Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 98 61 77 Bedienungsanleitung Seite 4

Werbung

USB 3.0 SATA harde schijf dockingstation
Bestelnr. 98 61 77
1.
Bedoeld gebruik
Het product kan gebruikt worden om een 3.5"- of een 2.5"-SATA-harddisk snel op een computer (hoger dan
USB 3.0) aan te sluiten, zonder de harddisk omstandig in een behuizing in te moeten bouwen. Een externe
netadapter (voor 100 – 240 V) dient daarbij als stroomvoorziening.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product
toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het
product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als
gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door
en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking
worden gesteld.
2.
Leveringsomvang
Dockingstation
USB 3.0 aansluitkabel
Netvoeding
Gebruiksaanwijzing
3.
Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies.
Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld
voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt
in dergelijke gevallen de garantie.
Personen / Product
Verplaats het product niet als de harde schijf in gebruik is. Schakel het uit en wacht tenminste 30
seconden.
Pak de harddisk alleen aan de zijkant van de behuizing beet, raak de printplaat met de elektronica niet aan.
Elektrostatische ontladingen kunnen de harddisk beschadigen.
Zorg ervoor dat de kabels bij het opstellen van het product niet worden geknikt of afgekneld.
Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende
kinderen.
Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid,
vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
Zet het product niet onder mechanische druk.
Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat
niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer
het product:
-
zichtbaar is beschadigd,
-
niet langer op juiste wijze werkt,
-
tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
-
onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het
product beschadigen.
Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met
het product zijn verbonden.
Diversen
Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het
apparaat.
Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een
daartoe bevoegde winkel.
Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met
onze technische dienst of ander technisch personeel.
4.
Ingebruikname
Houd het dockingstation steeds gesloten als het niet wordt gebruikt om het binnendringen
van stof te voorkomen. Zet daartoe de draaischakelaar aan de zijkant van het dockingstation
in de middenstand.
1.
Let er op dat de aan-/uitschakelaar aan de achterkant van het dockingstation in de stand uit (zwarte kant
van de tuimelschakelaar) staat.
2.
Sluit het netsnoer aan op het dockingstation. Steek de stekker in de wandcontactdoos.
3.
Sluit de USB 3.0-kabel aan op het dockingstation en de USB-connector op een vrije USB-poort van de
PC.
4.
Kies met de draaischakelaar aan de zijkant van het dockingstation de gewenste grootte van de harde schijf
(2,5" (6,35 cm), of 3,5" (8,89 cm)). Draai de draaischakelaar daarna zo ver mogelijk naar rechts resp. naar
links om de inschuifopening van de harde schijf volledig te openen.
5.
Richt de SATA-poort van de harde schijf uit op de SATA-connector in het inwendige van het dockingstation
en steek de harde schijf er in.
6.
Houd de harde schijf met een hand vast en draai met de andere hand de draaischakelaar in de richting van
de middenstand om de harde schijf vast te klemmen.
7.
Schakel het apparaat met de aan-/uitschakelaar op de achterkant van het dockingstation in (wit gemarkeerde
kant van de tuimelschakelaar).
8.
De blauwe LED op het front van het dockingstation licht op zodra het apparaat klaar is voor gebruik. De
blauwe LED knippert zodra er data worden overgedragen.
9.
Schakel het dockingstation na gebruik weer uit met de aan-/uitschakelaar. Wacht 30 seconden alvorens de
harde schijf te verwijderen.
10.
Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit de wandcontactdoos en
trek ook de USB-connector uit de computer.
5.
Tips en aanwijzingen
USB 3.0-apparaten zijn neerwaarts compatibel. Dit betekent dat de behuizing met de ingebouwde
harddisk ook op een conventionele USB 2.0/1.1-poort werkt - maar dan wel met de maximale USB
Versie 11/11
2.0/1.1-snelheid.
Houd er hierbij echter wel rekening mee, dat eventuele bestanden beschadigd kunnen raken of Windows®
vastloopt wanneer tijdens een gegevensoverdracht de verbindingskabel eruit wordt getrokken (resp. de
behuizing wordt uitgeschakeld of de voedingseenheid wordt losgekoppeld).
Behandel harddisks in principe zeer zorgvuldig. Door schokken tijdens de werking (en ook nog enige
seconden na het uitschakelen.) kan de schrijf-/leeskop op de magneetschijf rechtop komen te staan, wat
de harddisk onherstelbaar beschadigd.
Als u de harde schijf voor het eerst aansluit, kan het ongeveer een minuut duren voordat hij herkend wordt.
Deze tijd kan verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem en de hardware.
Een nieuwe harddisk dient gepartitioneerd en geformatteerd te worden vóór gebruik voordat deze bijv. in
Windows® Verkenner verschijnt.
Bij Windows® 7 gaat u in het Configuratiescherm naar „Systeem en beveiliging". Klik onder „Systeembeheer"
op „Partities op harde schijf maken en formatteren".
Kies hier de juiste harddisk en maak een nieuwe partitie aan. Deze dient dan te worden geformatteerd.
6.
Reiniging
Ontkoppel het apparaat alvorens het te reinigen van het computer.
Voor de reiniging van het product volstaat een schone, droge en pluisvrije doek. Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen, hierdoor kan de behuizing verkleuren.
7.
Verwijdering
Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor
afvalverwerking inleveren.
8.
Technische gegevens
Dockingstation
Geschikt voor:
Aansluitingen:
Bedrijfs-/ Opslagtemperatuur:
Toegestane luchtvochtigheid /
Luchtvochtigheid tijdens opslag:
Systeemeisen:
Lengte kabel:
Afmetingen:
Gewicht:
Netvoeding
Ingangsspanning/-stroom:
Uitgangsspanning/-stroom:
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Duitsland.
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard
dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische
gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de
uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.
Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.
© 2011 bei Conrad Electronic SE.
SATA-harddisk:
Hoog:
2,5" (6,35 cm)
7 / 9,5 / 12,5 mm
3,5" (8,89 cm)
20 / 26 mm
USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1
0 tot +40 °C
0 – 80 %
Windows® 2000 / XP / Vista™ / 7
1 m
Ø 160 x 190 mm
500 g
100 – 240 V / 0,6 A
12 V / 2 A
V1_1111_02-JU

Werbung

loading