Herunterladen Diese Seite drucken

Tips En Trucs; Onderhoud En Reiniging; Service; Garantie - Parkside  PMGS 12 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Ingebruikname / Onderhoud en reiniging / Service / Garantie
Functie
toebe-
horen
Graveren
Graveerbits
21
Polijsten,
Metalen
ontroesten
borstel
Polijstschijven
Voor-
13
ZICHtIG!
Oefen met
het gereed-
schap slechts
lichte druk uit
op het werk-
stuk.
Reinigen
Kunststofbor-
stels
19
Metalen
borstel
Slijpen
Slijpschijven
,
14
slijpbits
Doorslijpen
Doorslijpschij-
en zagen
ven
17
Zaagblad

tips en trucs

Q
Wanneer u teveel druk zet, kan het ingespannen
gereedschap breken en / of het werkstuk bescha-
digd raken. U bereikt optimale resultaten wanneer
u het gereedschap inzet met gelijkblijvend toerental
en geringe druk op het werkstuk.
22 NL/BE
Gebruik
Kenmerking aan-
brengen, knutsel-
werkzaamheden
(zie afb. D)
Ontroesten
15
Verschillende mate-
rialen en kunststof-
fen bewerken,
vooral edelmetalen
zoals goud of zilver
(zie afb. E)
Bijvoorbeeld slecht
bereikbare kunst-
stofbehuizingen
reinigen of de om-
geving rond een
deurslot reinigen
Bijv. bestek, siera-
den, gereedschap-
15
pen reinigen (De
metalen borstel is
zachter dan staal)
Slijpwerkzaamhe-
den aan steen,
hout, fijn werk aan
22
harde materialen
zoals keramiek of
gelegeerd staal
(zie afb. F, G)
Metaal, kunststof
en hout bewerken
Staal, metaal, hout
16
of kunststof door-
slijpen (zie afb. H)

onderhoud en reiniging

Q
Het apparaat is onderhoudsvrij.
j
Verwijder vuil van het apparaat. Gebruik daar-
voor een droge doek.

Service

Q
J
WAArSCHUWInG!
paraten door het servicepunt of een
gekwalificeerd vakpersoneel en alléén
met originele onderdelen repareren.
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de
veiligheid van het apparaat behouden blijft.
J
WAArSCHUWInG!
of de aansluitleiding altijd door de
fabrikant van het apparaat of door
diens technische dienst repareren.
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de
veiligheid van het apparaat behouden blijft.

Garantie

Q
U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie
vanaf de datum van aankoop. Het appa-
raat is met de grootst mogelijke zorg ver-
vaardigd en is vóór aflevering uitvoerig
getest. Bewaar a.u.b. de kassabon als
aankoopbewijs. Mocht u een beroep willen
doen op uw garantie, neem dan telefonisch
contact op met uw serviceadres. Alleen
op die manier kan kosteloze verzending
van uw goederen worden gegarandeerd.
Deze garantie geldt uitsluitend jegens de
eerste koper en is niet overdraagbaar.
De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabrica-
gefouten, maar niet voor slijtage of voorbeschadi-
gingen aan breekbare onderdelen, bijvoorbeeld
schakelaars of accu's. Het product is uitsluitend be-
stemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige
doeleinden.
Laat uw ap-
Laat de steker

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading