Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Sikkerhedsvejledninger; Vigtige Anmærkninger; Hensigtsmæssig Anvendelse Af Produktet - Märklin 74044 Handbuch

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Sikkerhedsvejledninger

• Dette eliminatorsæt må udelukkende anvendes
sammen med et egnet driftssystem (Marklin
Gauge 1, LGB DC).
• ADVARSEL! Ikke egnet til brug sammen med digi-
tale systemer.
• ADVARSEL! Der eksisterer driftsbetingede skarpe
kanter og spidse dele.
• Denne støjdæmpningssættet er ikke noget legetøj.
Tilslutningsenheden er ikke egnet til børn under
15 år.
Vigtige anmærkninger
Betjeningsvejledningen er en vigtig del af produktet og
skal derfor opbevares sikkert og skal følge produktet,
hvis det gives videre til tredjemand. Vedlagte garanti-
bevis indeholder garantibetingelserne.
Det anvendte sportilslutningskabel må kun være
højest 18 centimeter langt.
Hensigtsmæssig anvendelse af produktet
Denne støjdæmpningssættet kan anvendes sammen
med alle Marklin Gauge 1/LGB-kørselsregulatorer
eller transformatorer.
Denne støjdæmpningssættet skal installeres mellem
kørselsregulatoren eller transformatoren og skinne-
tilslutningen.
11

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis