Herunterladen Diese Seite drucken

Beschrijving Van Het Toestel - Parkside ZKGS 2100 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Anleitung_4300686:_
24.11.2009
NL/
BE
Vergewis u er zich van dat de pijl op het
zaagblad overeenkomt met de pijl
aangebracht op het toestel.
Vergewis u er zich van dat het zaagblad in
geen enkele stand de draaitafel raakt door
het zaagblad bij uit het stopcontact
getrokken netstekker met de hand naar de
45° en 90° stand te draaien. Zaagkop,
indien nodig, opnieuw afstellen.
Zorg ervoor dat alle het zaagblad
bedekkende inrichtingen naar behoren
werken.
De bewegelijke zaagbladafdekking mag in
geopende toestand niet worden
vastgeklemd.
Veiligheidsinrichtingen aan de machine
mogen niet worden gedemonteerd of
onbruikbaar gemaakt.
Beschadigde of defecte
veiligheidsinrichtingen dienen onmiddellijk
te worden vervangen.
Zaag geen werkstukken die te klein zijn om
ze veilig met de hand te kunnen
vasthouden.
Vermijd onhandige handposities waarbij
een of beide handen het zaagblad kunnen
raken door plots weg te glijden.
Ronde werkstukken zoals plugstangen etc.
dienen altijd met behulp van een gepaste
inrichting te worden vastgespannen.
Er mogen zich geen nagels of andere
vreemde voorwerpen in het te zagen
gedeelte van het werkstuk bevinden.
U staat tijdens het zagen altijd aan de
zijkant van het zaagblad.
De machine niet belasten zodat ze tot
stilstand komt.
Duw het werkstuk altijd hard tegen de
werkplaat en aanslagrail om een wankelen
of verdraaien van het werkstuk te
verhinderen.
Zorg ervoor dat de afgezaagde stukken aan
de zijkant van het zaagblad kunnen worden
verwijderd. Anders zouden ze door het
zaagblad kunnen worden gegrepen en
wegspringen.
Zaag nooit meerdere werkstukken tegelijk.
Verwijder nooit losse splinters, zaagsel of
vastgeklemde stukken hout terwijl het
zaagblad draait.
28
15:49 Uhr
Seite 28
Schakel de machine uit alvorens storingen
te verhelpen of vastgeklemde stukken hout
te verwijderen. - Netstekker trekken -
Alle bescherm- en veiligheidsinrichtingen
moeten aan het einde van een herstelling of
onderhoud onmiddellijk terug worden
gemonteerd.
De veiligheids-, werk- en
onderhoudsvoorschriften van de fabrikant
alsook de afmetingen vermeld onder
"Technische gegevens" dienen in acht te
worden genomen.
De desbetreffende voorschriften ter
voorkoming van ongevallen en de andere
algemeen erkende veiligheidsregelen
moeten worden nageleefd.
Voorlichtingsbladen van de vereniging ter
voorkoming van arbeidsongevallen in acht
nemen (VBG 7j).
Het gebruik van de zaag in gesloten ruimten
is alleen toegestaan mits een gepaste
afzuiginstallatie is aangesloten.
De afkortzaag dient te worden aangesloten
op een 230 V stopcontact met randaarding
(veiligheidsstopcontact) dat beveiligd is
door een zekering van minstens 10 A.
Gebruik geen machines met een laag
vermogen voor zwaar werk.
Wees voorzichtig als u verticaal werkt.
Let op! Bij dubbele versteksneden dient u
bijzonder voorzichtig te werk te gaan.
Bewaar de veiligheidsvoorschriften goed

3. Beschrijving van het toestel

1. Handgreep
2. AAN/UIT-schakelaar
3. Ontgrendelhefboom
4. Zaagasvergrendeling
5. Machinekop
6. Zaagbladafdekking bewegelijk
7. Zaagblad
8. Spaninrichting
9. Werkstukhouder
10. Vastzetschroef voor werkstukhouder
11. Tafelinzetstuk
12. Grendelstandhefboom
13. Vastzetgreep

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside ZKGS 2100