Boortafel Afstellen; Boordiepte Vooraf Instellen; Verandering Van Werktuig; Boren - Parkside PTBM 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Tischbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
NL
4. Schuif de motorunit (14) naar achteren
om de V-riem (26) te spannen.
5. De V-riem (26) is juist gespannen als ze
lichtjes kan worden ingedrukt.
6. Fixeer de vastzetschroef (13) van de
motorunit (14) opnieuw.
7. Sluit de afdekking van het drijfwerk (8).
Fixeer de sluitschroef van de afdekking
van het drijfwerk (11).

Boortafel afstellen

1. Maak de klemschroef (24) los.
2. Schuif de boortafel (20) naar de ge-
wenste hoogte.
3. Draai de boortafel (20) in de gewenste
positie.
4. Fixeer de boortafel (20) opnieuw met
de klemschroef (24).
5. U kunt ook de inclinatie van de boor-
tafel (20) instellen. Maak hiervoor de
klemschroef (19) onder de boortafel
los. Verstel de boortafel (20) naar wens
tot max. 45° naar rechts of links en fi-
xeer de boortafel (20) opnieuw met de
klemschroef (19).

Boordiepte vooraf instellen

1. Zet de rode pijl op de positie „0" van
de boordiepteschaal (3).
2. Draai aan een van de boorhefarmen
(9) tegen de wijzers van de klok en
breng de as (6) naar de gewenste
boordiepte.
3. Draai de fixeringsmoer vast aan de
gewenste plaats van de diepteschaal.
Kijk hiervoor op de rode pijl van de
boordiepteschaal.
4. Breng de as (6) langzaam terug in de
aanslagpositie.
5. Stel de boortafel (20) zodanig in dat
het werkstuk tegen de boorpunt aan-
leunt.
28

Verandering van werktuig

Trek de stekker uit het stopcontact
vooraleer u het werktuig vervangt.
Zo vermijdt u dat het werktuig
wordt ingeschakeld.
1. Klap de beschermkap (7) naar omh-
oog.
2. Maak de klemmen van de boorhouder
(4) los met de boorhoudersleutel (29).
3. Verwijder het werktuig.
4. Plaats een nieuw werktuig.
5. Span de klemmen van de boorhouder
(4) met de boorhoudersleutel (29).
6. Controleer de gecentreerde positie van
het werktuig.
7. Klap de beschermkap (7) opnieuw naar
omlaag.
Laat zeker niet de boorhoudersleu-
tel (29) zitten.

Boren

1. Schakel het apparaat in.
2. Draai aan een van de boorhefarmen
(9) tegen de wijzers van de klok.
3. De boorhouder (4) gaat naar omlaag.
4. Boor met gepaste werkslag en de ge-
wenste diepte in het werkstuk.
5. Houd rekening met eventueel noodza-
kelijk spaanbreken bij het bereiken van
de gewenste boordiepte.
6. Breng het werktuig langzaam terug
naar de aanslagpositie.

Algemene instructies

De werkslag en het toerental van
de as zijn doorslaggevend voor de
levensduur van het werktuig.

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PTBM 500 A1

Diese Anleitung auch für:

Ian 102855

Inhaltsverzeichnis