Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PWB 30 A1 Originalbetriebsanleitung Seite 17

Waschbürste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Dit apparaat is niet geschikt voor com-
mercieel gebruik. Bij commercieel gebruik
vervalt de garantie.
De bediener of gebruiker van het apparaat
is verantwoordelijk voor ongelukken of
schades aan andere personen of hun
eigendom.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade die door onreglementair gebruik of
verkeerde bediening werd veroorzaakt.
Omvang van de
levering
Pak het apparaat uit en controleer, of de
inhoud volledig is:
-
Wasborstel
-
Adapter
-
Gebruiksaanwijzing
Overzicht
1 Hogedrukaansluiting pistoolzijde
2 Handgreep
3 Borstel
4 Wartelmoer adapter
5 Adapter
Veiligheidsvoorschriften
Neem ook de veiligheidsinstructies
van uw hogedrukreiniger in acht.
Hogedrukreinigers kunnen bij
een onoordeelkundig gebruik
gevaarlijk zijn. De straal mag
niet op personen, op dieren,
op actieve elektrische uitrusting
of op het apparaat zelf gericht
worden.
• Neem de gebruiksaanwijzing van de
producent van het te reinigen object in
acht om beschadigingen te voorkomen.
• Gebruik alleen originele toebehoren en
verricht geen modificaties.
Technische gegevens
Wasborstel:
Geschikt voor hogedrukreinigers met de
volgende prestaties:
Nominale druk (p) ......11 MPa / 1595 psi
Toegelaten
druk (p max) ..............16 MPa / 2320 psi
Max. debiet (Q max) .................. 450 l/h
Max. Toevoertemperatuur
(T max) ........................... 60 °C / 140 °F
Ingebruikname
Aansluiting zonder adapter:
1. Verbind de hogedrukwasborstel met het
spuitpistool van uw PARKSIDE-hogedru-
kreiniger door de hogedrukwasborstel
in de hogedrukaansluiting pistoolzijde
(1) te steken en te draaien (bajonetslu-
iting).
Aansluiting met adapter:
1. Steek de adapter (5) op de hogedru-
kaansluiting (1) en draai hem 90° tot
hij zich vergrendelt (bajonetsluiting).
2. Sluit het spuitpistool van de hogedru-
kreiniger aan (bajonetsluiting) en schro-
ef de wartelmoer (4) van de adapter
(5) tegen het spuitpistool.
Test de borstel (3) op alle oppervl-
akken op een nicht direct zichtbaar
gedeelte om de compatibiliteit vast
te stellen.
NL
BE
17

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PWB 30 A1

Diese Anleitung auch für:

Pwb 18 a1291645