Säkerhetsföreskrifter - Hitachi PC-ALH Installations- Und Betriebshandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
FARA
Häll INTE vatten i fjärrkontrollen. Denna produkt innehåller strömförande komponenter.
Om dessa delar kommer i kontakt med vatten uppstår fara för starka elektriska stötar.
VARNING
Utför INTE installationsarbete eller elektriska anslutningar själv. Kontakta din återförsäljare för mer information om installations-
och anslutningsarbeten som måste utföras av en fackman.
OBS!
Installera INTE inomhusenheten, utomhusenheten, fjärrkontrollen eller kablarna där:
-
Det finns oljedimma och oljan dispergeras
-
Miljön är svavelrik (till exempel i närheten av heta källor)
-
Brännbar gas alstras, flödar, finns kvar eller läcker ut
-
I närheten av hav (i en salt miljö).
Anslut INTE inomhusenheten, utomhusenheten, fjärrkontrollen och kabeln närmare än cirka tre meter från källor till stark
elektromagnetisk strålning, som till exempel medicinsk utrustning.
Om det uppstår elektriska störningar vid inomhusenhetens strömkälla monterar du ett störningsfilter.
Slå inte INTE till strömkällan förrän alla förberedelser för testkörning är slutförda.
Läs igenom den här handboken ordentligt innan du påbörjar installationsarbeten.
2. FÖRE INSTALLATION OCH DRIFT
Produkten innehåller följande komponenter. Kontrollera att samtliga komponenter finns med.
NAMN
Mottagarsats
Anslutningskabel
Skruv
Klämma
Hölje
Band
PMML0174A_r0_11-07.indb 103
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ANTAL
PC-ALH PC-ALHD PC-ALHZ PC-ALHC
1
1
1
1
2
4
2
2
1
3
2
1
ANMÄRKNINGAR
Med anslutningskabel
1
1
-
För fastsättning av mottagarsats
För fastsättning av klämma.
För fastsättning av kabel
1
Skyddar anslutningskabeln
2
För fastsättning av kabel
103
22/11/2007 12:51:22

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Hitachi PC-ALH

  Verwandte Anleitungen für Hitachi PC-ALH

Diese Anleitung auch für:

Pc-alhzPc-alhcPc-alhd

Inhaltsverzeichnis