Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Inleiding - Conrad 61 08 25 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Inleiding

Geachte klant, hartelijk dank voor de aanschaf van de IR Standby Control. U heeft
met dit apparaat een product aangeschaft dat volgens de huidige stand van de
techniek is ontwikkeld en vervaardigd. Dit product voldoet aan alle eisen van de gel-
dende Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit is aangetoond, terwijl de
bijbehorende verklaringen en documenten zijn gedeponeerd bij de fabrikant. Volg
de instructies van de gebruiksaanwijzing op om deze status van het apparaat te
handhaven en een ongevaarlijke werking te garanderen!
Bij technische vragen kunt u contact opnemen met:
Duitsland:
tel. 0180/5 31 21 11,
fax 0180/5 31 21 10
E-mail: gebruik voor al uw vragen het formulier op onze internetsite
www.conrad.de onder de rubriek: Contact
23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis