Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Cv-Programmering - Märklin 59080 Bedienungsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CV Programmering
De CV programmering moet via het programmeerspoor gebeu-
ren. Voor het programmeren is het aan te bevelen een fictive
loc aan te maken. De waarden tussen haakjes zijn de af fabriek
ingestelde waarden.
Tijdens de dataoverdracht knippert, ter controle, de aan de
inbouw-digitaaldecoder aangesloten wisselantaarn.
fx (MM)
Voor het programmeren moet de te programmeren wissel met
het keyboard geschakeld worden. Daarna onmiddellijk met de
Control Unit resp. via CV configuratie met het Central Station de
CV wijzigen. Daarna direct de geprogrammeerde wissel met het
keyboard schakelen. Pas dan is de programmering overgeno-
men en werkzaam.
CV Omschrijving
Waarde
8
Decoder reset
8
37
Stelrichting
0-1
omkeren
De werkwijze bij het programmeren met de Control Unit 6021
komt overeen met het programmeren van een locomotief-
decoder (www.maerklin.de -> Service -> Technische Informa-
tionen).
(-)
Fabrieksinstelling, waarde
wordt niet geschreven
(0)Wijzigd de schakelrichting
DCC
CV Omschrijving
1
Adres, lage byte
7
Fabrikant versienummer
(softwareversie)
8
Fabrikant kenmerk ID
decoder reset
9
Adres, hoge byte
29 Configuratie
Bit 0-4 worden niet
gebruikt
Bit 5: decodertype
Bit 6: adresseringsme-
thode
Bit 7: decodertype
37 Stelrichting omkeren
Instellen en berekenen van de adressen groter dan 255:
Bijv. adres 1044 -> 1044:256=4,078125. De waarde voor de komma
(4) moet in CV 9 ingevoerd worden. De waarde achter de komma
(0,078125) wordt nu met 256 vermenigvuldigd 0,078125x256=20.
De berekende waarde 20 moet in CV 1 ingevoerd worden.
Waarde
0-255 (1)
(-) alleen lezen
(131)
alleen lezen, fabrieks-
8
(-)
instelling, waarde
wordt niet geschreven
0-7
(0)
(192) alleen lezen
0
0 / 32 Basis- of uitgebreide
toebehoren decoder
Decoder of uitgangs-
0 / 64
adres
128 Toebehoren decoder
0-1
(0) Wijzigd de schakel-
richting
15

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Märklin 59080

Diese Anleitung auch für:

5908359084

Inhaltsverzeichnis