Herunterladen Diese Seite drucken

Introducere; Utilizare Corespunzătoare Scopului; Dotare; Pachet De Livrare - Parkside PFS 280 A1 Originalbetriebsanleitung

Farbsprühsystem
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Introducere

În acest manual de utilizare sunt folosite / următoarele pictograme pe aparat:
Citiţi manualul de utilizare!
Respectaţi indicaţiile de avertizare
şi siguranţă!
Atenţie pericol de electrocutare!
Pericol de moarte!
V ~
Volt (curent alternativ)
W
Watt (putere)
Sistem de pulverizat vopsea
PFS 280 A1
Introducere
Q
Vă felicităm pentru achiziţia aparatului
dumneavoastră. Aţi ales un produs de
înaltă calitate. Manualul de utilizare
reprezintă o parte integrantă a acestui produs.
Acesta conţine informaţii importante referitoare la
siguranţă, la utilizare şi la eliminarea ca deşeu.
Înainte de utilizarea acestui produs, familiarizaţi-vă
mai întâi cu instrucţiunile de utilizare şi de siguranţă.
Folosiţi produsul numai în modul descris şi numai în
domeniile de utilizare indicate. Predaţi toate docu-
mentele aferente în cazul în care înstrăinaţi produsul.
Utilizare corespunzătoare
Q
scopului
Sistemul de pulverizare pentru vopsele este prevăzut
pentru pulverizarea lacurilor ce conţin soluţii sau ce
se pot dilua cu apă,vopselelor lucioase, grundurilor,
lacurilor, lacurilor de protecţie a autovehiculelor,
baiţurilor, substanţelor de protecţie a lemnului, sub-
stanţelor de protecţie a plantelor,uleiurilor şi sub-
stanţelor de dezinfecţie. Acest aparat electric nu se
pretează la prelucrarea vopselelor de dispersie şi
cu latex, leşiilor, substanţelor de protecţie ce conţin
acizi, materialului granulat de pulverizare, cât şi
materialelor vâscoase. Orice altă utilizare sau modi-
14 RO
Ţineţi copii la distanţă faţă de
uneltele electrice!
Purtaţi căşti de protecţie, echipament de
protecţie respiratorie- / mască de pro-
tecţie, ochelari şi mănuşi de protecţie.
Pericol de moarte prin electrocutare
datorită unui cablu sau ştecăr de reţea
deteriorat!
Înlăturaţi ambalajul şi aparatul
în mod ecologic!
ficare a aparatului este considerată necorespunză-
toare scopului şi reprezintă pericole de accidente
grave. Pentru daunele cauzate de o utilizare neco-
respunzătoare scopului nu preluăm responsabilitatea.
Acest aparat nu este destinat utilizării comerciale.

Dotare

Q
Tastă racord furtun
1
Racord furtun
2
Roată de reglare cantitate de pulverizare
3
Buton
4
Mâner
5
Recipient de vopsea
6
Ţeavă de aspirare
7
Duză (e)
8
Piuliţă olandeză
9
Întrerupător PORNIT- / OPRIT
10
Motor
11
Racord furtun motor
12
Capac admisie aer
13
Centură de purtat cu carabină
14
Ochi de fixare
14 a
Furtun de aer
15
Recipient de măsurare
16
Capac de protecţie
17

Pachet de livrare

Q
1 Sistem de pulverizat vopsea PFS 280 A1
1 Centură de purtare

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading