Herunterladen Diese Seite drucken

Uruchomienie; Czyszczenie I Pielęgnacja; Wskazówki Dotyczące Gwarancji I Serwisu - Parkside PDRP 6.2 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Do eksploatacji urządzenia używać tylko
czystego, bezolejowego i suchego sprężonego
powietrza. Zwrócić uwagę na to, aby nastawione
ciśnienie nie przekraczało maksymalnego ciśnie-
nia roboczego dla tego urządzenia.
z Uruchomienie
z
Przed użyciem należy wstępnie oczyścić
z
powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia.
5
Obrócić zawór
z
dołączyć płyn znajdujący się w zbiorniku na
płyn do czyszczenia
płynnie regulować, tak że w zależności od
5
nastawy zaworu
lub mniejsza ilość płynu do czyszczenia.
Zachować ok. 1-3 cm odstępu od czyszczo-
z
nej powierzchni.
Aby uruchomić pneumatyczny pistolet do
z
czyszczenia, należy nacisnąć i przytrzymać
3
spust
.
Dla uzyskania optymalnego rezultatu
z
7
Szczotka
do czyszczenia spokojnymi,
kolistymi ruchami nad czyszczoną powierzch-
nią.
Aby zakończyć pracę, należy zwolnić spust
z
3
.
Po zakończeniu pracy wytrzeć powierzchnię
z
do sucha, wyłączyć kompresor i odłączyć od
pistoletu wąż sprężonego powietrza.
Następnie odkręcić zbiornik na płyn do
z
4
czyszczenia
od pneumatycznego
pistoletu do czyszczenia i zutylizować jego
zawartość zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
z Czyszczenie i pielęgnacja
z
Konserwacja może być wykonywane
wyłącznie przez przeszkolone osoby.
W regularnych odstępach czasu sprawdzać
z
pneumatyczny pistolet do czyszczenia pod
kątem ewentualnych pęknięć, uszkodzeń i
Obsługa / Wskazówki dotyczące gwarancji i serwisu
do pozycji pionowej, aby
4
5
. Zawór
można
dodawana jest większa
swobody ruchu dyszy
W przypadku wykrycia widocznych objawów
z
nie wolno kontynuować użytkowania pneu-
matycznego pistoletu do czyszczenia. W
takim przypadku należy skontaktować się z
fachowcem.
Czyszczenie dyszy
5
Obrócić zawór
z
3
nacisnąć spust
sprężonym powietrzem.
W przypadku większego zabrudzenia dyszy
z
8
należy odkręcić szczotkę
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek
zegara. Wyjąć dyszę
wodą.
Informacje ogólne
Przed każdym użyciem skontrolować, czy
z
w wężach sprężonego powietrza nie znajdują
się skropliny.
Do czyszczenia pistoletu pneumatycznego
z
używać czystej wody, nigdy nie agresywnych
środków czyszczących. Obrócić zawór
do pozycji poziomej, aby po naciśnięciu
3
spustu
wypływało tylko powietrze.
Zanurzyć pneumatyczny pistolet do czysz-
czenia wraz ze szczotką w pojemniku
wypełnionym czystą wodą. Nacisnąć spust
3
, aby usunąć zanieczyszczenia ze
7
szczotki
i dyszy
Każdorazowo po zakończeniu pracy opróżnić
z
zbiorniku na płyn do czyszczenia
Pistolet pneumatyczny przechowywać
z
w miejscu suchym, czystym i wolnym od
przemarzania.
Po każdym użyciu wytrzeć pistolet
z
pneumatyczny czystą, suchą ściereczką.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
GWARANCJI I SERWISU
Gwarancja firmy Creative Marketing
Consulting GmbH
Szanowni Klienci, na urządzenie to udzielamy
gwarancji na okres 3 lat od daty zakupu. W przy-
Spis treści
8
.
do pozycji poziomej i
, aby oczyścić dyszę
7
w kierunku
8
i oczyścić ją czystą
5
8
.
4
.
PL
8
25

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDRP 6.2 A1