Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway FLOWCLEAR 58391 Benutzerhandbuch Seite 19

Vorschau ausblenden

Werbung

personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder supervisie staan of instructies hebben gekregen over
het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren ervan begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en gebruiksonderhoud mag niet
door kinderen worden verricht zonder supervisie.
Reiniging en gebruikersonderhoud moeten worden uitgevoerd door een volwassene die
ouder is dan 18 jaar en bekend is met het risico op een elektrische schok.
OPM.: Controleer de uitrusting vooraleer er gebruik van te maken. Contacteer de
klantendienst van Bestway op het adres aangegeven in de handleiding, in geval van
schade of ontbrekende onderdelen op het moment van de aankoop. Controleer of de
onderdelen van de filterpomp overeenkomen met het model dat u wenst te kopen.
WAARSCHUWING - Elektrische installaties moeten de nationale
bedradingsregelgevingen volgen. Raadpleeg een gekwalificeerd elektricien indien u
vragen hebt.
OPM.: Plaats de pomp op een stevige en genivelleerde ondergrond. Zorg ervoor dat de
filterpomp minstens 3.5 meter van het zwembad geplaatst wordt.
Hou de afstand zo groot mogelijk.
Let erop het zwembad en de pomp op dusdanige
manier te positioneren dat een gepaste ventilatie,
drainage mogelijk is en toegang voor onderhoud
gewaarborgd is. Plaats de pomp nooit op een
plaats waar hij water kan opvangen of op een
plaats waar rond het zwembad gelopen wordt.
Ook na de installatie van het zwembad moet de
stekker bereikbaar blijven.
De stekker van de pomp moet zich op minstens
3.50m van het zwembad bevinden.
OPM.: De weersomstandigheden kunnen de prestaties en levensduur van de filterpomp
beïnvloeden. In periodes van koude, hitte en blootstelling aan de zon kunnen onnodige
slijtage en scheuren veroorzaken. Wanneer mogelijk moet de pomp tegen dergelijke
condities beschermd worden.
Alle versleten onderdelen moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Gebruik uitsluitend
de onderdelen die door de fabrikant zin goedgekeurd.
Bij het gebruik van chemicaliën voor het schoonmaken van het water in het zwembad, is
het aan te raden om een minimale filtertijd aan te houden voor de gezondheid van de
zwemmers die afhankelijk is van het voldoen aan de gezondheidsvoorschriften.
OPM.: Voeg geen chemische producten toe in de filterpomp.
OPM.: Alleen volwassen personen mogen het product assembleren en deassembleren.
Steek de stekker nooit in het stopcontact of haal de stekker nooit uit het stopcontact met
19
S-S-004242

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway FLOWCLEAR 58391