Herunterladen  Diese Seite drucken

Probleemoplossing - Husqvarna 536LiB Bedienungsanweisung

Vorschau ausblenden

Werbung

Onderhoud
Controleer de laadstatus van de accu.
Controleer of de ontgrendelknoppen op de accu werken en de accu in de machi-
ne vergrendelen.
Controleer of de acculader onbeschadigd is en goed werkt.
Controleer of alle koppelstukken, aansluitingen en kabels intact en schoon zijn.
Controleer de aansluitingen tussen de accu en de machine en controleer tevens
de aansluiting tussen de accu en de acculader.
Luchtinlaat controleren
1. Zorg ervoor dat de luchtinlaat aan geen enkele kant
van het product is geblokkeerd.
2. Stop het product en verwijder bladeren of ongewenst
materiaal indien nodig.
OPGELET: Een verstopte luchtinlaat
vermindert de blaascapaciteit van het
product en verhoogt de werktemperatuur
van de motor. Dit kan leiden tot een
Toetsenbord
Toetsenbord
Groene LED knippert
Rode fout-LED knippert
Het product start niet
Rode fout-LED brandt
48
Accu en acculader controleren
1. Controleer de accu op beschadigingen, bijvoorbeeld
2. Controleer de acculader op beschadigingen,
3. Controleer of de verbindingsdraad van de acculader
Product, accu en acculader reinigen
1. Reinig het product met een droge doek na gebruik.
2. Reinig de accu en acculader met een droge doek.
3. Zorg ervoor dat de aansluitingen van de accu en de

Probleemoplossing

Mogelijke fouten
Lage accuspanning.
De activeringsschakelaar en de start-
knop worden tegelijkertijd ingedrukt.
Temperatuurafwijking.
Vuil in de accuaansluitingen.
Het product moet worden onderhou-
den.
Elke dag
X
X
X
defect aan de motor als gevolg van
oververhitting.
scheuren.
bijvoorbeeld scheuren.
intact is en of er geen scheuren in zitten.
Houd de accugeleiderails schoon.
acculader schoon zijn voor dat de accu in de
acculader of het product wordt geplaatst.
Mogelijke actie
Laad de accu op.
Laat de activeringsschakelaar los,
waarna het product is geactiveerd.
Laat het product afkoelen.
Reinig met perslucht of een zachte
borstel.
Neem contact op met de service-
werkplaats.
Maande-
Wekelijks
lijks
X
X
519 - 002 - 30.05.2018

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Husqvarna 536LiB

Diese Anleitung auch für:

436lib530ibx