Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKGS 1400 Bedienungsanleitung Seite 20

Kapp- und gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Montera kap- och geringssågen på jämnt och stabilt underlag med hjälp av de fyra borrhålen
Se till att stödja större arbetsstycken med bockar eller underläggsskivor så att arbetsstycken och skärbord ligger i samma höjd. Härigenom
undviks även att långa arbetsstycken viker sig.
Se till att anslutningskabeln ligger utanför maskinens verkningsområde och inte kommer i kläm. Lägg alltid kabeln bakåt.
Tänk på din hälsa – Använd öronskydd, skyddsglasögon och andningsskydd.
Säkra alltid maskinen efter användning med låsningsknappen .
Använd endast skärtrissor med diameter 250 mm och avsedda för denna såg och fläns. Sågtrissor med hårdmetall måste ha en negativ
spännvinkel.
Använd inte sågtrissor med djup tandning.
Använd inte sågtrissor som rekommenderas för användning under 3800 varv/min.
Drivaxelns skruv och manschetterna måste alltid vara fria från smuts.
Kontrollera alltid att arbetsstycket inte innehåller främmande föremål (t.ex. spikar) och ta bort ev. smuts eller rester.
Greppa aldrig bakom sågen. Dra ur nätkontakten och låt skärtrissan stanna innan du tar bort ev. inklämda arbetsstycken.
Arbeta aldrig med för små arbetsstycken. Avståndet mellan skärtrissan och händer måste vara minst 10 cm.
Använd tvingar (c) eller spännanordningar för att spänna fast och stabilisera stora arbetsstycken. Arbetsstycket måste vara så fastspänt mot
skärbordets kant och anslaget att inga luckor finns mellan skärbord och arbetsstycket eller anslag och arbetsstycke.
Kontrollera alltid att alla spännanordningar är ordentligt fastspända.
Bearbeta endast ett arbetsstycke i taget.
Se till att skärtrissan kommer upp i maximal hastighet och tryck inte ner trissan för hårt. Ett för hårt tryck kör fast skärtrissan i materialet.
MONTERING
Utför följande monteringsanvisningar och bygg samman maskinen helt innan du ansluter kap- och geringssågen till strömförsörjningen.
!
Fatta tag i det bakre sidostödet eller i maskinens bottenplatta och lyft det ur förpackningen. Lyft eller bär aldrig maskinen i
manövreringshandtaget , detta kan medföra förskjutningar.
1. Skjut in sidostöden i de därför avsedda öppningarna till höger och vänster i fundamentet.
2. Skruva i låshandtag i det därför avsedda gängade hålet och lås skärbordet.
3. Lossa låshandtaget en eller två varv och vrid skärbordet med hjälp av spaken till utgångsläge (0°- läge), ett tryck på spaken lossar
låsningen och skärbordet kan vridas åt vänster eller höger i önskat läge.
4. Lås skärbordet med låshandtaget när spaken hakat in i utgångsläge.
5. Tryck ner manövereringshandtaget lätt och dra åt låsningsknappen . Skärtrissan kan föras i övre öppet läge.
6. Sätt fast dammpåsen (b) på utsuget . Se till att dammpåsens plåtring fastnar i spåret på utsugets öppning.
7. Vi rekommenderar att kap- och geringssågen monteras på jämnt och stabilt underlag med hjälp av de fyra borrhålen .
S
20

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading