Herunterladen Diese Seite drucken

AEG Electrolux A 40110 GT Benutzerinformation

Gefriertruhe
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
A40110GT
Gebruiksaanwijzing
Vrieskist
User manual
Chest Freezer
Notice d'utilisation
Congélateur coffre
Benutzerinformation
Gefriertruhe
Οδηγίες Χρήσης
Οριζόντιος
καταψύκτης

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für AEG Electrolux A 40110 GT

  Inhaltszusammenfassung für AEG Electrolux A 40110 GT

 • Seite 1 A40110GT Gebruiksaanwijzing Vrieskist User manual Chest Freezer Notice d'utilisation Congélateur coffre Benutzerinformation Gefriertruhe Οδηγίες Χρήσης Οριζόντιος καταψύκτης...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
 • Seite 3: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  Veiligheidsinformatie hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatrege- len uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
 • Seite 4: Dagelijks Gebruik

  Veiligheidsinformatie 1. Het netsnoer mag niet verlengd worden. 2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de ach- terkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken. 3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken. 4.
 • Seite 5: Onderhoud

  Bediening • Wij adviseren u om vier uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor. • Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhit- ting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.
 • Seite 6: Bedieningspaneel

  Bedieningspaneel Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt. De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: • de omgevingstemperatuur • hoe vaak het deksel wordt geopend •...
 • Seite 7: Dagelijks Gebruik

  Dagelijks gebruik DAGELIJKS GEBRUIK Vers voedsel invriezen Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. Activeer om vers voedsel in te vriezen de FROSTMATIC-functie ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.
 • Seite 8: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  Nuttige aanwijzingen en tips De onderstaande afbeeldingen tonen hoeveel manden in de verschillende vriezermodellen kun- nen worden geplaatst. U kunt extra manden kopen bij uw plaatselijke klantenservice NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS Tips voor het invriezen Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar be- langrijke tips: •...
 • Seite 9: Onderhoud En Reiniging

  Onderhoud en reiniging • Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode. ONDERHOUD EN REINIGING LET OP! Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag al- leen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
 • Seite 10: Periodes Dat Het Apparaat Niet Gebruikt Wordt

  Onderhoud en reiniging Gebruik nooit scherpe metalen gereedschappen om rijp af te schrapen omdat u hiermee het apparaat kunt beschadigen. Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.
 • Seite 11 Onderhoud en reiniging Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het voedsel dat in het apparaat Laat voedsel afkoelen tot kamer- is geplaatst, was te warm temperatuur voordat u het op- slaat De temperatuur van de ruimte Probeer de temperatuur in de waarin het apparaat zich be- ruimte waarin het apparaat vindt is te hoog voor efficiënte staat, te verlagen...
 • Seite 12: Klantenservice

  Onderhoud en reiniging Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het voedsel dat in het apparaat Laat voedsel afkoelen tot kamer- is geplaatst, was te warm temperatuur voordat u het op- slaat. In te vriezen producten zijn te Plaats de producten zodanig dat dicht bij elkaar geplaatst koude lucht daartussen kan cir- culeren...
 • Seite 13: Technische Gegevens

  Technische gegevens TECHNISCHE GEGEVENS Volume (bru- Liter Hoogte m Tijdsduur uren Volume (net- Liter Breed- Energieverbruik kWh/ 0,466 Vermogen Watt Diepte Invriescapaciteit kg/24u Spanning Volt Klimaatklasse SN/N/ wicht ST/T Overige technische informatie wordt vermeld op het typeplaatje aan de rechterkant op de buitenkant van het apparaat.
 • Seite 14: Ventilatievereisten

  Het milieu De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheids- maatregelen niet worden nageleefd. Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen. Ventilatievereisten 1. Plaats de vriezer in horizontale positie op een stevig oppervlak. De kist moet op alle vier de voetjes staan.
 • Seite 15: Safety Information

  Contents Thank you for choosing one of our high-quality products. To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend you to keep it in a safe place.
 • Seite 16: Children And Vulnerable People Safety

  Safety information Children and vulnerable people safety • This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 • Seite 17: Daily Use

  Safety information 6. You must not operate the appliance without the lamp cover of interior lighting. • This appliance is heavy. Care should be taken when moving it. • Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/ wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
 • Seite 18: Operation

  Operation • This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used. Environment Protection This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish.
 • Seite 19: Control Panel

  Control panel CONTROL PANEL Pilot light High temperature alarm light Frostmatic light Frostmatic switch Frostmatic function You can activate the Frostmatic function by pressing the Frostmatic switch. The Frostmatic light will light up. It is possible to deactivate the function at any time by pressing Frostmatic switch. The Frostmatic light will switch off.
 • Seite 20: Storage Of Frozen Food

  Daily use The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate . The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen. Storage of frozen food When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.
 • Seite 21: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips HELPFUL HINTS AND TIPS Hints for freezing To help you make the most of the freezing process, here are some important hints: • the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;...
 • Seite 22: Defrosting The Freezer

  Care and cleaning 6. Switch on the appliance. CAUTION! Do not use detergents, abrasive products, highly perfumed cleaning products or wax pol- ishes to clean the inner side of the appliance. Prevent damage to the cooling system. There is no need to clean the compressor area. Defrosting the freezer Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 10-15 mm.
 • Seite 23: What To Do If

  What to do if… WHAT TO DO IF… CAUTION! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual. There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation). Problem Possible cause Solution...
 • Seite 24: Customer Service

  What to do if… Problem Possible cause Solution The lid doesn't close com- There is excessive frost Eliminate excess frost pletely The lid gaskets are dirty or sticky Clean the lid gaskets Food packages are blocking the Arrange the packages in the right way, see the sticker in the appliance The lid is difficult to open The lid gaskets are dirty or sticky Clean the lid gaskets...
 • Seite 25: Technical Data

  Technical data To obtain fast service, it is essential that when you apply for it you specify the model and serial number of your appliance which can be found either on the guarantee certificate or on the rating plate located on the external right side of the appliance. TECHNICAL DATA Volume (gross) Litre Height...
 • Seite 26: Ventilation Requirements

  Environmental concerns ance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not ob- served. This appliance complies with the E.E.C. Directives. Ventilation requirements 1. Put the freezer in horizontal position on a firm surface. The cabinet must be on all four feet.
 • Seite 27 Sommaire Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité. Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous recommandons de conserver cette notice à...
 • Seite 28: Sécurité Des Enfants Et Des Personnes Vulnérables

  Consignes de sécurité Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécu- rité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dom- mages dus au non-respect de ces instructions. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables •...
 • Seite 29: Utilisation Quotidienne

  Consignes de sécurité 1. L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie). 2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appa- reil. Une prise de courant endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie. 3.
 • Seite 30: Maintenance

  Fonctionnement • Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage. • Avant de brancher votre appareil, laissez-le au moins 4 heures au repos afin de permet- tre à...
 • Seite 31: Bandeau De Commande

  Bandeau de commande Pour utiliser l'appareil, procédez comme suit : • tournez le bouton du thermostat vers pour obtenir un réglage de froid minimum. • tournez le bouton du thermostat vers pour obtenir un réglage de froid maximum. Le réglage sur une valeur moyenne est le plus in- diqué.
 • Seite 32: Première Utilisation

  Première utilisation PREMIÈRE UTILISATION Nettoyage intérieur Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement. N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abî- mer la finition.
 • Seite 33: Conseils Utiles

  Conseils utiles Accrochez les paniers en haut du congélateur (X) ou placez-les à l'intérieur (Y). Tournez et bloquez les poignées en fonction de ces deux positions, comme indiqué. Les paniers s'emboîtent l'un dans l'autre. Les figures suivantes vous indiquent les différen- tes possibilités de chargement en fonction du ty- pe d'appareil.
 • Seite 34: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage • vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ; • prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à votre domicile ; • éviter d'ouvrir trop souvent le couvercle du congélateur et ne le laisser ouvert que le temps nécessaire.
 • Seite 35: En Cas D'absence Prolongée Ou De Non

  Entretien et nettoyage 6. Réglez le thermostat pour obtenir plus de froid et faites fonctionner l'appareil pen- dant deux ou trois heures en utilisant ce réglage. 7. Replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment. N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre objet tranchant, d'objet métallique pour gratter la couche de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur.
 • Seite 36 Entretien et nettoyage Anomalie Cause possible Remède Le couvercle n'est pas correcte- Vérifiez que le couvercle ferme ment fermé correctement et que le joint est en bon état et propre Trop de produits frais ont été in- Attendez quelques heures et vé- troduits dans l'appareil rifiez de nouveau la température Les aliments introduits dans...
 • Seite 37: Service Après-Vente

  Entretien et nettoyage Anomalie Cause possible Remède Le couvercle ne ferme pas her- Vérifiez que le couvercle ferme métiquement ou n'est pas cor- correctement et que le joint est rectement fermé en bon état et propre Avant la congélation, la tempé- Laissez refroidir l'appareil à...
 • Seite 38: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques numéros se trouvent sur la plaque signalétique, située sur le côté extérieur droit de l'ap- pareil. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Volume (brut) litres Hau- Temps de montée heures teur en température Volume (net) litres Largeur m Consommation kWh/24 0,466 d'énergie Puissance no- Watt Pro-...
 • Seite 39: Conditions Requises En Matière De Circulation D'air

  En matière de sauvegarde de l'environnement L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un loge- ment pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, bran- chez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en deman- dant conseil à...
 • Seite 40: Sicherheitshinweise

  Inhalt Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben. Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort aufzubewahren.
 • Seite 41: Sicherheit Von Kindern Und Hilfsbedürftigen Personen

  Sicherheitshinweise Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichts- maßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist. Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen • Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fä- higkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie...
 • Seite 42: Täglicher Gebrauch

  Sicherheitshinweise 1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden. 2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite ge- quetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen. 3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist. 4.
 • Seite 43: Kundendienst

  Betrieb • Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschlie- ßen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann. • Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen. •...
 • Seite 44: Bedienblende

  Bedienblende Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt: • Raumtemperatur • von der Häufigkeit der Türöffnung • von der Menge der eingelagerten Lebensmittel • und vom Standort des Geräts. BEDIENBLENDE Kontrolllampe Temperaturwarnleuchte...
 • Seite 45: Täglicher Gebrauch

  Täglicher Gebrauch TÄGLICHER GEBRAUCH Einfrieren frischer Lebensmittel Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum. Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren Sie bitte die FROSTMATIC Funktion min- destens 24 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel in das Gefrierfach legen. Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typschild angegeben.
 • Seite 46: Praktische Tipps Und Hinweise

  Praktische Tipps und Hinweise Die folgenden Abbildungen zeigen, wie viele Kör- be in die verschiedenen Gefrierschrankmodelle eingesetzt werden können. Weiter Körbe können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE Hinweise zum Einfrieren Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang: •...
 • Seite 47: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege • Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren. • Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten wer- den. REINIGUNG UND PFLEGE VORSICHT! Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose. Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe;...
 • Seite 48: Stillstandzeiten

  Reinigung und Pflege 6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögli- che Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei Stunden mit dieser Einstellung laufen. 7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in das Fach hinein. Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis, da diese das Gerät beschädigen können.
 • Seite 49 Reinigung und Pflege Problem Mögliche Ursache Abhilfe Der Deckel wurde zu häufig ge- Lassen Sie den Deckel nicht län- öffnet. ger als unbedingt erforderlich of- fen. Der Deckel ist nicht richtig ge- Prüfen Sie, ob der Deckel gut schlossen. schließt und die Dichtung unbe- schädigt und sauber ist.
 • Seite 50: Kundendienst

  Reinigung und Pflege Problem Mögliche Ursache Abhilfe Der Deckel schließt nicht rich- Prüfen Sie, ob der Deckel gut tig oder ist nicht richtig ge- schließt und die Dichtung unbe- schlossen. schädigt und sauber ist. Das Gerät war vor dem Einfrie- Lassen Sie das Gerät ausreichend ren nicht ausreichend vorge- vorkühlen.
 • Seite 51: Technische Daten

  Technische Daten TECHNISCHE DATEN Nutzinhalt Liter Höhe Ausfalldauer Stunden (brutto) Nutzinhalt Liter Breite Energieverbrauch kWh/24 0,466 (netto) Std. Nennleistung Watt Tiefe Gefrierkapazität kg/24 Std. Spannung Volt Klimaklasse SN/N/ wicht ST/T Weitere technische Informationen befinden sich auf dem Typenschild auf der rechten Außenseite des Gerätes.
 • Seite 52: Anforderungen An Die Belüftung

  Hinweise zum Umweltschutz Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen. Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien. Anforderungen an die Belüftung 1. Stellen Sie des Gerät in horizontaler Position auf eine feste Fläche. Das Gerät muss mit allen vier Füßen fest auf dem Boden stehen.
 • Seite 53 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας. Για να εξασφαλίσετε την άψογη και συνεχή απόδοση της συσκευής σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Θα σας επιτρέψει να κινηθείτε σε όλες τις διαδικασίες άψογα και πολύ αποτελεσματικά.
 • Seite 54: Ασφάλεια Παιδιών Και Ευπαθών Ατόμων

  Πληροφορίες ασφαλείας μαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή γνωρίζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυ‐ λάξτε τις οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συσκευή εάν με‐ τακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρ‐ κεια...
 • Seite 55: Καθημερινή Χρήση

  Πληροφορίες ασφαλείας Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού: – αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης – εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή • Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών ή η τροποποίηση αυτού του προϊόντος είναι επικίνδυνη. Εάν το καλώδιο υποστεί οποιαδήπο‐ τε...
 • Seite 56: Φροντίδα Και Καθαρισμός

  Πληροφορίες ασφαλείας • Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον καταψύκτη εφόσον δημιουργείται πίεση στο δοχείο, το οποίο μπορεί να εκραγεί, προκαλώντας ζημιές στη συ‐ σκευή. • Τα παγωτά τύπου ξυλάκι γρανίτα μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα από πάγο εάν καταναλωθούν απευθείας από τη συσκευή. Φροντίδα...
 • Seite 57: Λειτουργία

  Λειτουργία ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Ενεργοποίηση Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου. Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας δεξιόστροφα σε μια μέτρια ρύθμιση. Εάν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής είναι πολύ υψηλή, ανάβει η λυχνία συναγερμού. Απενεργοποίηση Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη...
 • Seite 58: Λειτουργία Frostmatic

  Πρώτη χρήση Λειτουργία Frostmatic Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Frostmatic, πιέζοντας το διακόπτη Frostmatic. Θα ανάψει η λυχνία Frostmatic. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας το διακόπτη Frostmatic. Η λυχνία Frostmatic θα σβήσει. Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας Η αύξηση της θερμοκρασίας του καταψύκτη (για παράδειγμα λόγω μιας δια‐ κοπής...
 • Seite 59: Ημερολόγιο Κατεψυγμένων Τροφίμων

  Χρήσιμες συμβουλές Σε περίπτωση κατά λάθος απόψυξης, για παράδειγμα σε περίπτωση διακο‐ πής ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν κομμένο για περισσότερο από την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενότητα "χρόνος ανόδου", τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν σύντομα ή να μα‐ γειρευτούν...
 • Seite 60: Συμβουλές Για Την Αποθήκευση Κατεψυγμένων Τροφίμων

  Φροντίδα και καθάρισμα • η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιό‐ δου δε θα πρέπει να προστίθενται άλλα τρόφιμα για κατάψυξη; • καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας, φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφι‐ μα; • αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και...
 • Seite 61: Απόψυξη Του Καταψύκτη

  Φροντίδα και καθάρισμα 3. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ουδέ‐ τερο σαπούνι. Καθαρίστε προσεκτικά το λάστιχο στο καπάκι. 4. Σκουπίστε πλήρως τη συσκευή. 5. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. 6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. ΠΡΟΣΟΧΗ...
 • Seite 62: Περίοδοι Εκτός Λειτουργίας

  Φροντίδα και καθάρισμα Περίοδοι εκτός λειτουργίας Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβά‐ νετε τις ακόλουθες προφυλάξεις: 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 2. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. 3. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα. 4. Κάντε απόψυξη και καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα. 5.
 • Seite 63 Φροντίδα και καθάρισμα Πρόβλημα Πιθανή αιτία Επίλυση Τα τρόφιμα που τοποθετή‐ Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα σατε στη συσκευή είχαν να αποκτήσουν θερμοκρα‐ υψηλή θερμοκρασία σία δωματίου πριν τα αποθη‐ κεύσετε Η θερμοκρασία στο χώρο Μειώστε τη θερμοκρασία εγκατάστασης της συ‐ στο...
 • Seite 64: Σέρβις

  Φροντίδα και καθάρισμα Πρόβλημα Πιθανή αιτία Επίλυση Η πρόψυξη της συσκευής Ψύξτε τη συσκευή για το κα‐ πριν από την κατάψυξη δεν τάλληλο χρονικό διάστημα ήταν επαρκής Τοποθετήσατε ταυτόχρονα Περιμένετε μερικές ώρες και, μεγάλες ποσότητες τροφί‐ στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά μων...
 • Seite 65: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Τεχνικά χαρακτηριστικά Για ταχύτερη εξυπηρέτηση, δηλώστε το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της συ‐ σκευής σας. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στο πιστοποιητικό εγγύησης ή στην πινακίδα χαρακτηριστικών στην εξωτερική δεξιά πλευρά της συσκευής. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Όγκος (μι‐ Λί‐ 105 Ύψος χι‐...
 • Seite 66: Ηλεκτρική Σύνδεση

  Περιβαλλοντικά θέματα Κλιματική κατηγο‐ Θερμοκρασία περιβάλλοντος ρία +16°C έως + 32°C +16°C έως + 38°C +16°C έως + 43°C Ηλεκτρική σύνδεση Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγρά‐ φονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στα χαρακτηρι‐ στικά...
 • Seite 68 www.aeg-electrolux.com/shop...