Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PWB 30 A1 Originalbetriebsanleitung Seite 22

Waschbürste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
Likvidace/ochrana
životního prostředí
Přístroj, příslušenství a obal zavezte k eko-
logické likvidaci.
Náhradní díly /
Příslušenství
Náhradní díly a příslušenství
obdržíte na stránkách
www.grizzly-service.eu
Pokud nemáte internet, tak prosím zavole-
jte na servisní středisko (viz „Service-Cen-
ter", strana 22). Ujistěte se, že budete mít
po ruce níže uvedená čísla objednávky.
9 Adaptér ....................... 30300505
Záruka
Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru-
ku od data zakoupení.
Zjistíte-li během tří let od data koupě u
tohoto výrobku materiálovou nebo výrobní
vadu, bude výrobek námi, podle našeho
výběru, bezplatně opraven nebo nahra-
zen. Tato záruční oprava předpokládá, že
během 3leté lhůty předložíte poškozený
přístroj s dokladem o koupi (pokladní stvr-
zenka) a písemně krátce popíšete, v čem
spočívá závada a kdy k ní došlo.
Bude-li závada kryta naší zárukou, zís-
káte zpět opravený nebo nový výrobek.
Opravou nebo výměnou výrobku nezačíná
záruční doba běžet od začátku.
Záruční oprava se vztahuje na materiálové
nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká
dílů výrobku, které jsou vystaveny normáln-
ímu opotřebení, a lze je považovat za
spotřební materiál (např. adaptér), nebo
poškození křehkých dílů.
22
Výrobek je určen jen pro soukromé účely
a ne pro komerční využití. Záruka zaniká
v případě zneužívání a neodborné ma-
nipulace, používání nadměrné síly a při
zásazích, které nebyly provedeny naším
autorizovaným servisem.
Tato záruka neplatí, je-li výrobek poškozen
z důvodu neodborného používání, nebo
pokud u něj nebyla prováděna údržba.
Pro odborné používání výrobku musí být
přesně dodržovány všechny pokyny uvede-
né v návodu k obsluze. Bezpodmínečně je
třeba zabránit používání a manipulacím s
výrobkem, které nejsou v návodu k obsluze
doporučeny, nebo je před nimi varováno.
Na důkaz, že jste výrobek zakoupili, mějte
pro jakékoli případné dotazy připravenou
pokladní stvrzenku a číslo výrobku
(IAN 297590).
Pokud by došlo k funkční poruše nebo
jiným závadám, nejdříve telefonicky nebo
e-mailem kontaktujte níže uvedené servisní
oddělení. Pak získáte další informace o
vyřízení vaší reklamace.
Service-Center
Servis Česko
CZ
Tel.: 800143873
E-Mail: grizzly@lidl.cz
IAN 297590
Dovozce
Prosím, respektujte, že následující adresa
není adresou servisu. Nejdříve kontaktujte
shora uvedené servisní středisko.
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Německo
www.grizzly-service.eu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PWB 30 A1

Diese Anleitung auch für:

Pwb 18 a1291645