Herunterladen  Diese Seite drucken

Indicaţii De Siguranţă; Descrierea Aparatului; Cuprinsul Livrării; Utilizarea Conform Scopului - EINHELL BG-CS 85 E Originalbetriebsanleitung

Kettenschärfer
Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_BG_CS_85_E_SPK5__ 12.12.13 08:37 Seite 21
Atenţie!
La utilizarea aparatelor trebuie respectate câteva
măsuri de siguranţă, pentru a evita accidentele şi
daunele. De aceea, citiţi cu grijă instrucţiunile de
utilizare/indicaţiile de siguranţă. Păstraţi aceste
materiale în bune condiţii, pentru ca aceste informaţii
să fie disponibile în orice moment. Dacă predaţi
aparatul altor persoane, înmânaţi-le şi aceste
instrucţiuni de utilizare /indicaţii de siguranţă. Nu ne
asumăm nici o răspundere pentru accidente sau
daune care rezultă din nerespectarea acestor
instrucţiuni de utilizare şi a indicaţiilor de siguranţă.
1. Indicaøii de siguranøå
Indicaøiile de siguranøå aferente le gåsiøi în broμura
anexatå.
AVERTIZARE!
Citiţi indicaţiile de siguranţă şi îndrumările.
Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă şi a
îndrumărilor poate avea ca urmare electrocutare,
incendiu şi/sau răniri grave.
Păstraţi pentru viitor toate indicaţiile de
siguranţă şi îndrumările.
2. Descrierea aparatului (Imaginea 1/2)
1. Opritorul lanţului
2. Şurubul de reglare al opritorului lanţului
3. Scala pentru reglarea unghiului de ascuţire
4. Şurub de fixare pentru reglarea unghiului de
ascuţire
5. Şine de conducere pentru lanţ
6. Şurub de fixare a lanţului
7. Şurub de reglare pentru limitarea adâncimii
8. Disc de polizare
9. Întrerupător pornire/oprire
10. Dispozitiv de ascuţire
11. Cablu de reţea
3. Cuprinsul livrării
Deschideţi ambalajul şi scoateţi aparatul cu grijă.
n
Îndepărtaţi ambalajul, precum şi siguranţele de
n
ambalare şi de transport (dacă există).
Verificaţi dacă livrarea este completă.
n
Controlaţi aparatul şi accesoriile dacă nu prezintă
n
pagube de transport.
Păstraţi ambalajul după posibilitate, până la
n
expirarea duratei de garanţie.
ATENŢIE
Aparatul şi ambalajul nu sunt jucării pentru
copii! Copiilor le este interzis să se joace cu
pungi din material plastic, folii şi piese mici!
Există pericolul de înghiţire şi sufocare!
Instrucţiuni de utilizare originale
n
Indicaţii de siguranţă
n

4. Utilizarea conform scopului

Ma;ina de ascuţit lanţuri este potrivită pentru ascuţitul
lanţurilor cu dinţi ai fierestrăului
Maşina se va utiliza numai conform scopului pentru
care este concepută. Orice altă utilizare nu este în
conformitate cu scopul. Pentru pagubele sau
vătămările rezultate în acest caz este responsabil
utilizatorul/operatorul şi nu producătorul.
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că maşinile noastre
nu sunt construite pentru utilizare în domeniile
meşteşugăreşti şi industriale. Noi nu preluăm nici o
garanţie atunci când aparatul este folosit în
întreprinderile meşteşugăreşti sau industriale ori în
scopuri similare.
Maşina se va utiliza numai în conformitate cu scopul
pentru care a fost concepută! În pofida utilizării în
conformitate cu scopul, unii factori de risc nu pot fi
înlăturaţi cu desăvârşire. În funcţie de construcţia şi
structura maşinii pot apare următoarele riscuri:
Atingerea discului de şlefuit în zona neacoperită.
n
Aruncarea bucăţilor din discurile de şlefuit
n
defecte.
Aruncarea pieselor şi a părţilor pieselor de
n
prelucrat.
Afecţiuni auditive în cazul neutilizării protecţiei
n
auditive necesare.

5. Date tehnice

Tensiunea nominală:
Consumul de putere:
Turaţia la mersul în gol:
Unghiul de atac:
Discurile de polizare-Ø (interior):
Discurile de polizare-Ø (exterior):
Grosimea discului de polizare:
Izolat pentru protecţie:
Greutatea:
RO
230 V ~ 50 Hz
S2 20 min 85 Watt
4800 min
-1
35º spre stânga şi dreapta
23 mm
max. 108 mm
3,2 mm
II / ®
2,4 kg
21

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading