Herunterladen Diese Seite drucken

Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring - Parkside PDR 12 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckreiniger mobil
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring

Wij, KOMPERNASS HANDELS GMBH, documentverantwoordelijke: de heer Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, DE-44867 BOCHUM, DUITSLAND, verklaren
hierbij dat dit product voldoet aan de volgende normen, normatieve documenten en EU-richtlijnen:
Toepasselijke EU-richtlijnen:
2006/42/EC
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU*
* De volledige verantwoordelijkheid voor het afgeven van deze conformiteitsverklaring ligt bij de fabrikant . Het hierboven beschreven object van de ver-
klaring voldoet aan de voorschriften van de Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 aangaande de beperking
van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten .
2009/125/EC
Toegepaste verordening(en):
278/2009
Toegepaste geharmoniseerde normen:
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-54:2008/A1:2015
EN ISO 12100:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 50498:2010
EN 60335-2-29:2004/A2:2010
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007/A1:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
Type / apparaatbeschrijving:
Mobiele drukreiniger PDR 12 A1
Productiejaar: 10 - 2017
Serienummer: IAN 297522
Bochum, 02-10-2017
Semi Uguzlu
- Kwaliteitsmanager -
Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden .
 NL │ BE
24 
PDR 12 A1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

297522