Bediening; Installeren; Toerental Kiezen - Parkside PTBM 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Tischbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
NL
van de boortafel en fixeer de boortafel
(20) in een onderste positie.
3. Leg de bankschroef (21) op de boor-
tafel (20) en schroef hem vast aan de
boortafel (20) met de bijgeleverde mon-
tageschroeven (23).
4. Zet de motorunit (14) op de kolombuis
(15) en fixeer de motorunit (14) met de
beide inbusbouten (12) aan de zijkant
met de bijgeleverde inbussleutel (30).
5. Schroef de drie boorhefarmen in de
asgeleiding (9).
6. Plaats het transparante gedeelte van de
beschermkap (7) in het rode plastieken
gedeelte van de beschermkap (7) en
schroef beide delen vast met de reeds
geplaatste drie schroeven. Eventueel
zijn deze delen al vooraf gemonteerd.
7. Steek de diepteaanslag (3) door het
gat van de aanslag.
Plaats de beschermkap (7) op het bo-
venste deel van de booras. Schroef de
diepteaanslag (3) aan de beschermkap
(7) vast. Positioneer de diepteaanslag
(3) centraal in de gaten van de aanslag
en fixeer de beschermkap met de bijge-
leverde klemschroef.
8. Klap de beschermkap (7) naar boven.
Steek de boorhouder (4) op de conus
van de booras (6). Fixeer de boor-
houder (4) met enkele lichte slagen op
de top van boorhouder. Gebruik hier-
voor een plastieken hamer.
26

Bediening

Let op! Gevaar voor verwon-
dingen!
- Zorg ervoor dat u voldoende
plaats te heeft om te werken en
andere personen niet in gevaar
brengt.
- Voor ingebruikname moeten alle
afdekkingen en beveiligingssys-
temen naar behoren zijn gemon-
teerd.
- Trek de stekker uit alvorens in-
stellingen op het apparaat uit te
voeren.

Installeren

Zet de tafelboormachine op een vaste on-
dergrond. Idealiter schroeft u de machine
aan de ondergrond vast. Gebruik hiervoor
de beide geboorde gaten in de bodem-
plaat (17).

Toerental kiezen

1. Maak de afsluitschroef (11) aan de af-
dekking van het drijfwerk (8) los.
2. Open de afdekking van het drijfwerk
(8).
3. Maak de vastzetschroef (13) aan de
motorunit (14) los.
4. Schuif de motorunit (14) een beetje
naar voren om de V-riem (26) te ontlas-
ten.
5. Leg de V-riem (26) op de gewenste
combinatie om het aangegeven toeren-
tal te bereiken:

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PTBM 500 A1

Diese Anleitung auch für:

Ian 102855

Inhaltsverzeichnis