Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Decoder Inbouwen; Afdanken; Garantie - Märklin 59080 Bedienungsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Decoder inbouwen

Veranderen van de te wijzigende eigenschappen in het fx (MM)
protocol door CV programmering of het DCC CV programmering
vindt u in het hoofdstuk "CV programmering".
De volgende stappen mogen alleen in spanningloze toestand
uitgevoerd worden:
Let op: instellingen van de DIP-schakelaars alleen in span-
ningloze toestand uitvoeren. De inbouw-digitaaldecoder herkend
de actuele schakelaarstand pas na het inschakelen van de
voedingsspanning.
Vanaf pagina 24 vindt u de tabel voor de adressering met de
DIP-schakelaars.
Inbouw van de inbouw-digitaaldecoder in de Märklin standaard-
meegebogen- en kruiswissels zie pagina 22.
14

Afdanken

Milieu-informatie: producten, die met de doorge-
streepte afvalcontainer zijn gemarkeerd, mogen
aan het einde van hun levensduur niet met het
normale huisvuil meegegeven worden, maar
moeten op een verzamelpunt voor de recycling
van elektrische en elektronische apparatuur
afgegeven worden. Het symbool op het product, op
de handleiding of op de verpakking geeft dit aan. De materialen
worden gerecycled in overeenstemming met hun identificatie.
Met het hergebruik van de grondstoffen of andere vormen van
het hergebruik van oude apparatuur levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Neem contact op
met uw gemeente voor een bevoegde plaatselijke inzamelplaats.

Garantie

Waarborg en garantie volgens bijgevoegd garantiebewijs.
• Voor reparaties kunt u zich wenden tot uw Märklin dealer
of tot
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Märklin 59080

Diese Anleitung auch für:

5908359084

Inhaltsverzeichnis