Herunterladen Diese Seite drucken

Entsorgung - VOLTCRAFT VC 220 Bedienungsanleitung

Digital multimeter
Vorschau ausblenden

Werbung

Schmutz, Öl, Lötlack oder ähnlichem sind. Solche Umstände können den
Meßwert verfälschen.
Bei Widerständen größer ca. 4 MOhm kann es sein, daß die Anzeige etwas Zeit
benötigt, um sich zu stabilisieren ("einzustellen"). Sobald "OL" im Display
erscheint und der Bargraph alle Segmente anzeigt, haben Sie den Meßbereich
überschritten, bzw. die Meßstrecke ist unterbrochen.
Im unteren Teil des Displays wird der korrekte Anschluss der Messleitungen
and das Messgerät angezeigt.
E Messung von 1,5 – V - Batterien
Achtung!
Beachten Sie unbedingt die max. Eingangsgrößen
Stellen Sie den Drehschalter auf die Schalterstellung "
schwarze Meßleitung mit der COM – Buchse und die rote Meßleitung mit der "mA" –
Buchse, wie unten in der Anzeige abgebildet. Anschließend verbinden Sie die Meß-
spitzen polungsrichtig mit einer 1,5 – V - Batterie. Die zu messende Batterie wird nun
belastet und die Lastspannung angezeigt. Der Laststrom ist relativ hoch, daher kann
man keine Knopfzellen messen.
F Messung von 9 – V – Blockbatterien
Achtung!
Beachten Sie unbedingt die max. Eingangsgrößen
Stellen Sie den Drehschalter auf die Schalterstellung "
die schwarze Meßleitung mit der COM – Buchse und die rote Meßleitung mit
der "mA" – Buchse, wie unten im Display abgebildet. Anschließend verbinden
Sie die Meßspitzen polungsrichtig mit einer 9 – V – Batterie. Die zu messende
Batterie wird nun belastet und die Lastspannung angezeigt.

Entsorgung

Ist das Digitalmultimeter trotz intakter Versorgung und Sicherungen nicht funktions-
fähig bzw. nicht mehr reparierbar, so muß es nach den geltenden gesetzlichen Vor-
schriften entsorgt werden.
14
" 1,5 V. Verbinden Sie die
" 9 V. Verbinden Sie
Lege batterijen zijn klein-chemisch afval en dienen daarom als zodanig te wor-
den weggegooid. Hiervoor zijn er bij de vakhandelaren resp. op de milieupar-
ken speciale verzamelbakken.
B2 Basisinstelling
Om het soort meting te kiezen, zet u de draaischakelaar op de gewenste positie. Het
meetapparaat wordt vervolgens via de knop "
ingeschakeld. Het meetapparaat wordt via deze knop ook weer uitgeschakeld.
B3 Knopbezetting
a) knop "Low Imp. 400 kΩ"
Met behulp van deze knop wordt de ingangsweerstand van ca.10 mΩ zolang de
knop wordt ingedrukt, maar niet langer dan max. 3 s tot 400 kΩ gereduceerd. Daar-
door is het mogelijk om ongewenste fantoomspanningen bij wisselspanningsmetin-
gen te onderdrukken.
Let op!
De functie mag tot max. 250 V wisselspanning en max. 3 s lang worden toege-
past.
b) Draaischakelaar
In een cirkel gerangschikt vindt u de volgende meetfuncties
V=
gelijkspanningsmeting 200m – 2 – 20 – 200 – 1000
V~
wisselspanningsmeting 750 – 200 – 20 – 2
A~
wisselstroommeting 200µ– 2m – 20m – 200m – 20
A=
gelijkstroommeting 20 – 200m – 20m – 2m – 200µ
doorgangscontrole en diodetest
weerstandsmeting 200 – 2k – 20k – 200k – 2M – 20M
" " 1,5V
meting (belast) van 1,5 – V - batterijen
" " 9V
meting (belast) van 9 – V - blokbatterijen
C Gebruiksstand
Gebruik de multimeter steeds zo dat het LCD-display leesbaar is resp. het digitaal
display naar boven wijst. Om de waarden beter te kunnen aflezen als het apparaat
rechtop staat, bevindt zich aan de achterkant van het apparaat een uitklapbare stan-
daard.
" links boven de draaischakelaar
55

Werbung

Kapitel

loading