Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Verantwoord Gebruiken; Veiligheidsvoorschriften; Belangrijke Aanwijzing; Leveringsomvang - Märklin T12 Bedienungsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis

1. Verantwoord gebruiken

Dit model mag alleen met een daarvoor bestemd bedrijfssy-
steem (Märklin AC, Märklin Delta, Märklin digitaal, DCC of
Märklin Systems) gebruikt worden.

2. Veiligheidsvoorschriften

Lees zeker de volgende veiligheidsvoorschriften voordat
u een Märklinproduct voor het eerst gebruikt.
• Alleen net-adapters en transformatoren gebruiken
waarvan de aangegeven netspanning overeenkomt met
de netspanning ter plaatse.
• De loc mag niet vanuit meer dan een stroomvoorziening
gelijktijdig gevoed worden (bijv. DC 18V / max. 36VA).
• Lees ook aandachtig de veiligheidsvoorschriften in de
gebruiksaanwijzing van uw bedrijfssysteem.
• Voor het conventionele bedrijf met de loc dient de
aansluitrail te worden ontstoort. Hiervoor dient men de
ontstoor-set 74046 te gebruiken. Voor het digitale bedrijf is
deze ontstoor-set niet geschikt.
• OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Functionele scherpe kanten en punten. Gevaar op verstik-
king door kleine delen die kunnen afbreken of worden
ingeslikt. Oneigenlijk gebruik van de netadapter kan tot
een elektrische schok leiden.
• Stel het model niet bloot aan in directe zonnestraling,
sterke temperatuurwisselingen of hoge luchtvochtigheid.
• Ingebouwde LED's komen overeen met de laserklasse 1
volgens de norm EN 60825-1.

2.1 Belangrijke aanwijzing

• De gebruiksaanwijzing en de verpakking zijn een bestand-
deel van het product en dienen derhalve bewaard en
meegeleverd te worden bij het doorgeven van het product.
• Onderhoud, herstellingen en reparaties mogen alleen
door volwassenen uitgevoerd worden.
• Voor reparatie of onderdelen kunt u zich tot uw Märklin
handelaar wenden.
• Vrijwaring en garantie overeenkomstig het bijgevoegde
garantiebewijs.

3. Leveringsomvang

1 x locomotiefmodel,
1 x gebruiksaanwijzing
1 x garantiebewijs

4. Functies

• Herkenning van het bedrijfssysteem: automatisch.
• Mfx-technologie voor het Mobile Station/Central Station.
Naam af de fabriek: T12
• Vanaf de fabriek ingesteld: 78
• Instellen van de locomotiefparameters (adres, optrek-
afremvertraging (ABV), maximumsnelheid): d.m.v. Control
Unit, Mobile Station of Central Station.
• Rijrichtingafhankelijke frontseinen.
• In analoogbedrijf zijn alleen de rij- en lichtwissel-functies
beschikbaar.
• Diverse schakelbare functies.
Märklin Start up kan uitgebreid en uitgebouwd worden
met Märklin H0 of Märklin digitaal. Laat u hierover door uw
Märklin dealer informeren.
11

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

3674174 series

Inhaltsverzeichnis