Herunterladen Diese Seite drucken

Warunki Gwarancji; Zakres Gwarancji; Przebieg Zgłoszenia Gwarancyjnego - Parkside PDRP 6.2 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Wskazówki dotyczące gwarancji i serwisu
padku wad tego produktu przysługują Państwu
uprawnienia ustawowe w stosunku do jego
sprzedawcy. Nasza gwarancja przedstawiona
w dalszej części tekstu nie ogranicza tych
uprawnień ustawowych.
z Warunki gwarancji
z
Okres gwarancji biegnie od daty zakupu. Proszę
zachować oryginalny paragon. Stanowi on dowód
zakupu.
Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu tego
produktu wystąpi wada materiału lub produkcyjna,
wówczas – według naszego wyboru – nieodpłatnie
naprawimy lub wymienimy produkt. Warunkiem
świadczenia gwarancyjnego jest przedłożenie
w okresie trzyletnim niesprawnego urządzenia
i dowodu zakupu (paragonu) wraz z krótkim opisem,
na czym polega wada bądź usterka i kiedy ona
wystąpiła.
Jeżeli nasza gwarancja obejmuje daną wadę,
otrzymają Państwo naprawiony lub nowy produkt.
Naprawa lub wymiana produktu nie rozpoczyna
biegu nowego okresu gwarancyjnego.
z Zakres gwarancji
z
Urządzenie zostało starannie wyprodukowane
zgodnie z surowymi wytycznymi jakościowymi
i skrupulatnie sprawdzone przed dostawą.
Gwarancja obejmuje wady materiału lub pro-
dukcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
elementów produktu, które ulegają normalnemu
zużyciu i które w związku z tym można uznać za
części zużywające się, ani uszkodzeń delikat-
nych elementów, np. wyłączników, akumulatorów
lub elementów wykonanych ze szkła.
Niniejsza gwarancja wygasa, jeśli produkt
zostanie uszkodzony, będzie nieprawidłowo
użytkowany lub konserwowany. Prawidłowe
użytkowanie produktu oznacza stosowanie się
26
PL
do wszystkich zaleceń zawartych w instrukcji
obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowań
i działań, które są odradzane w instrukcji obsługi
lub przed którymi ona ostrzega.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku
prywatnego, niekomercyjnego. W przypadku nie-
właściwego i nieprawidłowego obchodzenia się
z urządzeniem, stosowania siły oraz w przypadku
ingerencji dokonanych nie przez nasz autoryzo-
wany serwis gwarancja wygasa.
z Przebieg zgłoszenia
z
gwarancyjnego
W celu zapewnienia szybkiego opracowania
Państwa sprawy prosimy o stosowanie się do
następujących wskazówek: Proszę zachować
paragon i numer artykułu (np. IAN) jako dowód
zakupu. Numer artykułu podany jest na tabliczce
znamionowej, jest wygrawerowany, znajduje się
na stronie tytułowej instrukcji (w lewym dolnym
rogu) lub na naklejce na tylnej ścianie lub na
spodzie urządzenia. Gdyby wystąpiły błędy
w działaniu lub inne wady bądź usterki, proszę
najpierw skontaktować się telefonicznie lub
pocztą elektroniczną z niżej wymienionym dzia-
łem serwisu. Produkt zarejestrowany jako uszko-
dzony można następnie przesłać na nasz koszt
pod podany adres serwisu, dołączając dowód
zakupu (paragon) oraz podając, na czym polega
wada bądź usterka i kiedy ona wystąpiła.
Wskazówka:
Na stronie internetowej
www.lidl-service.com można pobrać
tę i wiele innych instrukcji, filmów
o produktach oraz oprogramowanie.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
PL
Nazwa:
C. M. C. GmbH
Strona www:
www.cmc-creative.de
Adres e-Mail:
biuro@vk-distribution.eu
Numer telefonu:
0048 500 671 108
Normalna taryfa z niemieckiej

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDRP 6.2 A1