Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Voorzorgsmaatregelen - Epson OT-WL01 Benutzerhandbuch

Wireless lan cable set

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Probeer niet zelf het product te repareren.
Onjuist uitgevoerde reparaties kunnen gevaar veroorzaken.
Dit product niet demonteren of wijzigen.
Wijzigen van dit product kan letsel of brand veroorzaken.
Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Dit product mag alleen worden gebruikt met EPSON TM Intelligent
Printers.
Als dit product wordt geïnstalleerd in een ander apparaat kan dit leiden tot
een computerstoring, beschadiging of defect.
Om te voldoen aan de conformiteitvereisten voor blootstelling aan
radiofrequente straling, moet er op ieder moment een afstand van
ten minste 20 cm bewaard blijven tussen de antenne van dit
product en mensen in de omgeving.
Opslag in een omgeving met een hoge temperatuur of
luchtvochtigheid wordt afgeraden.
Bij langdurige plaatsing in een voertuig met de ramen dicht of op plaatsen
met zeer hoge temperaturen (in de volle zon bijvoorbeeld) kunnen schade
en vervormingen optreden.
Niet nat laten worden.
Dit kan tot defecten leiden.
Niet gebruiken in de buurt van een magnetron.
De elektromagnetische storing van een magnetron kan de draadloze
communicatie onderbreken.
Niet laten vallen, niet blootstellen aan schokken en er geen zware
voorwerpen op plaatsen.

Voorzorgsmaatregelen

Wettelijke voorschriften
Het volgende is wettelijk verboden.
Het aanbrengen van modificaties in en demonteren van het apparaat (inclusief
antenne).
Het verwijderen van het conformiteitslabel.
Let op
18

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis