Herunterladen  Diese Seite drucken

Bomann KM 399 CB Bedienungsanleitung Seite 47

Vorschau ausblenden

Werbung

UWAGA:
• Piana posiada dużą objętość. Zmniejsz ilość płynu, jeśli
produkuje on dużo piany.
• Przed mieszaniem pokrój jedzenie na małe kawałki.
• W dzbanku mieszającym nie wolno umieszczać twar-
dych produktów, takich jak orzechy lub ziarna kawy.
WSKAZÓWKA:
Ostrza dzbanka mieszającego nadają się także do
kruszenia niewielkich ilości czystego lodu. Może to jednak
prowadzić do stępienia ostrzy.
Zalecenie:
Aby przygotować napój z kruszonym lodem, kostki lodu
należy dodać podczas miksowania płynnej zawartości. Lód
zostanie rozdrobniony podczas miksowania.
W celu napełnienia dzbanka mieszającego należy postawić
go na stabilnej i równej powierzchni roboczej. Ułatwi to
późniejsze zamocowanie pokrywy.
Instalacja dzbanka mieszającego
Zapoznaj się także z informacjami na stronie 3 i 4.
Sprawdź wstępnie zamontowane elementy! Pierścień
uszczelniający (16), blok ostrzy (17) i przykręcana podstawa
(18) muszą zostać zamocowane w odpowiedniej kolejności.
UWAGA:
• Występ bloku ostrzy musi zostać umieszczony we
wgłębieniu przykręcanej podstawy.
• Nie należy nigdy zapominać o założeniu pierścienia
uszczelniającego na blok ostrzy; w przeciwnym razie
dzbanek mieszający będzie przeciekał.
• Należy uważać, aby nie dokręcić krzywo przykręcanej
podstawy.
Działanie
1. Umieść pokrojone składniki w dzbanku mieszającym.
2. Dociśnij lekko pokrywę na dzbanku mieszającym.
3. Zamknij otwór do napełniania za pomocą nakładki.
OSTRZEŻENIE:
• Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy odłączyć urządzenie
od sieci zasilania.
• Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Może to spowodować poraże-
nie prądem elektrycznym lub pożar
• Noże w naczyniu do mieszania są ostre. Ryzyko obrażeń!
KM399CB_IM
Umieść nakładkę w otworze do napełniania i dokręć ją,
przekręcając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
4. Ustaw pokrętło w pozycji „0".
5. Upewnij się, że ramię zostało opuszczone i zabezpieczo-
ne na miejscu.
6. Zdejmij pokrywę zabezpieczającą (2) z wału napędowego
miksera. Dociśnij i przesuń żłobkowaną powierzchnię.
7. Umieść dzbanek mieszający na wale napędowym mikse-
ra. Dopasuj strzałkę
na podstawie urządzenia. Przekręć dzbanek mieszający
zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu
zatrzymania. Dwie strzałki
jedna nad drugą.
8. Podłącz wtyczkę zasilającą do odpowiedniego gniazda
elektrycznego.
9. Wybierz prędkość.
WSKAZÓWKA:
• Praca przez krótką chwilę: Podczas mieszania nie
pozwól urządzeniu pracować dłużej niż przez 2 minut.
Przed ponownym użyciem pozwól mu ostygnąć przez
około 1 minutę.
• Aby dodać składniki wyłącz urządzenie. Wyjmij zatycz-
kę lub zdejmij pokrywkę. Uruchom ponownie dopiero po
ponownym nałożeniu pokrywki lub włożeniu zatyczki w
otwór do napełniania.
Kończenie pracy
1. Po użyciu ustaw pokrętło na "0".
2. Wyciągnij wtyczkę z kontaktu.
3. Zdejmij naczynie do mieszania.
4. Zdejmij pokrywkę przed wylaniem składników.
5. Wyczyść używane części w sposób opisany w rozdziale
zatytułowanym "Czyszczenie".
6. Przykryj wał silnika miksera pokrywą ochronną.
WAŻNA UWAGA:
Nigdy nie przechowuj soku z owoców cytrusowych lub
kwaśnego jedzenia w metalowych pojemnikach.
Czyszczenie
dzbanka mieszającego do kroki
i
muszą znajdować się
22.02.16
47

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: