Herunterladen Diese Seite drucken

Provjera Stanja Baterije; Usisavanje Prašine / Strugotina; Priključivanje Usisivača Prašine; Odabir Alata Za Rad - Parkside PAMFW 12 B1 Originalbetriebsanleitung

Akku-multifunktionswerkzeug
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
1. Za vađenje paketa baterija
za deblokadu
i izvucite paket baterija
iz uređaja.
2. Umetnite paket baterija
punjenje
.
3. Utaknite mrežni utikač u utičnicu. Kontrolna
LED
svijetli crveno.
4. Zelena kontrolna LED
pak punjenja završen i da je paket baterija
spreman za rad.
5. Umetnite paket baterija

Provjera stanja baterije

Za provjeru stanja baterije pritisnite prekidač
UKLJ/ISKLJ
(vidi i glavnu sliku). Stanje, odno-
sno preostala snaga prikazat će se na LED indika-
toru za prikaz baterije
CRVENO / NARANČASTO / ZELENO =
maksimalno punjenje
CRVENO / NARANČASTO = srednje punjenje
CRVENO = slabo punjenje - napunite bateriju
Usisavanje prašine / strugotina
Materijali koji sadrže azbest ne smiju se obrađivati.
Azbest je kancerogen.
UPOZORENJE! OPASNOST OD
POŽARA!
Postoji opasnost od požara prilikom rada s
električnim uređajima koji se preko uređaja za
usisavanje mogu priključiti na usisivač prašine!
Pod nepovoljnim uvjetima, kao što je iskrenje,
prilikom brušenja metala ili metalnih ostataka
u drvetu, drvena prašina u vrećici usisivača
može se samostalno zapaliti. To se posebice
može dogoditi ako se drvena prašina pomije-
ša s ostacima laka ili drugim kemijskim tvarima
a izradak se nakon dužeg vremena zagrije.
Zbog toga obavezno izbjegavajte pregrija-
vanje izratka i uređaja. Prije pauza u radu
obavezno ispraznite spremnik za prašinu.
Uvijek koristite usisivač za prašinu.
Osigurajte dostatno prozračivanje radnog mjesta.
Obratite pažnju na propise koji u Vašoj državi
vrijede za materijale koji se obrađuju.
PAMFW 12 B1
pritisnite tipke
u uređaj za brzo
signalizira da je postu-
u uređaj.
na sljedeći način:
Priključivanje usisivača prašine
Usisivač prašine
te ga tako, što ćete staviti dio za pričvršćivanje
.
Crijevo dozvoljenog uređaja za usisavanje (npr.
usisivač za radionice) priključite na adapter za
usisivač.

Odabir alata za rad

NAPOMENA
Univerzalni prihvat s jednostavnom zamjenom
alata odgovara uobičajenim vrstama alata.
HCS ploča za rezanje s uranjanjem 32 mm
Materijali obrade:
Drvo, plastika, gips i drugi mekani materijali
Primjena:
Rezovi za odvajanje i rezovi s uranjanjem u
materijal
Piljenje blizu ruba, i u teško dostupnim područ-
jima
Primjer: Piljenje utora u zidovima od lakog materijala.
Dijamantna ploča za rezanje
Materijali obrade:
Ljepilo za pločice, fuge između pločica
postavite na uređaj. Učvrsti-
HR
 7

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAMFW 12 B1

  Verwandte Anleitungen für Parkside PAMFW 12 B1