Herunterladen  Diese Seite drucken

Ważne Informacje - Blaupunkt FCG701 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

FCG701
WAŻNE INFORMACJE
Aby osiągnąć najwyższą satysfakcje, cieszyć się wydajnością
produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o
przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do
korzystania z tego produktu.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać
instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej
zawartych. Producent nie odpowiada za szkody
spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Instrukcję
obsługi należy zachować, aby można było korzystać z niej
również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie
używać do innych celów, niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka o
charakterystyce zgodnej z wartościami na tabliczce
znamionowej.
Należy sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich
urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie
przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika.
Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić,
czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do
przedłużacza, nie przekracza parametrów obciążenia
przedłużacza. Przewód przedłużacza należy ułożyć w taki
sposób by uniknąć przypadkowych pociągnięć i potknięcia
się o niego.
Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał na
krawędzią stołu lub półki, lub dotykał gorącej powierzchni.
Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą
zewnętrznego wyłącznika czasowego, osobnego pilota lub
11

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Fmm501