Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Namen Van Onderdelen - Epson OT-CH60II Benutzerhandbuch

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
Uitpakken
De batterijlader met standaard specificaties omvat de volgende items.
Neem contact op met de leverancier als er onderdelen beschadigd zijn.
Batterijlader
AC adapter, C (Model: M235A)
Gebruikershandleiding (Deze)
Opmerking:
De batterij en het netsnoer zijn niet meegeleverd.

Namen van onderdelen

CHARGE-lampje
POWER-lampje
Aan/uit-
schakelaar
Signaallampjes
Als de stroom aan staat
Terwijl de batterij geladen wordt
Als de batterij volledig is opgeladen
Als er iets mis is met de batterij (Zie gedeelte Probleemoplossing
hieronder.)
Opmerkingen m.b.t. het laadlampje
De Charge-lampjes aan de linkerkant van elke batterijhouder geven de
laadstatus aan van de individueel opladende batterij.
Als u een batterij aansluit die al voldoende geladen is, zal het charge-lampje
enige tijd branden.
Als u een batterij laadt die lange tijd niet geladen is, zal het Charge-lampje
enige tijd knipperen.
22 OT-CH60II Gebruikershandleiding
Toestand
Batterijhouder
POWER-lampje
CHARGE-lampje
(groen)
Aan
Uit
Aan
Aan
Aan
Uit
Aan
Knippert
(oranje)

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

Inhaltsverzeichnis