Herunterladen Diese Seite drucken

Χρήση Και Χειρισμός Του Εργαλείου Με Μπαταρία; Σέρβις; Συγκεκριμένες Υποδείξεις Ασφαλείας Για Κατσαβίδια Μπαταρίας - Parkside PASS 3.6 B2 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
e) Φροντίζετε τα ηλεκτρικά εργαλεία με προσοχή.
Ελέγχετε εάν κινούμενα τμήματα λειτουργούν
σωστά και δεν κολλάνε, εάν κάποια μέρη έχουν
σπάσει ή παρουσιάζουν τέτοια βλάβη, ώστε
να επηρεάζεται η λειτουργία του ηλεκτρικού
εργαλείου. Τα εξαρτήματα με βλάβη πρέπει να
επισκευάζονται πριν από τη χρήση της συ-
σκευής. Η αιτία πολλών ατυχημάτων οφείλεται
στην κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων.
f) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και
καθαρά. Τα προσεκτικά φροντισμένα εργαλεία
κοπής με αιχμηρές ακμές κοπής κολλάνε λιγό-
τερο και είναι ευκολότερα στο χειρισμό.
g) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
εξαρτήματα, τα εργαλεία χρήσης, κλπ., σύμ-
φωνα με αυτές τις οδηγίες. Λαμβάνετε υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την προς διεξαγω-
γή ενέργεια. Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για
διαφορετικές από τις προβλεπόμενες χρήσεις
μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
5. Χρήση και χειρισμός του εργαλείου
με μπαταρία
a) Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές
που προτείνει ο κατασκευαστής. Για φορτι-
στές κατάλληλους για έναν καθορισμένο τύπο
μπαταριών υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς όταν
χρησιμοποιούνται με άλλες μπαταρίες.
b) Χρησιμοποιείτε μόνο τις προβλεπόμενες
μπαταρίες στα ηλεκτρικά εργαλεία. Η χρήση
άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε τραυ-
ματισμούς και σε κίνδυνο πυρκαγιάς.
c) Κρατάτε τη μη χρησιμοποιούμενη μπαταρία
μακριά από συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντι-
κείμενα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν
υπεργεφύρωση των επαφών. Ένα βραχυκύκλω-
μα μεταξύ των επαφών της μπαταρίας μπορεί
να έχει ως επακόλουθο εγκαύματα ή πυρκαγιά.
d) Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης μπορεί να
εξέλθει υγρό από τη μπαταρία. Αποφεύγετε
την επαφή με το υγρό. Σε περίπτωση τυχαίας
επαφής ξεπλένετε με νερό. Εάν το υγρό έλθει
σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επιπλέον ιατρι-
κή βοήθεια. Το εκρέον υγρό των μπαταριών
μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς
ή εγκαύματα.
PASS 3.6 B2
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ!
Μην φορτίζετε ποτέ μη επαναφορτιζόμε-
νες μπαταρίες.
6. Σέρβις
a) Το ηλεκτρικό σας εργαλείο πρέπει να επισκευά-
ζεται μόνο από εξειδικευμένο ειδικό προσω-
πικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι
διατηρείται η ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Συγκεκριμένες υποδείξεις ασφαλείας
για κατσαβίδια μπαταρίας
Ασφαλίζετε το τεμάχιο επεξεργασίας. Ένα
τεμάχιο επεξεργασίας που συγκρατείται με δια-
τάξεις στερέωσης ή μέγγενη κρατιέται καλύτερα
από ότι με το χέρι.
Κρατάτε σταθερά το ηλεκτρικό εργαλείο. Κατά
τη σύσφιξη και χαλάρωση των βιδών μπορεί
να παρουσιαστούν για λίγο υψηλές στρέψεις
αντίδρασης.
Απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό
εργαλείο, εάν το εργαλείο χρήσης μπλοκάρει.
Να είστε προετοιμασμένοι για υψηλές στρέψεις
αντίδρασης που προκαλούν αντιστροφή της
φοράς κίνησης.
Πιάνετε τη συσκευή από τις μονωμένες επι-
φάνειες των λαβών, όταν διεξάγετε εργασίες,
κατά τις οποίες η βίδα μπορεί να συναντήσει
κρυμμένους αγωγούς ρεύματος. Η επαφή της
βίδας με έναν ρευματοφόρο αγωγό θέτει υπό
τάση ακόμη και μεταλλικά τμήματα της συσκευ-
ής, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.
Σε εργασίες στη συσκευή καθώς και κατά
τη μεταφορά ή φύλαξη θέστε τον διακόπτη
εναλλαγής κατεύθυνσης περιστροφής στην
μεσαία θέση (φραγή). Έτσι εμποδίζετε τη μη
ηθελημένη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών)
με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας
ή/και με έλλειψη γνώσεων, εκτός εάν επιτη-
ρούνται από αρμόδια για την ασφάλειά τους
άτομα ή εάν έχουν λάβει υποδείξεις για το πώς
χρησιμοποιείται η συσκευή. Τα παιδιά πρέπει
να επιτηρούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
GR
CY
13

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PASS 3.6 B2