Herunterladen  Diese Seite drucken

A Keverőedény Használata - Bomann KM 399 CB Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

MEGJEGYZÉS:
Javaslatok:
A jégkásás italok készítésekor a jégkockákat keverés
közben adja hozzá. A jég aprítása így keverés közben
történik.
Megtöltés előtt a keverőedényt helyezze sima, vízszintes
munkafelületre. Ez megkönnyíti a fedél későbbi felhelyezését.
A keverőedény használata
Kérjük, olvassa el a 3. és 4. oldalon található áttekintést is.
Ellenőrizze az előzetes összeszerelést! A tömítőgyűrűnek
(16), a kés szerelvénynek (17) és a menetes csatlakozónak
(18) a megfelelő sorrendben összeszereltnek kell lennie.
VIGYÁZAT:
• A késblokkon lévő csapnak a menetes csatlakozón
található vájatba kell illeszkednie.
• Soha ne felejtse el felhelyezni a tömítőgyűrűt a késb-
lokkra, mert enélkül a keverőedény szivárogni fog.
• A menetes csatlakozót ne tekerje be ferdén.
Üzemeltetés
1. Töltse be az apróra vágott hozzávalókat a keverőedény-
be.
2. Erősen nyomja rá a fedelet a keverőedényre.
3. Zárja le a betöltőnyílást az erre szolgáló fedéllel. Helyezze
a fedelet a betöltőnyílásba és az óra járásával ellentétes
irányba forgatva tekerje be.
4. Állítsa a forgókapcsolót "0" állásba.
5. Bizonyosodjon meg arról, hogy a keverőkart leengedte és
az a helyére rögzült.
FIGYELMEZTETÉS:
• Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
• Ne merítse vízbe a készüléket. Áramütést vagy tüzet okozhat.
• A keverőedényben lévő kések élesek. Sérülésveszély!
VIGYÁZAT:
• Ne használjon drótkefét vagy más karcoló konyhai
eszközt a tisztításhoz.
• Ne használjon agresszív vagy karcoló tisztítószereket.
A motor burkolata
Egy nedves ruhával és egy kis adag mosogatószerrel tisztít-
sa meg a burkolatot.
54
KM399CB_IM
6. Távolítsa el a védőburkolatot (2) a keverőgép hajtótenge-
lyéről. Nyomja be a bordázott felületet és csúsztassa el
a burkolatot.
7. Helyezze a keverőedényt a keverőgép hajtótengelyére.
Állítsa a keverőedényen található nyilat
ségen található ponttal
keverőedényt az óra járásával megegyező irányba, amíg
el nem éri a véghelyzetet. A két
fölött kell állnia.
8. Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelő hálózati
aljzatba.
9. Válasszon ki egy sebességi fokozatot.
MEGJEGYZÉS:
• Rövid idejű használat: Keveréskor ne működtesse a
készüléket 2 percig hosszabb ideig. Az újbóli használat
előtt hagyja 1 percnél hűlni a készüléket!
• Az összetevők betöltéséhez kapcsolja ki a készüléket.
Távolítsa el a zárókupakot vagy a fedelet. Csak
felhelyezett fedéllel és lezárt betöltőnyílással folytassa a
készülék használatát.
Műveletek befejezése
1. A szabályozó gombot állítsa „0" állásba.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
3. Távolítsa el a keverőedényt.
4. Távolítsa el a fedelet az összetevők kiöntése előtt.
5. Tisztítsa meg a készülék részeit a "Tisztítás" részben
leírtak szerint.
6. Takarja le a keverőmotor motortengelyét a biztonsági
védőburkolattal.
FONTOS MEGJEGYZÉS:
Ne tároljon citromlét vagy savas ételeket a fémedények-
ben.
Tisztítás
Keverőedény, dagasztó és keverő feltétek
VIGYÁZAT:
A tartozékok mosogatógépben nem tisztíthatók. A hő és az
agresszív tisztítószerek a kiegészítők vetemedését vagy
kifakulását okozhatják.
• Az élelmiszerekkel érintkező alkatrészek vízzel leöblít-
hetők.
• A készülék összeszerelése előtt hagyja megszáradni az
alkatrészeket.
az alapegy-
egy vonalba. Fordítsa el a
és
nyílnak egymás
22.02.16

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: