Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Timer- Und Helligkeitseinstellung; Gehtest Durchführen - Conrad 57 50 73 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Erläuterung der Einstellemente:

7. Timer- und Helligkeitseinstellung

Der Bewegungsmelder verfügt über einen „Drehregler für die Helligkeitsjustierung"
(3) (Justagebereich 10 Lux bis Tageslichthelligkeit) sowie einen „Drehregler für die
Timereinstellung" (4) (Justagebereich 10 Sekunden bis max. 7 Minuten (+/- 1 Min)).
Stellen Sie die benötigte Helligkeit sowie die gewünschte Anzugsdauer ab dem
Zeitpunkt einer Bewegungserkennung ein.
8. Gehtest durchführen
• Schalten Sie die Betriebsspannung zu.
• Gehen Sie durch den Erfassungsbereich. Achten Sie darauf ob der Flutlicht-
strahler wunschgemäß auslöst.
• Justieren Sie ggf. die Einstellregler TIME, SENS und LUX nach.
• Führen Sie erneut einen Gehtest durch um zu prüfen ob die Auslösung des Flut-
lichtstrahlers wunschgemäß ausgeführt wird.
14
TIME:
Dient zur Einstellung der Aktivierungsdauer.
Einstellbereich: 10 Sekunden +/-5 Sekun-
den bis 4 Minuten +/- 1 Minute.
SENS:
Einstellregler für die Empfindlichkeit der
Bewegungserkennung.
LUX:
Einstellregler zur Einstellung der Helligkeits-
schwelle bei welcher der Flutlichtstrahler
bei Bewegungserkennung aktiviert wird.
• Het product mag uitsluitend worden gebruikt met een voe-
dingsspanning van 230 V/AC 50 Hz.
• Plaats het product nooit in de buurt van brandbare of licht
ontvlambare materialen, bijv. gordijnen.
• Gebruik het product nooit afgedekt.
• Tijdens het bedrijf, speciaal als het floodlight actief is, loopt
de temperatuur van de behuizing ernstig op. Laat de behui-
zing steeds ca. 15 minuten afkoelen nadat de spanning is uit-
geschakeld, en raak de behuizing daarna pas aan. Door de
grote warmte-ontwikkeling bestaat gevaar op verbranding!
• Bescherm het floodlight tegen trillingen, extreme koude of
extreme koude.
• Sterke mechanische trek- of drukkrachten kunnen leiden tot
stukgaan van het product.
• De behuizing van het product wordt binnen korte tijd zeer
heet, verbrandingsgevaar! Ga altijd zorgvuldig te werk bij het
gebruik van het product.
• De afstand tot brandbare resp. licht ontvlambare materialen
en voorwerpen (gordijnen, deuren, meubels, enz.) dient ten
minste 0,5m te bedragen. Bij een te geringe afstand bestaat
het gevaar voor brand! De montagehoogte bedraagt tussen
2 en 3 meter.
• Een val vanaf geringe hoogte kan leiden tot defecten.
• Verplaats, vervoer of sla het product alleen dan op, wanneer
het volledig is afgekoeld. Koppel de voeding los van de net-
spanning en haal de stekker uit het stopcontact.
• Dit artikel is IP44 beschermd en dus geschikt voor gebruik
buiten.
• Indien u vragen heeft over de correcte aansluiting of montage
of als er problemen zijn waar u in de gebruiksaanwijzing geen
oplossing voor kunt vinden, neem dan contact op met onze
technische helpdesk of met een andere elektromonteur. Wend
u tot een vakman indien u vragen heeft omtrent de werkwijze
of veiligheid van het product.
47

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

57 51 1257 50 61

Inhaltsverzeichnis