Bomann KM 399 CB Bedienungsanleitung Seite 52

  • / 70 von 70
  • Inhaltverzeichnis
  • Lesezeichen
MEGJEGYZÉS:
Egy biztonsági kapcsoló megakadályozza a készülék
működését a keverőmotor védőburkolata nélkül.
Ha a mixert használta, a biztonsági védőburkolattal fedje le
a keverőmotor tengelyét.
1. A forgókar felnyitása: Nyomja le a kart (4). Kézzel
emelje a forgókart a felső állásba.
2. Ha használni szeretné a fröccsenésvédőt, most rögzítse
alulról a forgókarra. Tartsa a fröccsenésgátlót (8)
úgy, hogy a betöltőnyílás Ön felé nézzen. A forgókar
alján elől és hátul két bemélyedés található. Illessze
a fröccsenésgátló vezetőfüleit e két bemélyedésbe. A
rögzítéshez fordítsa a fröccsenésgátlót a
felirat irányába.
3. Ha a dagasztólapát (12) vagy a keverőlapát (10) kívánja
használni, először helyezze fel a keverőre való fröccse-
nésgátlót (11). Ez megakadályozza, hogy a hajtótengely
érintkezzen a tésztával.
Tartsa a fröccsenésgátlót úgy, mint egy edényt. Alulról,
a fröccsenésgátlón lévő nyíláson keresztül illessze be
Táblázat: Tésztatípusok és eszközök
Tészta típusa
Sűrű tészta (pl. kenyér vagy vajas tészta)
Közepes tészta (pl. palacsinta vagy sütemény-
tészta)
Könnyű tészta (pl. ostya- vagy palacsintatészta,
puding)
Tejszín
Tojásfehérje
MEGJEGYZÉS:
• Rövid idejű működés: Sűrű tésztával ne működtesse
a készüléket 5 percnél hosszabb időtartamig, és ezt
követően hagyja hűlni 10 percig.
• A vezérlőgomb „P" állásba kapcsolása az impulzus
üzemmód indításához: Rövid ideig kapcsolja be a
legnagyobb motorfordulatszámot úgy, hogy a vezérlő-
gombot ebben a pozícióban tartja.
A használat szüneteltetése
FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély!
• Mindig állítsa a vezérlőgombot a „0" állásba, ha meg
szeretné szakítani a gép működését.
• Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, ha le szeretné
cserélni a feltétet.
• Várja meg, amíg a feltét teljesen le nem áll!
52
KM399CB_IM
a dagasztóhorgot vagy a keverőt, majd egy negyed
fordulatnyit elfordítva rögzítse.
4. Tartozékok felhelyezése:
A tartozékok felső végén találha-
tó egy bemetszés a hajtótengely
és az ék számára. Csúsztassa a
tartozékot a hajtótengelyre.
Nyomja be és ezzel egy időben
fordítsuk el a tartozékot az óra
járásával ellentétes irányba,
hogy a hajtótengely ékje rögzüljön a tartozékon.
5. Keverőedény: Helyezze a keverőedényt a tartójába.
Fordítsa el az edényt véghelyzetig a
irányába.
LOCK
6. Töltse az összetevőket a keverőedénybe.
7. Ellenőrizze, hogy a vezérlőgomb a „0" állásban van.
8. Nyomja meg a kart (4) a forgókar leengedéséhez. A
kart le kell nyomni, hogy a helyére kattanjon a legalsó
helyzetben.
9. Csatlakoztassa a tápkábelt egy ellenőrzött fali aljzathoz
10. Az alábbi táblázat alapján válassza ki a fordulatszámot.
Eszköz
Beállítás
Mennyiség
Dagasztólapát
1 - 3
Keverőtál
3 - 4
Habverő
4 - 5
max. 3,5 liter
Habverő
6
Habverő
6
db tojásfehérje
FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély!
• Ha a gép működése közben bekapcsolja a kar feleme-
lésére szolgáló kart (4) a biztonsági kapcsoló leállítja a
motort.
• A motor a forgókar leengedése után azonnal bekapcsol!
A használat befejezése és a tál eltávolítása
• A használat végén állítsa a vezérlőgombot „0" állásba.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
• Nyomja le a kapcsolókart (4) a kar felemeléséhez.
• Távolítsa el az eszközt.
• Fordítsa el a keverőedényt az óra járásával ellentétes
irányba.
• Lazítsa fel a tésztát egy spatulával, és távolítsa el a
keverőtálból.
• Tisztítsa meg az összes használt részegységet a
„Tisztítás" részben leírtak szerint.
Max. üzemidő
30 mp, 1. üzemmód, illetve
max. 2,5 kg
4½ perc, 2 - 3. üzemmód
max. 3,0 kg
5 perc
10 perc
min. 200 ml
10 perc
max. 2 liter
3 -10
10 perc
LOCK felirat
22.02.16

Kapitel

Fehlerbehebung