Herunterladen Diese Seite drucken

Bediening; Vóór De Ingebruikname; Ingebruikname; Instandhouding En Reiniging - Parkside PHP 500 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Heissklebepistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Veiligheidsinstructies / Bediening / Instandhouding en reiniging
onderdelen optimaal functioneren en
niet klemmen en of onderdelen gebro-
ken of zodanig beschadigd zijn dat de
functie van het apparaat belemmerd
wordt. Laat beschadigde onderdelen
vóór het gebruik van het apparaat re-
pareren. Veel ongelukken zijn terug te voeren
op slecht onderhouden elektrische apparaten.
d) Leid de kabel altijd naar achteren van het
apparaat weg.

Bediening

Q
vóór de ingebruikname
Q
Lijmpunten voorbereiden:
G ebruik géén brandbare oplosmiddelen voor
het reinigen van het lijmpistool.
D e omgevingstemperatuur en het te lijmen ma-
teriaal mogen niet kouder dan + 5 °C en niet
warmer dan + 50 °C zijn.
D e lijmpunten moeten schoon, droog en vetvrij
zijn.
M aak gladde oppervlakken vóór het lijmen ruw.
M aak snel afkoelende materialen zoals staal
iets warm, zodat de lijm beter blijft hechten.
S chroef het gewenste mondstuk
apparaat en monteer de klapbeugel

Ingebruikname

Q
Met aangesloten kabel werken:
1. Verbind de netkabel
van het lijmpistool
Steek de netsteker in de contactdoos.
2. Klap de beugelstandaard
Plaats het apparaat.
3. Schuif de lijmstift in het aanvoerkanaal
4. Laat het apparaat ca. 5 minuten opwarmen.
Het apparaat is nu gereed voor gebruik.
Kabelloos werken:
1. Verbind de netkabel
van het laadstation
Steek de netsteker in de contactdoos.
14 NL/BE
op het
8
.
6
met de netaansluiting
11
(zie afb. F).
10
naar voren.
6
1
met de netaansluiting
11
.
3
2. Steek het hetelijmpistool in het laadstation
3. Schuif de lijmstift in het aanvoerkanaal
4. Laat het apparaat ca. 5 minuten opwarmen.
Het apparaat is nu gereed voor gebruik.
5. Herhaal de verwarmingsfase wanneer de lijm
dikvloeibaar is.
Lijmen:
D ruk op de aanvoerbeugel
heid lijm aan te passen aan de eisen.
1. Breng de lijm puntvormig op. Bij flexibele
materialen zoals textiel brengt u de lijm in
zigzaglijnen op.
2. Druk de beiden te verlijmen werkstukken na het
opbrengen meteen gedurende 30 seconden
tegen elkaar. Het lijmpunt kan na ca. 5 minuten
worden belast.
3. Zet het lijmpistool in de werkpauzes neer op de
klapbeugel
4. Verwijder eventuele lijmresten - nadat deze zijn
afgekoeld - met een mes. Lijmpunten kunnen
worden gescheiden door deze te verwarmen.
Apparaat uitschakelen:
T rek de steker uit de contactdoos.
Mondstukken vervangen:
D raag veiligheidshandschoenen.
L aat het apparaat ca. 5 minuten opwarmen.
Vervang het mondstuk
GevAAR vooR veRBRANdING!
Raak het mondstuk
lerende ommanteling
opmerking: Houd het apparaat verticaal
met het mondstuk naar boven, anders kan de
lijm druppelen.

Instandhouding en reiniging

.
Q
Het hetelijmpistool is onderhoudsvrij.
W AARSCHUWING! Trek vóór reinigings-
werkzaamheden aan het apparaat altijd eerst
de netsteker uit de contactdoos.
H oud het apparaat altijd schoon en droog.
om de hoeveel-
5
of zet het in het laadtoestel
6
in warme toestand.
8
alléén aan de warmte-iso-
8
aan. De spits is heet!
9
.
4
.
1
.
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 89961