Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Introduction - Conrad 57 50 73 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

1. Introduction

Dear Customer,
We thank you for purchasing this product.
This product complies with the applicable national and European requirements. To
maintain this status and to ensure risk-free operation, the user must comply with
these operating instructions!
These operating instructions are part of this product. They contain important infor-
mation concerning operation and handling. Bear this in mind when you pass on this
product to others. Therefore, keep these operating instructions for future reference!
For a fast response of your technical enquiries please contact or consult our
Technical Advisory Service:
Germany:
Tel.
+ 49 9604 / 40 88 80
Fax
+ 49 9604 / 40 88 48
E-mail: tkb@conrad.de
Mon to Thurs 8.00am to 4.30pm
Fri
8.00am to 2.00pm
Read through the following operating instructions thoroughly before connecting or
operating the device. They show you the correct operating procedure and help you to
exploit all technical possibilities of the system.
18
1. Inleiding
Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product.
Dit product voldoet aan de voorwaarden van de nationale en Europese wetgeving.
Volg de instructies van de gebruiksaanwijzing op om deze status van het apparaat
te handhaven en een ongevaarlijke werking te garanderen!
Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Deze bevat belangrijke instructies
voor de inbedrijfstelling en het gebruik. Neem deze instructies in acht, ook wanneer
u het product aan derden doorgeeft. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
om later nog eens door te kunnen lezen!
Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat aansluit en in
gebruik neemt. U vindt hierin niet alleen aanwijzingen voor de juiste bediening van
het apparaat maar tevens wordt u uitgelegd hoe alle technische mogelijkheden van
het systeem ten volle kunnen worden benut.
43

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

57 51 1257 50 61

Inhaltsverzeichnis