Herunterladen  Diese Seite drucken

Technické Údaje - Blaupunkt FCG701 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

FCG701
Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie:
- Elektrická zařízení určená pro používání v určitých
mezích napětí - Low voltage directive (LVD)
- O elektromagnetické kompatibilitě - Electromagnetic
compatibility (EMC)
Výrobek je opatřen označením CE na popisném štítku
Je-li produkt označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, podléhá produkt evropské
směrnici 2012/19/EU. Seznamte se s požadavky místního systému zpětného odběru
elektrických a elektronických zařízení. Postupujte v souladu s místními platnými předpisy.
Výrobek nevyhazujte s běžným domácím odpadem. Odborná likvidace starého produktu
předchází potenciálnímu poškození životního prostředí a zdraví.
Informace o ochraně životního prostředí
Obal se skládá pouze z nezbytně nutných prvků. Byla vynaložena veškerá péče pro snadné
třídění tří složek obalu: karton (krabice), polystyrénová pěna (vnitřní ochrana) a polyethylen
(sáčky, ochranný arch). Zařízení je vyrobeno z materiálů, které lze recyklovat a po demontáži
provedené specializovanou firmou znovu použít. Dodržujt místní předpisy o likvidaci
obalových materiálů, použitých baterií a zařízení po skončení životnosti.
Produkt byl vyroben z vysoce kvalitních materiálů a složek, které lze recyklovat a opakovaně
používat.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Výkon: 120W, max výkon: 200W
Napájení: 220-240V ~50/60Hz
Maximální doba nepřerušeného provozu KB = 1 min
Minimální doba přestávky = 10 min
20

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Fmm501