Herunterladen Diese Seite drucken

Veiligheidsvoorzieningen; Drukschakelaar; Apparaatschakelaar; Motorbeveiligingsschakelaar - Parkside PDR 12 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckreiniger mobil
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Veiligheidsvoorzieningen

VOORZICHTIG
De veiligheidsvoorzieningen van het apparaat
mogen niet worden gewijzigd of omzeild . Ze
dienen voor de veiligheid van de gebruiker .
Veiligheidsvoorzieningen dienen om de gebruiker te beschermen en
mogen niet uitgeschakeld of omzeild worden .

Drukschakelaar

Met de drukschakelaar start u het sproeien van de lagedrukstraal .
Bij het loslaten van de hendel stopt de lagedrukstraal .

Apparaatschakelaar

De apparaatschakelaar dient om het apparaat te beveiligen tegen onbe-
doeld inschakelen .

Motorbeveiligingsschakelaar

Wanneer het stroomverbruik te hoog wordt voor het apparaat, wordt het
uitgeschakeld .
Vóór de ingebruikname

Apparaat gebruiken met 12 V-aansluiting

WAARSCHUWING!
Het stroomcircuit van uw auto moet compatibel zijn met het aange-
sloten apparaat .
Raadpleeg zo nodig het handboek van uw auto (sigarettenaansteker) .
Haal de klep van de oplaadaansluiting
Verbind het uiteinde van de 12 V-kabel
van het apparaat .
Verbind de 12 V-aansluitstekker
Dit is in de regel de sigarettenaanstekeraansluiting in het dashboard
van uw auto . Veel voertuigen hebben een tweede aansluiting bij de
achterbank of in de kofferbak . De rode LED op de 12 V-aansluitstekker
gaat branden .
10a
U kunt het apparaat nu via de 12 V-aansluiting gebruiken . Houd er
rekening mee dat de accu daarbij niet wordt opgeladen .
Haal de 12 V-aansluitstekker
u het apparaat niet meer wilt gebruiken .
Haal de 12 V-kabel
uit de 12 V-aansluiting
Sluit de 12 V-aansluiting
sluiting
.

Accu opladen met netvoedingsadapter

OPMERKING
Tijdens het opladen brandt de status-LED
Wanneer de accu volledig is opgeladen, brandt de status-LED
groen .
Volledig opladen van de lege accu duurt ongeveer 1 uur .
Haal de klep van de oplaadaansluiting
Verbind het kabeluiteinde van de netvoedingsadapter
oplaadaansluiting van de netvoedingsadapter
Steek de netvoedingsadapter
PDR 12 A1
af .
met de 12 V-aansluiting
met een passende aansluiting .
10a
uit de sigarettenaansteker wanneer
10a
.
weer af met de klep van de oplaadaan-
rood .
af .
met de
.
5a
in een stopcontact .
Haal de netvoedingsadapter
aansluiting van de netvoedingsadapter
opgeladen .
Sluit de oplaadaansluiting weer af met de klep

Waterreservoir vullen

Draai het waterreservoir
in de richting van de aangegeven markering
Open , tot u het waterreservoir
kunt afnemen . Houd daarbij de basis met één hand vast, om voor
voldoende tegendruk te zorgen .
Open het deksel
van het waterreservoir
onder een waterkraan . Let er daarbij op dat u de markering 5 L niet
overschrijdt .
OPMERKING
Het waterreservoir
heeft een capaciteit van 5 liter .
Vul het waterreservoir
alleen met schoon water .
Open het deksel
niet terwijl het apparaat in werking is .
Sluit het deksel
van het waterreservoir
Plaats het waterreservoir
in de richting van de Close markering op de basis
servoir
het vastklikt . Houd daarbij de basis met één hand vast, om voor vol-
doende tegendruk te zorgen . Let op: de I-markering van de basis
moet naar de I-markering van het waterreservoir
dit vastgeklikt is .

Gebruik

Apparaat inschakelen

LET OP!
Wanneer de vloeistofpomp 2 minuten werkt zonder vloeistof aan te
zuigen, loopt de pomp droog en raakt het apparaat beschadigd .
Druk op de aan-/uitknop
status-LED
brandt groen . De vloeistofpomp bouwt druk op .

Apparaat uitschakelen

Druk nogmaals op de aan-/uitknop
De status-LED
dooft .

Gebruik van het handsproeiapparaat

Neem het handsproeiapparaat
Richt het handsproeiapparaat
Bedien de hendel
van het handsproeiapparaat
ingedrukt voor een continue lagedrukstraal .
Laat de hendel
los om de lagedrukstraal te stoppen wanneer u
klaar bent met de reiniging .
OPMERKING
Waanneer de accu leeg is, knippert de status-LED
het apparaat uitgeschakeld .
Wanneer u de hendel
ca . 5 minuten lang niet bedient, gaat het
apparaat automatisch uit .
uit het stopcontact en uit de oplaad-
zodra de accu volledig is
5a
.
naar boven van de basis
. Vul het waterreservoir
.
weer op de basis
. Draai het waterre-
wijzen wanneer
om het apparaat in te schakelen . De
om het apparaat uit te schakelen .
uit zijn houder op de basis
op het te reinigen oppervlak .
en houd deze
rood en wordt
NL │ BE 
 21
, tot
.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

297522