Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PWB 30 A1 Originalbetriebsanleitung Seite 20

Waschbürste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
Obsah
Úvod.......................................... 20
Účel použití ................................ 20
Rozsah dodávky ........................ 20
Návod k obsluze ........................ 20
Bezpečnostní pokyny ................. 21
Technické údaje .......................... 21
Uvedení do provozu .................. 21
Používání čisticích prostředků ..... 21
Čištění/údržba/skladování ........ 21
Likvidace/ochrana
životního prostředí ..................... 22
Náhradní díly / Příslušenství ...... 22
Záruka ...................................... 22
Service-Center ............................ 22
Dovozce ..................................... 22
Úvod
Blahopřejeme vám ke koupi
vašeho nového přístroje.
Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro-
bek. Návod k obsluze je součástí tohoto
výrobku. Obsahuje důležité pokyny týkající
se bezpečnosti, používání a likvidace. Před
použitím výrobku se seznamte se všemi
pokyny k obsluze a bezpečnosti. Výrobek
používejte jen k popsaným účelům a v rám-
ci uvedených oblastí použití.
Návod dobře uschovejte a při předávání
výrobku třetímu předejte i všechny podklady.
20
Účel použití
Vysokotlaký mycí kartáč je určen k čištění
hladkých povrchů v celé domácnosti, na
zahradě nebo v garáži (např. žaluzií,
zástěn, balkonového obložení, zahradního
nábytku, garážových vrat, přístřešku pro
auto, zasklených ploch, poznávací značky
a automobilových a motocyklových kol).
Přístroj je určen pro použití s vysokotlakými
čističi Parkside PHD 100 A1, PHD 100 B2,
PHD 100 C2, PHD 100 D2, PHD 100 E2,
PHD 110 A1, PHD 135 A1, PHD 150 A1,
PHD 150 B2, PHD 150 C2, PHD 150 D3,
PHD 150 E4, PHD 150 F4. Pracovní tlak
(dimenzovaný tlak) max. 110 bar.
Adaptér je vhodný k propojení s dalšími
běžnými vysokotlakými čističi jiných výrobců.
Přístroj v zásadně není vhodný pro citlivé po-
vrchy. Tento přístroj není určený pro komerční
využití. Při komerčním použití záruka zanikne.
Obsluhující osoba nebo uživatel jsou
odpovědni za nehody nebo poranění
jiných osob či poškození majetku.
Výrobce neručí za škody, které byly
způsobeny nesprávným používáním nebo
chybnou obsluhou.
Rozsah dodávky
Přístroj vybaltej a zkontrolujte, je-li kom-
pletní:
-
Mycí kartáč
-
Adaptér
-
Návod k obsluze
Návod k obsluze
1 Vysokotlaká přípojka na straně pistole
2 Rukojeť
3 Kartáč
4 Převlečná matice adaptéru
5 Adaptér

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PWB 30 A1

Diese Anleitung auch für:

Pwb 18 a1291645