Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway FLOWCLEAR 58391 Benutzerhandbuch Seite 23

Vorschau ausblenden

Werbung

controleren of de huidige spanningssterkte geschikt is voor de
pomp.
OPM.: Gebruik de pomp nooit wanneer de aansluitkleppen dicht
zijn.
BELANGRIJK: LAAT DE FILTERPOMP NIET DROOG DRAAIEN
– Zorg ervoor dat zowel de in- als uitlaatkleppen van het zwembad
volledig ondergelopen zijn vooraleer de filterpomp te gebruiken.
HET ONDERHOUD VAN DE POMP
LET OP: CONTROLEER GOED OF DE FILTERPOMP NIET IS
AANGESLOTEN VOORDAT U MET
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BEGINT, ANDERS
VERKEERT U IN LEVENSGEVAAR.
1) Koppel de filterpomp los van het stopcontact.
2) Stop het stromen van water naar de filterpomp, raadpleeg de handleiding van het zwembad.
3) Draai de filterdophouder los en verwijder de filterdop.
4) Reinig de filtercassette met een tuinslang.
5) Plaats de gereinigde (or nieuwe) filtercassette; controleer of deze gecentreerd is in de filterpomp.
6) Controleer of de filterdopafdichting geplaatst is.
7) Vervang de filterdop en schroef de filterdophouder op zijn plek.
8) Open de kleppen A en B.
9) Volg het hoofdstuk Aanwijzingen pompinstallatie om het systeem voor te bereiden voor gebruik.
BELANGRIJK: Voor sanitaire redenen, raden we aan om de
filtercassettes om de twee weken te vervangen. Spoel de filter
dagelijks.
Winteriseren en langetermijnopslag
1) Koppel de filterpomp los van het stopcontact.
2) Stop het stromen van water in de filterpomp en verwijder de filtercassette.
3) Gooi de filtercassette weg.
4) Verwijder alle slangen.
5) Droog alle componenten grondig.
6) Sla de filterpomp op een droge locatie op, buiten bereik van kinderen. Opslagtemperatuur: 4-40 °C(39,2-104 F)
7) Voer het water af uit het zwembad volgens de gebruiksaanwijzing van het zwembad.
OPM.: We raden het gebruik van een nat-droogzuigsysteem aan
om alle componenten te drogen.
OPM.: De afdichting van de filterkap smeren met vaseline zal de
levensduur beduidend verlengen.
GARANTIE POMP
Voor informatie over de garantie van de pomp, raadpleeg onze website op: www.bestwaycorp.com
AFDANKING POMP
Betekenis van de doorkruiste vuilnisbak op wielen:
Gooi elektrische apparatuur niet weg met het ongesorteerd huishoudelijk afval, maar dak afzonderlijk af.
Contacteer uw lokale overheid voor informatie over de beschikbare ophaalsystemen.
Indien elektrische apparatuur gedumpt wordt in de omgeving, kunnen gevaarlijke stoffen doordringen in het grondwater en terecht komen in de
voedselketen, met schadelijke gevolgen voor uw gezondheid en welzijn.
Wanneer oude toestellen vervangen worden door nieuwe, is de verkoper wettelijk verplicht het oude apparaat gratis terug te nemen voor de afdanking.
23
S-S-004242

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway FLOWCLEAR 58391