekking.
(Zie Fig. 1 en 2)
2. Verbind een paal met het lichaam van de zuigkit en zorg ervoor dat de twee
veerpinnen in de voorgeboorde gaten springen. (Zie Fig. 3)
3. Assembleer de overige drie palen door om beurten de veerpinnen in de
voorgeboorde gaten te laten springen. (Zie Fig. 4)
4. Verbind de Slang met het lichaam van de zuigkit en schuif hem zo ver mogelijk; zet
vast met de Slangklem. (Zie Fig. 5)
5. Maak jet ander uiteinde van de Slang vast aan de bovengrondse paal met behulp
van de Slangadapter.
OPM.: We leveren twee verschillende types van Slangadapters, gebruik degene die
past voor uw zwembad.
a. Voor zwembad uitgerust met pluggen: verwijder de plug vanuit het uitgangsventiel
van het zwembad en breng de slangadapter aan. Sluit uw tuinslang aan op de
Slangadapter. (Zie Fig. 6)
b. Voor zwembad uitgerust met aansluitkleppen: verwijder het afvalscherm van de
binnenzijde van het zwembad en schroef de slangadapter op de connector van
het afvalscherm. Sluit uw tuinslang aan op de Slangadapter.
(Zie Fig. 7)
Fig. 1
Fig. 5
Fig. 6
Gebruik
1. Steek de geassembleerde zuigkit en de slang in de bovengrondse paal en laat het
vollopen met water tot alle lucht verdwenen is. (Zie Fig. 8)
2. Monteer de filterpomp volgens de instructies in de handleiding. Schakel de
filterpomp in om de zuigkit te starten.
OPM.: Als de filterpomp droog loopt en er geen water in loopt, gelieve de
Ontluchtingsklep te openen om de lucht uit de filterpomp af te voeren.
Wanneer het water begint te vloeien, kan de ontluchtingsklep gesloten worden.
3. Veeg de hele voering op de bodem van het zwembad helemaal schoon.
4. Koppel de filterpomp vervolgens los en verwijder eventueel afval uit de afvalzak.
(Zie Fig. 9)
OPM.: De interne afvalzak is bestemd om bladeren en groter afval op te vangen.
Gebruik de zuigkit nooit zonder de zak, omdat de filterpomp hierdoor kan vastlopen.
Zorg ervoor dat de afvalzak regelmatig leeggemaakt wordt, voor een maximaal
zuigvermogen.
Opslag
1. Deassembleer het product.
2. Reinig en droog alle onderdelen zorgvuldig.
3. Bewaar in de originele verpakking, op een warme en droge plaats.
4
WAARSCHUWING
P6353
P6357
P6356
P6354
Nr.
P6334
P6134
(Bevestig aan het zwembad met de pluggen)
P6532
(Bevestig aan het zwembad met de aansluitkleppen)
Palen
P6124
P6357
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
P6124
P6355
P6352
P6334
Naam
Slang
Slangadapter
Slangadapter
Slangklemmen
Afvalzak
Fig. 4
S-S-001158

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58212