Herunterladen Diese Seite drucken

VOLTCRAFT VC 220 Bedienungsanleitung Seite 11

Digital multimeter
Vorschau ausblenden

Werbung

Uitvoeren van metingen
A Gelijkspanningsmeting V= (DC); V~(AC)
Let op!
Overschrijd nooit de max. toegestane ingangsgrootheden, ook niet bij de
meting van interfererende gelijkspanningen (bv. rimpelspanning). Max. 1000
VDC resp. 750 VAC rms.
Raak geen schakelingen of schakelonderdelen aan, als u hogere spanningen
dan 25 VACrms of 35 VDC daarin meet.
Voor het meten van spanningen gaat u als volgt te werk (let op de afbeeldingen):
1. Zet de draaischakelaar op V=.
2. Verbind de zwarte meetdraad met het COM-contact en de rode meetdraad met
het "VΩ
"- contact.
3. Verbind nu de meetstaven met het meetobject (last, schakeling enz.). De meet-
spanning wordt weergegeven.
De ingangsweerstand (impedantie) bedraagt 10 MOhm, bij een ingangscapaciteit
van minder dan 100 pF.
Aanwijzingen!
Doordat de meetingang zeer gevoelig is, kan het gebeuren dat vooral in het
mV-bereik bij blootliggende meetdraden (niet met een meetobject verbonden)
willekeurige meetwaarden worden weergegeven. Dit "verschijnsel" is normaal
en verdwijnt, zodra u de meting uitvoert.
In het onderste gedeelte van het display ziet u hoe het meetapparaat moet wor-
den aangesloten.
56
rote
schwarze
schwarze
rote
Messleitung
Meßleitung
Messleitung
Meßleitung
Durchlaßrichtung
Durchlaßrichtung
In der Anzeige wird "1" für Overload bei offenen oder nicht angeschlossenen Meßlei-
tungen oder hochohmigen (oder unterbrochenen) Halbleiterstrecken angezeigt. Bei
einem intakten PN-Übergang erscheint bei Si – Diodenstrecken ein Wert zwischen
0,45 und 0,75 VDC, Ge – Diodenstrecken ein Wert zwischen 0,2 und 0,4 VDC.
Erscheint jedoch statt eines "Spannungswertes" "1" (für Überlauf) so ist die Dioden-
strecke unterbrochen oder die Meßleitungen sind vertauscht. Wird bei Transistoren
eine "Spannung" von mehr als 1 V (Anzeige 1000) gemessen, kann es sich dabei um
Transistoren mit eingebauten Widerständen handeln.
Bei Leuchtdioden wird eine "Durchlaßspannung" von ca. 1,4 bis 2,2 VDC gemessen.
Handelt es sich um eine Low – Current – Led, reicht der Meßstrom u. U. aus, um die-
se zum Leuchten zu bringen.
Hinweis!
- Bei Leitungswiderständen von weniger als ca. 50 Ohm (Anzeige "100" bei
Diodentest) ertönt ein akustisches Signal.
- Im unteren Teil des Displays wird der korrekte Anschluss der Messleitungen
and das Messgerät angezeigt.
D Widerstandsmessung "Ω"
Achtung!
Vergewissern Sie sich, daß alle zu messenden Schaltungsteile, Schaltungen
und Bauelemente sowie andere Meßobjekte unbedingt spannungslos sind.
Zur Widerstandsmessung gehen Sie wie folgt vor (beachten Sie die Abbildungen):
1. Stellen Sie den Drehschalter auf Widerstandsmessung "Ω" 200 oder 2k oder 20k
oder 200k oder 2M oder 20M..
2. Verbinden Sie die schwarze Meßleitung mit der COM – Buchse und die rote
Meßleitung mit der "V
" – Buchse und verbinden Sie die Meßspitzen mit dem
Meßobjekt. Nach einer kurzen Stabilisierungsphase wird Ihnen der Widerstands-
wert angezeigt.
Hinweis!
Wenn Sie eine Widerstandsmessung durchführen, achten Sie darauf, daß die
Meßpunkte, welche Sie mit den Meßspitzen zum Messen berühren, frei von
rote
schwarze
rote
schwarze
Messleitung
Messleitung
Meßleitung
Meßleitung
Sperrichtung
Sperrichtung
13

Werbung

Kapitel

loading