Herunterladen Diese Seite drucken

Γενικές Οδηγίες Χρήσης; Οδηγίες Χρήσης Για Φυσητήρες Θερμού Αέρα; Συμπληρωματικές Οδηγίες - Parkside PHLG 2000 C2 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα.
Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερ-
μότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές ή κινούμε-
να εξαρτήματα συσκευής. Κατεστραμμένο ή
τυλιγμένο καλώδιο αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλη-
σης ηλεκτροπληξίας.
Σε περίπτωση που είναι αναπόφευκτη
η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου
σε υγρό περιβάλλον, χρησιμοποιείτε
προστατευτικό διακόπτη συνολικού
ρεύματος προς το σφάλμα. Η χρήση
προστατευτικού διακόπτη συνολικού ρεύματος
προς το σφάλμα μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτρο-
πληξίας.
Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό
εργαλείο, του οποίου ο διακόπτης
είναι ελαττωματικός. Ενα ηλεκτρονικό
εργαλείο που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να
απενεργοποιηθεί είναι επικίνδυνο και θα πρέπει
να επιδιορθωθεί.
Γενικές οδηγίες χρήσης
Α υτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από
πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές
ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας
και / ή γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν
ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση του
στεγνωτήρα μαλλιών ταξιδιού και έχουν καταλάβει
τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτό.
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με την
συσκευή. Καθαρισμός και συντήρηση χρήστη
απαγορεύεται να εκτελούνται από παιδιά
χωρίς επίβλεψη.
Α ν το καλώδιο σύνδεσης δικτύου της
παρούσας συσκευής παρουσιάζει βλάβη, θα
πρέπει προς αποφυγή κινδύνων να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή παρόμοια
καταρτισμένο πρόσωπο.
Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Οδηγίες χρήσης για φυσητήρες
θερμού αέρα
Μπορεί να δημιουργηθεί πυρκαγιά, αν δεν
χειρίζεστε προσεκτικά την συσκευή.
Προσοχή κατά την χρήση της συσκευής κοντά
σε εύφλεκτα υλικά.
Μην την κατευθύνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα
στο ίδιο σημείο.
Μην την χρησιμοποιείτε σε παρουσία εκρηκτικής
ατμόσφαιρας.
Η θερμότητα μπορεί να μεταφερθεί σε εύφλεκτα
αντικείμενα που είναι καλυμμένα.
Μετά την χρήση τοποθετήστε το στον στατήρα
και αφήστε το να κρυώσει, προτού συσκευαστεί
(βλέπε επίσης Εικ. D).
Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς επίβλεψη εφόσον
είναι σε λειτουργία.
Ε πιτηρείτε παιδιά. Έτσι εξασφαλίζεται, οτι
τα παιδια δεν παίζουν με τον φυσητήρα
θερμού αέρα.
Συμπληρωματικές οδηγίες
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποφύγετε τον κίνδυνο
τραυματισμού:
Σ ε περίπτωση κινδύνου, τραβήξτε αμέσως
το φις από την πρίζα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ! Ποτέ μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σαν στεγνωτήρα μαλλιών.
Μ ην στρέφετε το καυτό ρεύμα αέρα πάνω σε
άτομα ή ζώα.
Μ ην κοιτάζετε άμεσα στο άνοιγμα του ακρο-
φυσίου στο σωλήνα εξαγωγής αέρα
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ! Μην αγγίζε-
τετο καυτό ακροφύσιο. Φοράτε προστατευτικά
γάντια.
Φ οράτε προστατευτικά γυαλιά.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ!
Η συσκευή αναπτύσσει μεγάλη θερμότητα.
Τυχόν απρόσεκτοι χειρισμοί ενέχουν αυξημένο
κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης.
Μ ην εργάζεστε κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υλικά.
Κατά την επεξεργασία πλαστικών, χρωμάτων,
βερνικιών κτλ. μπορεί να προκύψουν αέρια
επικίνδυνα για την υγεία. Φροντίζετε πάντα για
επαρκή εξαερισμό.
.
3
GR/CY
13

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading