Husqvarna 122HD45 Bedienungsanweisung Seite 186

Andere Handbücher für 122HD45
  • / 456 von 456
  • Inhaltverzeichnis
  • Fehlerbehebung
  • Lesezeichen
5. Otpustite regulator gasa i provjerite jesu li se noževi
u potpunosti zaustavili.
UPOZORENJE: Ako se noževi okreću
kada se regulator gasa nalazi u položaju
za prazan hod, prilagodite broj okretaja u
praznom hodu. Pročitajte odjeljak
Podešavanje broja okretaja u praznom
hodu na stranici 191 .
Provjera sklopke za zaustavljanje
1. Pokrenite motor.
2. Sklopku za zaustavljanje gurnite u položaj za
zaustavljanje i provjerite zaustavlja li se motor.
UPOZORENJE: Prekidač za zaustavljanje
automatski se vraća u položaj za pokretanje.
Da biste pri sastavljanju ili održavanju
proizvoda spriječili nehotično pokretanje, sa
svjećice skinite lulicu svjećice.
Provjera štitnika za ruku
Štitnik za ruku sprječava ozljede oštricama.
1. Zaustavite motor.
2. Štitnik za ruku mora biti pravilno pričvršćen.
3. Provjerite ima li štitniku za ruku oštećenja.
Provjera sustava za smanjenje vibracija
Sustav za smanjivanje vibracija smanjuje vibracije ručki.
Jedinice za ublažavanje vibracija funkcioniraju kao
tampon između tijela proizvoda i jedinice ručke.
1. Vizualno potražite izobličenja i oštećenja.
2. Provjerite jesu li ispravno pričvršćene jedinice za
ublažavanje vibracija.
Provjera prigušivača
UPOZORENJE: Ovaj proizvod nemojte
upotrebljavati bez prigušivača ili s
neispravnim prigušivačem. Neispravni
prigušivač može povećati razinu buke i
186
opasnost od požara. Proizvod nemojte
upotrebljavati ako je mrežica za hvatanje
iskri oštećena ili ako ne postoji. Ako je
mrežica za hvatanje iskri oštećena, morate
je zamijeniti.
UPOZORENJE: Prigušivači se jako
zagrijavaju tijekom i nakon rada, također i u
praznom hodu.
OPREZ: Ako se mrežica za hvatanje iskri
često začepljuje, to može biti znak smanjene
učinkovitosti katalizatora. Za pregled
prigušivača obratite se distributeru.
Začepljena mrežica za hvatanje iskri izazvat
će pregrijavanje i rezultirati oštećenjem
cilindra i klipa.
UPOZORENJE: Unutarnje površine
prigušivača obložene su kancerogenim
kemikalijama. Budite pažljivi i nemojte
dodirivati te dijelove na oštećenom
prigušivaču.
Prigušivač razinu buke održava na minimumu i ispušne
plinove usmjerava dalje od rukovatelja. Prigušivač s
katalizatorom smanjuje količinu štetnih ispušnih plinova.
1. Zaustavite motor.
2. Vizualno potražite oštećenja i izobličenja.
3. Provjerite pravilnu pričvršćenost prigušivača za
proizvod.
4. Žičanom četkom očistite mrežicu za hvatanje iskri.
Provjera noževa i štitnika noževa
Vanjski rubovi noževa (A) funkcioniraju kao štitnici
noževa. Štitnik noža sprječava slučajan kontakt
rukovatelja s nožem.
994 - 001 - 25.02.2019

Kapitel

Fehlerbehebung

Diese Anleitung auch für:

Andere Handbücher für Husqvarna 122HD45