Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58391 Benutzerhandbuch Seite 27

Vorschau ausblenden

Werbung

JALUSTAN KIINNITYS Kuva 1
Suodatinpumppu on kiinnitettävä maahan tai puusta tai betonista
valmistetulle jalustalle pystyasentoon ennen käyttöä. Jalustassa
tulee olla 2 reikää, joiden halkaisija on 7mm. Reikien välimatkan
on oltava 256 mm. Aseta suodatinpumppu jalustalle ja kiinnitä
pumppu jalustaan ruuveilla ja muttereilla. Jalustan ja kaikkien sen
osien yhteispainon tulisi olla vähintään 18kg, jotta pumppu ei
pääse vahingossa kaatumaan.
HUOMAA: On erittäin tärkeää tarkistaa, että hydrauliliittimet eivät
ole tukossa.
Käyttö
1) Avaa/irrota ilmanpoistoventtiilin ruuvi suodatinpumpun päältä; ilma poistuu veden täyttäessä suodatinpumpun.
2) Ruuvaa ilmanpoistoventtiili kiinni, kun sieltä alkaa tulla vettä, ja kuivaa vesi pois.
3) Käynnistä suodatinpumppu asettamalla tulppa vikavirtasuojaan (RCD).
4) Käynnistä suodatinpumppu asettamalla tulppa vaihtoehtoiseen jäännösvirtapiiriin (DDR) Koskee vain Ranskaa.
5) Käännä katkaisin "I"-asentoon.
TÄRKEÄÄ: ÄLÄ KUIVAKÄYTÄ PUMPPUA – Varmista ennen
suodatinpumpun käyttöä, että sekä altaan tuloventtiili että
lähtöventtiili on täysin veden peitossa.
PUMPUN HUOLTO
HUOMIO: VARMISTA ENNEN MITÄÄN
HUOLTOTOIMENPITEITÄ, ETTEI SUODATINPUMPPUA OLE
KYTKETTY SÄHKÖVERKKOON VAKAVAN
LOUKKAANTUMISEN JA KUOLEMAN VAARAN
VÄLTTÄMISEKSI.
1) Irrota pumppu sähkövirrasta.
2) Estä veden pääsy suodatinpumppuun, ks. altaan manuaali.
3) Ruuvaa suodattimen korkin kiristin auki ja poista suodattimen korkki.
4) Puhdista suodatinpatruuna puutarhaletkulla.
5) Tarkista, että puhdistettu (tai uusi) suodatinpatruuna on suodatinpumppuun nähden keskellä.
6) Tarkista, että suodattimen korkin tiiviste on paikallaan.
7) Pane suodattimen korkki takaisin paikalleen ja kiristä suodattimen korkin kiinnitin paikalleen.
8) Avaa venttiilit A ja B.
9) Noudata Pumpun asennusohjeet -kohtaa järjestelmän valmistelemiseksi käyttöä varten.
TÄRKEÄÄ: Suodatinpatruuna suositellaan hygieenisyyssyistä
vaihdettavaksi uuteen kahden viikon välein. Huuhtele suodatin
päivittäin.
Talvisäilytys ja pitkäaikainen säilytys
1) Irrota pumppu sähkövirrasta.
2) Pysäytä vedentulo suodatinpumppuun ja poista suodatinpatruuna.
3) Hävitä suodatinpatruuna.
4) Irrota kaikki letkut.
5) Kuivaa kaikki osat huolellisesti.
6) Säilytä pumppua kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Säilytyslämpötila: 4-40 °C(39,2-104 F)
7) Tyhjennä allas sen käyttöohjeiden mukaisesti.
PUMPUN TAKUU
Tietoja pumpun takuusta on web-sivustollamme osoitteessa: www.bestwaycorp.com
PUMPUN HÄVITTÄMINEN
Yliviivatun roskasäiliön merkitys:
Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteen mukana. Toimita ne ongelmajätekeräykseen.
Kysy keräysjärjestelmästä paikallisilta viranomaisilta.
Jos sähkölaitteita joutuu kaatopaikalle, myrkyllisiä aineita voi vuotaa pohjaveteen ja joutua ravintoketjuun vahingoittaen ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.
Vaihdettaessa vanhoja laitteita uusiin, myyjällä on lakisääteinen velvollisuus ottaa vanha laite vähintäänkin ilmaiseksi hävitettäväksi.
27
Kuva 1
2-M6-ruuvi
2-M6-mutteri

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58391

Diese Anleitung auch für:

583815838658389