Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway S-S-006065 Bedienungsanleitung Seite 14

Vorschau ausblenden

Werbung

FIGYELMEZTETÉS
Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket. Fulladásveszély.
• Csak otthoni használatra.
• Csak szabadtéri használatra.
• A gyermekek a nagyon kis mennyisegű vizben is megfulladhatnak. Uritse
ki a medencet, ha nincs használatban.
• A lubickoló medencét ne állítsa fel betonon, aszfalton vagy más kemény
felületen.
• A terméket lapos felületen állítsa fel, legalább 2 m-re bármilyen
építménytől vagy akadálytól, mint pl. kerítés, garázs, ház, lelógó ágak,
ruhaszárító kötelek vagy villanyvezetékek.
• A játék közben ajánlatos a napnak háttal állni.
• Az eredeti lubickoló medence fogyasztó általi módosítását (pl. tartozékok
hozzáadása) a gyártó utasításai szerint kell elvégezni.
• A használati és összeszerelési utasítást őrizze meg, hogy az később is
rendelkezésre álljon.
Előkészület
A kismedence összeszerelése rendszerint csak 10 percig tart 1 személy
esetén.
A medence elhelyezésére vonatkozó tanácsok:
• Nagyon fontos, hogy a medence szilárd, egyenletes talajon legyen felállítva.
Ha a medence egyenetlen talajon áll, az a széteséséhez és ennek
következtében a víz általi elöntéshez vezethet, komoly személyi sérülést
és/vagy anyagi kárt okozva. Az egyenetlen talajon történő felállítása a
garancia és a szervízelési jogosultság érvénytelenítését vonja maga után.
• A medencét ne állítsa fel az autóbeállón, deszkaburkolaton, emelvényen,
kavicson vagy aszfalton. A talajnak elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy
kibírja a víz nyomását; iszapos, homokos, puha / lágy talaj vagy lápos vidék
a medence felállítására nem alkalmas.
• A talajt meg kell tisztítani mindenféle tárgytól és köves törmeléktől valamint
fadaraboktól.
• Tudakolja meg a helyi önkormányzatnál a kerítés, korlát felállítására, a
világításra és a biztonságra vonatkozó előírásokat és ellenőrizze, hogy
azokat nem sérti-e meg.
Összeszerelés
1. Vegye ki óvatosan a medencét és tartozékait a csomagolásból és terítse
szét a medencét a kiválasztott helyén.
2. A medence felfújását kezdje az alsó kamránál, majd haladjon a felső kamra
felé, és végül a felfújás után zárja le a biztonsági szelepeket. Ne fújja túl a
medencét. (Csak felfújható medence esetén)
3. Eressze lassan a vizet a medencébe, míg a víz szintje éppen hogy a
medence belsejében feltüntetett jelzés alatt lesz. A víz szintje ne lépje túl
ezt a jelzést. NE TÖLTSE TÚL A MEDENCÉT, mert az széteshet.
FIGYELEM: Ne hagyja a medencét felügyelet nélkül, míg azt vízzel tölti fel.
Megfelelö vízszintt
FIGYELEM: Az összes ábra csak illusztrációs célokat szolgál. Azok nem
feltétlenül az eredeti terméket mutatják be. A méretarányok a valóditól
eltérhetnek.
A víz leereszteése a medencéből
1. Ellenőrizze a helyi előírásokat a medence vizének az elvezetését illetően.
S-S-006065/14.0x21.0cm/54170/(家庭游乐水池说明书) JS-YF-2016-B-17043/匈/拉
2. A felfújható medence esetén eressze ki a levegőt az összes légkamrából,
és ezzel egyidejűleg, a víz kieresztéséhez nyomja le a medence falát.
A Fill 'N Fun medence esetén a víz kieresztéséhez nyomja le a medence
falát.
Győződjön meg arról, hogy 20 percen belül minden víz eltávozott.
MEGJEGYZÉS: A víz leeresztését csak felnőttek végezhetik!
A medence karbantartása
Figyelmeztetés: Ha nem tarja be a karbantartásra vonatkozó itt leírt
utasításokat, a saját egészségét, mindenek előtt pedig a gyermekek testi
épségét veszélyeztetheti.
• Gyakran cserélje a medence vizét (főleg kánikula idején) vagy akkor, ha
abban szennyezést vesz észre, mert a piszkos víz a felhasználók
egészségére káros lehet.
• A medence vizének megfelelő minőségét biztosító víztisztító szereket a
helyi forgalmazótól szerezheti be. Tartsa be a vegyszereket gyártó cég
utasításait.
• A medence megfelelő karbantartása meghosszabbíthatja a termék
élettartamát.
• A medence víztérfogata a csomagoláson található.
Tisztítás és tárolás
1. A medence használata után egy nedves ruhával óvatos mozdulatokkal
törölje tisztára az összes felületet.
Figyelem: Sohasem használjon oldószereket vagy egyéb vegyszereket,
amelyek a terméket megsérthetik.
2. A medencét szárítsa meg teljesen a szabad levegőn, hajtsa össze
óvatosan, majd tegye be az eredeti csomagolásába. Ha a medence nem
száradt meg teljesen, bepenészedhet, ami a medence sérülését
eredményezheti.
3. A terméket száraz, hűvös helyen, gyermekek elől elzárva tárolja.
4. A terméket minden szezon elején, a használata során pedig rendszeresen
ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta sérülések.
Javítás
Ha egy kamra megsérült, használja a mellékelt javítótapaszt.
1. Tisztítsa meg a javítandó területet.
2. Óvatosan húzza le a tapaszt.
3. Nyomja a tapaszt a javítandó területre.
4. A felfújás előtt várjon 30 percet.
BRĪDINĀJUMS
Nekad neatstāt bērnu bez uzraudzības - noslīkšanas risks.
• Izmantot tikai mājās.
• Lietošanai tikai ārpus telpām.
• Bērni var noslīkt arī pavisam seklā ūdenī. Kad baseinu neizmanto, to
iztukšot.
• Neuzstādiet baseinu uz betona, asfalta vai citas cietas virsmas.
• Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas vismaz 2 m attālumā no
visām būvēm vai citiem priekšmetiem, piemēram, žoga, garāžas, mājas,
lieliem koku zariem, veļas žāvēšanas nojumēm vai elektrības vadiem.
• Rotaļājoties ieteicams atrasties ar muguru pret sauli.
• Patērētājam izmaiņas oriģinālajam seklajam baseinam (piemēram,
piederumu pievienošana) jāveic saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
• Saglabājiet salikšanas un uzstādīšanas norādījumus turpmākai uzziņai.
Sagatavošana
Nelielu baseinu parasti var uzstādīt 1 persona aptuveni 10 minūtēs.
Ieteikumi par baseina uzstādīšanu:
• Svarīgi ir uzstādīt baseinu uz cietas un līdzenas virsmas. Ja baseins ir
uzstādīts uz nelīdzenas virsmas, tas var sabrukt un noplūst, izraisot smagus
ievainojumus un/vai sabojājot īpašumu. Uzstādot baseinu uz nelīdzenas
virsmas, garantija un apkalpošana vairs nav spēkā.
• Baseinu nedrīkst uzstādīt uz piebraucamajiem ceļiem, klājiem, platformām,
grants vai asfalta. Virsmai jābūt pietiekami cietai, lai izturētu ūdens
spiedienu. Šim nolūkam nav piemēroti dubļi, smiltis, mīksta un irdena
augsne vai piķis.
14
S-S-006065

Werbung

loading