Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58391 Benutzerhandbuch Seite 53

Vorschau ausblenden

Werbung

POMPA FILTRA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Odwiedź stronę Bestway na YouTube
OSTRZEŻENIE
DO SKLEPU
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PYTANIA? PROBLEMY?
BRAKUJĄCE CZĘŚCI?
PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJ
W celu zapoznania się z najczęściej zadawanymi
pytaniami, instrukcjami obsługi, filmami czy w celu zakupu
części zamiennych prosimy o odwiedzenie naszej strony
OSTRZEŻENIE - RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
bestwaycorp.com/support
ELEKTRYCZNYM - Pompa powinna być zasilana poprzez
izolowany transformator lub urządzenie prądu szczątkowego (RCD), gdzie znamionowy
prąd roboczy nie przekracza 30 mA.
Naścienne źródło zasilania powinno znajdować się w odległości większej niż 4 m od
basenu i na wysokości co najmniej 1,2 metra.
Urządzenie musi być zasilane przez uziemione źródło zasilania.
Nie wolno korzystać z przedłużaczy.
OSTRZEŻENIE - RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – Pompa nie
może być używana, kiedy w basenie przebywają osoby.
NIE ZAKOPYWAĆ KABLA. Umieścić przewód w taki sposób, aby nie był on narażony
na uszkodzenie przez kosiarki do trawy, urządzenia do konserwacji żywopłotów lub inne.
OSTRZEŻENIE - Przewodu zasilania nie można wymieniać. Jeżeli przewód jest
uszkodzony, urządzenie należy zezłomować (lub poddać utylizacji).
UWAGA - Niniejsza pompa przeznaczona jest do stosowania jedynie z basenami
składanymi. Nie stosować do basenów zamontowanych na stałe. Basen składany
skonstruowany jest tak, że może zostać szybko rozebrany w celu przechowania oraz
zmontowany ponownie w pierwotnym kształcie. Basen stały wbudowany jest w ziemię
lub stoi na ziemi lub w budynku w taki sposób, że nie może zostać szybko
rozmontowany w celu przechowania.
WAŻNE - Korzystanie z pompy przy niewłaściwym zasilaniu elektrycznym jest
niebezpieczne i może prowadzić do zniszczenia pompy.
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – W czasie pracy z
urządzeniami elektrycznymi wyłączyć zasilanie elektryczne wyłącznikiem głównym i
zablokować do niego dostęp. Niedopilnowanie tego może prowadzić do zwiększonego
zagrożenia porażeniem prądem, zranienia lub nawet śmierci.
NIE USUWAĆ BOLCA UZIEMIENIA I NIE MODYFIKOWAĆ WTYCZKI W ŻADEN INNY
SPOSÓB. NIE STOSOWAĆ ADAPTERÓW. W sprawie poprawności uziemienia
gniazdka skonsultować się z uprawnionym elektrykiem.
Z pompą obchodzić się delikatnie. Nie ciągnąć i nie przenosić pompy za przewód
zasilający. Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za przewód zasilający.
Upewnić się, że przewód nie jest zaplątany. Chronić przewód przed uszkodzeniem izolacji.
Należy nie dopuszczać do oddziaływania ostrych przedmiotów, oleju, części ruchomych
53

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58391

Diese Anleitung auch für:

583815838658389