Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway FLOWCLEAR 58391 Benutzerhandbuch Seite 18

Vorschau ausblenden

Werbung

WAARSCHUWING
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LEES EN RESPECTEER ALLE VOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING - De pomp moet gevoed worden door een scheidingstransformator of
via een aardlekschakelaar (RCD) met een aardlekstroom van maximaal 30 mA.
De voedingsbron moet meer dan 4 meter van het zwembad verwijderd zijn en op een
hoogte van tenminste 1.2 m.
De filterpomp moet getest worden vóór elk gebruik, om te testen volg de instructies van
de filterpomp. Het apparaat moet voorzien zijn van een geaarde voedingsbron.
WAARSCHUWING - RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN - Laat niemand in het
zwembad gaan als de filterpomp beschadigd is.
GRAAF HET SNOER NIET ONDER. Schik het snoer op dusdanige manier dat er niet
over gereden kan worden met grasmaaiers, boordtrimmers of andere apparatuur.
WAARSCHUWING - Indien het snoer beschadigd is, moet het vervangen worden
door de fabrikant, een servicecentrum of een gekwalificeerd persoon, om
gevaarlijke situaties te voorkomen.
De RCD-stekker moet op een warme, droge plaats worden opgeborgen, weg van water
en vocht. Als de RCD-stekker beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn
serviceverstrekker of gelijkaardig gekwalificeerde personen worden vervangen om
gevaar te vermijden.
OPGELET - Dit product is alleen voor gebruik met opslagbare zwembaden. Niet
gebruiken met permanent geïnstalleerde zwembaden. Een opslagbaar zwembad is
ervoor gebouwd snel gedeassembleerd te worden voor opslag en opnieuw
geassembleerd te worden zoals voorheen. Een permanent geïnstalleerd zwembad is
opgesteld in of boven de grond of in een gebouw, zodat het niet uit elkaar kan worden
gehaald voor opslag.
BELANGRIJK - De pomp gebruiken met een verschillende elektrische voeding is
gevaarlijk en zal leiden tot een onherroepelijke beschadiging van de pomp.
RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN - Wanneer elektriciteit gehanteerd wordt, moet
de stroombron losgekoppeld en de deur van de schakelkast vergrendeld worden. Wordt dit
niet gedaan, dan bestaat een groter risico van schokken, letsels en mogelijk de dood.
VERWIJDER NOOIT DE AARDE-PIN EN VERANDER NIETS AAN DE STEKKER.
GEBRUIK GEEN VERLOOPSTEKKERS. Raadpleeg een bevoegde elektricien voor al
uw vragen met betrekking tot de aarding van de stekker. Hanteer de pomp met zorg.
Draag of versleep de pomp niet aan het stroomsnoer. Haal de stekker niet uit het
stopcontact door aan het stroomsnoer te rukken. Stel het snoer niet bloot aan wrijvingen.
Scherpe voorwerpen, olie, bewegende onderdelen en hitte mogen nooit in contact komen
met de filterpomp.
WAARSCHUWING - Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
18
S-S-004242

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway FLOWCLEAR 58391